Lidé v EU neodmítají demokracii, ale bojí se globalizace

1. 12. 2016


Zjistila to v průzkumu Bertelsmannova nadace:

"Lidovým i akademickým intepretacím ohledně toho, co se dnes děje s Evropou, dominují dvě perspektivy. Jedna zdůrazňuje konflikt mezi pokrokovými a tradičními hodnotami a druhá zdůrazňuje rozdíl mezi těmi, kteří mají prospěch z globalizace, a těmi, kteří zůstávají pozadu. Když jde o hodnoty, argumentem je, že elity prosazují liberální práva, jako rovnost pohlaví, práva homosexuálů, etnickou rozrůzněnost, ochranu životního prostředí, atd., proti vůli obyčejných lidí. Podle tohoto názoru je podpora populistických stran důsledkem vzbouřeni proti liberální elitě, která je izolovaná od obyčejných lidí. Druhá argumentace zdůrazňuje ekonomické dopady globalizace a poukazuje na to, že stále rostoucí počet lidí se obává, že zůstanou pozadu.

Z našich zjištění vyplývá, že rozhodujícím faktorem při požadavcích na změnu a odklon od politického mainstreamu je obava z globalizace. Hodnoty hrají menší roli. V kostce jsme zjistili toto: Čím je nižší míra vzdělání, tím nižší je příjem, a čím starší jsou lidé, tím pravděpodobněji vidí globalizaci jako hrozbu. A nadto, ti, kdo stojí blízko populistických stran, jsou hlavně motivováni obavami z globalizace. Tento efekt je zejména viditelný, když jde o pravicové populistické strany, ale je také viditelný u levicových populistických stran. Například v Německu se globalizace obává 78 procent stoupenců pravicové strany Alternative fuer Deutschland. Ve Francii se 76 procent stoupenců Nacionální fronty obává globalizace. V Rakousku se 69 procent Strany svobodných obává globalizace."

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.12. 2016