Norbert Hofer chce vytvořit "alianci středoevropských zemí pod rakouským vedením"

30. 11. 2016

Zvolí Rakousko v neděli xenofobního populistu, který chce ochromit liberální demokracii?

Proč je evropská extremní pravice tak fascinována dávno zmizelým mocnářstvím?

Hofer, který si povšiml dosud nepoužívané pravomoci, že rakouský prezident může rozpustit vládu či odvolat jednotlivé ministry, chce zjevně utvářet rakouskou politiku. Navštívil sousední země Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Maďarsko a Českou republiku a chce vytvořit "alianci středo a východoevropských zemí pod rakouským vedením".

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.12. 2016