Varování ministerstva zdravotnictví: Číst Blesk nebo sledovat TV Prima je vážná diagnóza

Sledování médií způsobuje demenci, farmaceutické firmy připravují vakcínu

2. 6. 2016

Pod tlakem Evropské komise a Světové zdravotnické organizace vydalo české ministerstvo zdravotnictví společně s hlavním hygienikem oficiální varování před zhoubným vlivem nekontrolovaného sledování médií. Varuje zejména před některými konkrétními českými médii, jako je například deník Blesk, Parlamentní listy nebo televize Prima. Vláda v brzké době projedná návrh na úpravu úhradové vyhlášky. Na léčbu tohoto postižení by se tak zanedlouho mohlo vztahovat zdravotní pojištění. Zástupci farmaceutických firem potvrdili, že už intenzivně pracují na vakcíně, která sice neléčí příčiny, ale dobře tlumí příznaky. K dostání bude i v podobě preventivního očkování.

Evropská komise reagovala na nedávnou rozsáhlou studii Světové zdravotnické organizace, která pracuje s robustním vzorkem světové populace a prostřednictvím analýzy velkých dat dokáže identifikovat klíčové faktory. Studie potvrdila, že nekontrolované sledování některých médií může mít zcela fatální následky na mentální zdraví. Signifikantně vysoké procento ohrožených pochází zejména z oblasti Střední Evropy. Výrazný podíl zdravotně ohrožených se nachází na území ČR, která si tak vedle trvalé propagace kouření, vysoce nadprůměrné spotřeby alkoholu a vysoce nadprůměrného výskytu obezity připisuje další světovou "jedinečnost".

Studie nepřináší úplný výčet zdravotně závadných médií, nicméně z regresní analýzy vyplývá, že lidé s největšími obtížemi velmi často sledují média tipu deník Blesk, server Parlamentní listy nebo televize Prima. "Následky nekontrolovaného sledování těchto médií variují od přechodného pomatení až ke stavu podobnému stařecké demenci," uvádí se ve výzkumné zprávě. 

Rozhodující je intenzita a doba, po jakou člověk tato média sleduje, ale také to, jestli "ředí" tyto dávky sledováním jiných informačních zdrojů. "Je to vlastně taková pomalá otrava, která postihuje neuronové synapse v mozku. Ukazuje se, že i lidé s relativně dobře vybudovaným synaptickým aparátem mohou za určité situace překvapivě rychle degenerovat," uvádí se v komentáři k výzkumu. 

Výzkumná zpráva dále varuje zaměstnance těchto médií, zejména ty, kteří se podílejí na vytváření mediálního obsahu. Podle zjištění je míra jejich zátěže taková, že změny na fungování mozku jsou takřka nevratné. "Představte si to jako stát přímo v epicentru jaderné exploze. Kontaminace je tak vysoká, že můžeme mluvit už jen o tišení bolesti a udržování pacientů ve vegetativním stavu," přibližuje hlavní hygienik ČR. "Mezi první příznaky patří časté zvracení a vtíravý pocit méněcennosti," varuje zpráva.

Na seznamu závadných médií pracuje ministerstvo zdravotnictví společně s ministerstvem kultury. Podle zdroje z úřadu vlády, který si nepřál být jmenován, se uvažuje o tom, že tato média budou muset na svých stranách či na obrazovkách během vysílání viditelně vysílat upozornění podobná těm na krabičkách cigaret. "Je to trochu předčasné, nejprve je nutné dobře ověřit, zda je demence jediným postižením, které to vyvolává," upřesňuje zdroj. Světová zdravotnická organizace pracuje na dalším "čištění" dat. V centru zájmu možných zdravotních problémů jsou ztráta potence, těžké poruchy zažívání a chronické pomočování, které se velmi často vyskytují, nicméně u nichž není doposud odhalena kauzalita.

Vytisknout

Související články

Odrazují Britské listy kriticky uvažující čtenáře?

11.6. 2016 / Michal Musil

Se zájmem jsem si přečetl poslední úvahu pana Kartouse, v níž mimo jiné konstatuje úbytek čtenářů i přispěvatelů Britských listů. Nechci rozporovat jeho argumenty, spíš k nim chci z pozice dlouholetého čtenáře (a příležitostného symbolického pod...

My diktujeme, vy nám to potvrďte

9.6. 2016 / Bohumil Kartous

Česká televizní rutinérka Obzinová odůvodňovala reportérům TV Prima, že televize musí k uprchlické krizi "zaujmout postoj". Pravděpodobně jen shodou okolností je ten postoj založen na vyvolávání hysterie a podněcování strachu veřejnosti z uprchlíků. ...

Obsah vydání | Čtvrtek 2.6. 2016