Deset hlavních důvodů, proč islámský zákon zakazuje terorismus

14. 11. 2015


1. Terorismus čili hiraba je islámským zákonem zakázán. Je zařazen do jedné skupiny s loupeží, okrádáním pocestných a vymáháním výkupného - jakýmkoliv pokoutním použitím strachu nebo přinucení ve veřejném prostoru za účelem získání moci nebo peněz. Princip zákazu šířit strach ve veřejném prostoru je založen na koránu, súře al-Májda 5:33–34.


2. Terorismus je považován za horší, než jakákoliv jiná vražda. Vražda je koránem přísně zakázána.

3. Pokud má terorismus náboženský motiv, je takový motiv podle islámského práva nepřípustný. Je koránem zakázáno nutit jiné lidi přestupovat na islám, a to od roku 622. Ve věcech náboženství nemá existovat žádné přinucení, člověk si má víru zvolit dobrovolně.

4. Islámský zákon zakazuje agresívní válčení, povoluje pouze obrannou válku.

5. Právo vyhlásit svatou válku má pouze řádně stanovený lídr muslimské komunity, která je ve válce.

6. Sunnitskou tradicí je zakázáno zabíjet nevinné, kteří se nepodílejí na válčení, a ničit civilní infrastrukturu.

7. Jsou zakázány zákeřné útoky. Muslimští velitelé musejí poskytnout nepříteli férové varování, že přichází válka. Prorok Muhammad v koránu předepisuje, že varování má být předloženo s čtyřměsíčním předstihem.

8. Korán předepisuje chovat se slušně nejen k těm, kdo se také chovají slušně, ale i k těm, kdo škodí.

9. Korán požaduje, aby věřící postupovali spravedlivě, i když mají důvod ke hněvu.

10. Korán tvrdí, že křesťané a židé po smrti přijdou do nebe stejně jako muslimové, pokud věří a činí dobré věci, a označuje křesťany za nejlepší přátele muslimů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Modernistická interpretace islámského zákona ve verzi prosazované jordánskou královskou rodinou (v angličtině, pdf): ZDE

Vytisknout

Související články

Obsah vydání | Pátek 13.11. 2015