Dejme politikům výpověď

17. 10. 2011

Už 22 let vládnou této zemi pseudodemokraté, kteří mají jediný zájem: co nejvíce vyplenit, rozprodat a vytunelovat republiku. Jejich cílem je chudý a poslušný národ, který bude vděčný za každý drobek utroušený ze stolu hojnosti jeho vládců, napsal čtenář František Vlásek.

Vládnoucí elita přijímá rozhodnutí, která nejsou ku prospěchu všemu lidu této země, ale jen hrstce bohatých. Ta neustále oklešťuje naší svobodu a snižuje životní úroveň. Tuto elitu nezajímá, jak žijí obyčejní lidé, ani si to nedokáže představit. Oni žijí v jiném světě, který si chtějí udržet za každou cenu. Ale tu cenu platíme my! Propůjčili jsme jim moc, kterou si oni přivlastnili. Arogance, pohrdání a v poslední době i fyzické násilí, to je jejich způsob jednání. Mají nás za své otroky, kteří s ohnutými zády, vždy jednou za 4 roky přijdou k volbám a odevzdají jim svůj hlas. Je jedno, jaké politické mafii. Na výsledku se mnoho nezmění. Dál už voliče potřebují jen k placení svých požitků.

Občané České republiky, to oni jsou naši podřízení! My je platíme! Proto jsou našimi zaměstnanci a nutno podotknout, že velice špatnými! Zaměstnanci, kteří podvádějí a okrádají své zaměstnavatele! Zaměstnanci, usilující o naprostý krach firmy! Zaměstnanci s touhou získat absolutní moc nad celou zemí!

Žádný zaměstnavatel by ve své firmě takové zaměstnance nestrpěl. Ani my bychom neměli.

Občané, obracím se na Vás s výzvou, DEJME JIM VÝPOVĚĎ!

Neplaťme tak špatné zaměstnance. Chtějme změnu systému, chtějme skutečnou demokracii! Chtějme se podílet přímo na rozhodování o naší budoucnosti! Chtějme přímou demokracii!!!

Vláda ČR
Strakova akademie
nábřeží Edvarda Beneše 4/128
Praha 1 -- Malá Strana

Občané ČR
Česká republika
Uprostřed Evropy

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Na základě uzavřené pracovní smlouvy ze dne 13. 7. 2010 pracujete v naší republice jako vláda.

Vaši zaměstnavatelé, občané ČR, od prvního dne pracovního poměru sledují Vaše jednání, které hrubým způsobem poškozuje zájmy občanů. Svým konáním záměrně způsobujete vašim zaměstnavatelům nevyčíslitelné škody.

Zneužíváním svého postavení, arogancí, přehlížením a dokonce i fyzickým násilím, se dopouštíte závažného porušení Ústavy a zákonů ČR.

Proto Vám dáváme výpověď z pracovního poměru -- definitivně!!!

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Pracovní poměr bude ukončen dnem 17. listopadu 2011

V České republice dne 17. října 2011

Občané České republiky

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 17.10. 2011