Šluknovská výzva

12. 9. 2011

Tisková zpráva

Nadace Michaela Kocába iniciovala výzvu občanské společnosti, jejímž cílem je upozornit na nečinnost současné vlády v oblasti romské integrace a výzva k naplňování strategických dokumentů v této oblasti. K výzvě se v této chvíli připojilo již 8 organizací, mimo jiné Amnesty International ČR, Open Society Fund-Praha, Český helsinský výbor, Romea nebo občanské sdružení Vzájemné soužití, a také přes 70 jednotlivců, mimo jiné sociolog Ivan Gabal, předsedkyně ČHV Anna Šabatová, teolog Jakub S. Trojan, novináři Jan Urban nebo Petr Uhl, bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková, romský aktivista Karel Holomek, dokumentaristka Olga Sommerová, editor ERA 21 Osamu Okamura, Gabriela Hrabaňová bývalá ředitelka kanceláře Rady vlády ČR pro romské menšiny nebo Ondřej Liška předseda Strany zelených a mnoho dalších.

"Cílem Šluknovské výzvy je upozornit na nečinnost současné vlády při naplňování Koncepce romské integrace na období 2010--2013, kterou přijala Fischerova vláda. Koncepce obsahuje celou řadu konkrétních systémových změn, které musí proběhnout, aby podobné krize jako je ta ve Šluknovském výběžku, nezaplavily ČR. Vláda má nyní plnou odpovědnost za další vývoj situace a musí začít jednat, tzn. stanovit krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle v této oblasti, seznámit s nimi veřejnost a neprodleně přistoupit k jejich realizaci. Jen tak může dojít ke zklidnění vzedmutých emocí na severu Čech. Princip kolektivní viny a násilí však jsou zcela nepřijatelné v rozvinuté sociální společnosti 21. století," uvedl exministr pro lidská práva a jeden z iniciátorů výzvy Michael Kocáb.

Czeslaw Walek, bývalý šéf Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády ČR a další iniciátor výzvy, k tomu dodává: "Všichni víme, že problémy, se kterými se potýká Šluknovsko, nevyřešíme ze dne na den, ale je třeba začít. Vláda má k dispozici všechny potřebné podklady pro to, aby systémově konala, bohužel zatím přešlapuje na místě a tento stav je už neudržitelný."

K výzvě se jednotlivci i organizace mohou připojit na elektronické adrese nadace@kocab.com do středy 14. září 2011, kdy bude předána na Úřadu vlády ČR.

Celý text výzvy a všechny signatáře naleznete ZDE

Kontakt: nadace@kocab.com

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 12.9. 2011