ČMKOS:

Schválená novela zákoníku práce -- vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí

10. 9. 2011

Tisková zpráva

Novela zákoníku práce přes dílčí opatření, která zlepší právní regulaci v oblasti pracovněprávních vztahů, celkově snižuje úroveň ochrany a jistot zaměstnanců a omezuje jejich odborová práva. Proklamovaná vyšší flexibilita je zaměněna za snižování pracovněprávní ochrany zaměstnance. Výjimkou je nová úprava kont pracovní doby. Jde o nové ustanovení, které bylo do novely zařazeno na návrh odborů a zaměstnavatelů. Novela zákoníku práce přináší velký prostor pro tzv. prekérní formy pracovních vztahů, které nezajišťují zaměstnanci stejnou ochranu, a nastavuje podmínky a právní nástroje, jež povedou k tomu, že pracovní poměr na dobu neurčitou s plným úvazkem, který je základním předpokladem pro rozvoj osobního, zejména rodinného života, bude pro stále větší počet zaměstnanců nedosažitelný. Zejména staví na roveň pracovní poměr dohodám o pracovní činnosti a o provedení práce, které chrání zaměstnance zcela nedostatečně.

Pokud jde o skončení pracovního poměru výpovědí, ruší se stávající výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele, spočívající v nesplňování předpokladů pro výkon práce a nesplňování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a nahrazují se z pohledu ČMKOS nebezpečnější a obecnější formulací. Současně se zavádí nový výpovědní důvod nesplňování povinností a porušení povinnosti dodržovat léčebný režim v době prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Toto ČMKOS považuje za protiústavní, neboť zaměstnanec bude potrestán dvakrát, výpovědí a odebráním nemocenského. Jde o nepřijatelný zásah do integrity zaměstnance v oblasti, která není součástí pracovněprávního vztahu.

Výše odstupného poskytovaného zaměstnavatelem při rozvázání pracovního poměru je podle návrhu novely rozlišována podle délky trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, což v řadě případů povede ke zhoršení postavení zaměstnance zejména v případech, kdy zaměstnání propouštěného trvalo méně než 1 rok. Takto budou nejvíce postihováni mladší začínající zaměstnanci.

U dohody o provedení práce se navrhuje zvýšení maximálního limitu práce ze 150 hodin na 300 hodin ročně s tím, že i z této dohody se bude odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Zavedení písemné formy je dílčím, avšak nedostatečným zlepšením, a proto ČMKOS požadovalo zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Hrozí, že budou využívány mnohem více než pracovní poměr, ke škodě zaměstnanců. Toto rozhodně není, jak vláda deklaruje, zpružnění pracovních vztahů, ale snížení ceny práce a její ochrana.

Odbory a zaměstnavateli požadovaný tzv. kurzarbeit novela vůbec neřeší.

Václav PÍCL, místopředseda ČMKOS

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 9.9. 2011