Petice za zachování průkazek pro osoby s těžkým zdravotním postižením

10. 3. 2011

tisková zpráva

Vážení spoluobčané se zdravotním postižením a jejich příznivci! Vláda chce vzít zdravotně postiženým občanům průkazky TP, ZTP a ZTP/P, aby jim mohla odebrat nárok na kompenzační úlevy s nimi spojenými. To by znamenalo zničení všech úlev, které kdy osoby s těžkým zdravotním postižením měly.

Zrušení kompenzačních výhod spojených s průkazkami TP, ZTP a ZTP/P by postihlo občany s nejnižšími příjmy, kteří mají na rozdíl od spoluobčanů bez zdravotního postižení ještě mnoho dalších nutných výdajů. Zrušení těchto průkazek a možnosti zlevněné dopravy s nimi spojené by zhoršilo i životní podmínky také rodinám, které se starají o své těžce zdravotně postižené dítě. Jakékoli snížení ekonomické situace u osob se zdravotním postižením a jejich rodin pro ně může znamenat velmi těžce řešitelnou situaci.

Tato snaha vlády svými důsledky směřuje proti proklamované státní politice integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a odporuje i Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Proto prosím předejte tuto výzvu všem osobám, kterých se to týká, i jejich příznivcům, kteří budou shánět podpisy. Listina základních práv a svobod v čl. 18 nestanoví žádné omezení petičního práva k podpisu petice z hlediska věku, místa trvalého či jiného pobytu, způsobilosti k právním úkonům, občanství apod.

PETICI ZA ZACHOVÁNÍ PRŮKAZEK TP, ZTP A ZTP/P PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM s návodem ke stažení, vytisknutí a k ručnímu podepisování, místem, kam se zasílají podepsané archy naleznete ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.3. 2011