EU kritizovat se znalostí věci a tam, kde je to na místě

26. 10. 2010 / Daniel Strož

V českém tisku se objevila zpráva, převzatá snad z deníku Daily Telegraph, a sice že si frakce "bruselských eurolidovců" v minulých dnech udělala luxusní výlet do portugalské Madeiry. Evropský parlament to mělo přijít nejméně na deset milionů korun a za české europoslance se účastnila Zuzana Roithová a Jan Březina, oba do EP nominovaní za KDU-ČSL. Obrátil jsem se na paní poslankyni a požádal ji, aby čtenářům Britských listů vysvětlila, jaký důvod tento tzv. studijní pobyt měl, o čem se tam jednalo a zároveň případně také sdělila, jakých výsledků bylo dosaženo. Promptní odpověď, které se mi dostalo, předávám v její autentické podobě.

Paní Roithová úvodem píše:"Jedná se o absurdně bulvárem překroucené informace. Nejednalo se o žádný výlet, ale pracovní zasedání, a pokud jde o náklady, tak to je nesmysl." -- A pokračuje:

1. Šlo o pravidelné výjezdní zasedání v členském státě EU s pracovně náročným programem za účasti portugalských poslanců, jaká plánují dlouhodobě všechny kluby EP v rámci svého schváleného celoročního rozpočtu. Portugalsko bylo na řadě mimo jiné i proto, že na tomto zasedání byla slavnostně udělena Schumannova medaile za zásluhy o demokracii portugalskému politikovi Albertu Joao Jardimovi, který je premiérem regionální vlády ostrova Madeira od roku 1978. Jedním z témat bylo financování rozvoje odlehlých regionů EU (ostrovní politika - týká se přímo Madeiry). Dále viz k tomu bod 6.

2. Informace bulváru o astronomických nákladech je absurdní, už jenom proto, že ubytování si platili poslanci sami, stejně jako by byli v Bruselu. Nejen ubytování, ale i pronájem sálu byl levnější, než na minulém výjezdním zasedání v Budapešti. Cena zpáteční letenky, kterou platil parlament, tak jako je platí na jiné oficiální cesty či zasedání, byla 400 euro, což je méně než cesta z Bruselu na zasedání ve Štrasburku.

3. Účast: Pro poslance patří k povinnostem se zasedání klubu - včetně těch výjezdních - aktivně účastnit, nebo omluvit svou neúčast s ohledem na jinou aktuální práci. 4. Blesk psal o desítkách asistentů, což je opět nesmysl. Pokud by tam nějací jeli, tak pouze za své, ale já osobně o tom nic nevím. Samozřejmě tam byl, jako na všech pracovních zasedáních, pracovně personál sekretariátu s organizačními úkoly.

5. pokud jde o nějaká golfová hřiště, jak převzaly z Blesku Lidovky, tak si je nikdo nepronajal a nikdo tam nic nehrál, stejně jako se nikdo nekoupal ve studeném moři, a to hlavně proto, že zasedání trvalo od rána do večera, jako vždy. 6. Program: V národních parlamentech i v EP se konají pravidelná výjezdní zasedání politických frakcí, stejně jako výborů a parlamentních delegací, protože to patří ke kultuře komunikace a vztahů v parlamentní demokracii již desítky let. Tři dny zasedání měly na programu řadu bodů: zejména změnu struktury rozpočtu ve středně dlouhé perspektivě s ohledem na nové cíle; k tomu předal zásadní informace komisař Janusz Lewandowski. Dalším byla kontroverzní legislativa - bezpečnost osobních dat na internetu versus jejich prolomení (lidovci prosazují zpřísnění potírání dětské pornografie na internetu a prodeje padělků, což naráží i na překážky u liberálů a také v národních legislativách). Kromě zmíněné ostrovní politiky a Evropské civilní ochrany se projednal společný postoj k některým záležitostem před hlasováním ve Štrasburku. 7. Lze vést samozřejmě debatu, zda se nemají zrušit veškeré zahraniční cesty ve všech parlamentech a na všech ministerstvech a úřadech a státních agenturách v celé EU i v ČR a jak zvyklosti zaběhnuté komunikace nahradit.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 26.10. 2010