Král "Bene"

22. 7. 2010 / Pavel Čámský

Nejsem sice kdovíjak historicky erudován, ale vzpomínám si, že kolem roku 1500 u nás vládl král Vladislav, jemuž se také přezdívalo král "Bene". Netoužil si mezi tehdy velmi mocnou šlechtou vytvářet nepřátele a tak na většinu požadavků jejích představitelů reagoval smířlivým "bene, bene", dobře, dobře. Že by takové jednání nějak příliš pomohlo rozkvětu Koruny české, se myslím nedá říci. Šlechta si ovšem v Čechách dělala skutečně, co chtěla.

Obávám se, že i současný premiér Nečas má k podobnému stylu "vládnutí" slušně nakročeno. Když tak pozoruji, jak se rychle dokáže spokojit s každým "úletem" svých ministrů, nezbývá mi, než konstatovat, že alespoň prozatím se mi jeví pan Nečas jako zdaleka nejslabší ministerský předseda polistopadové éry v Česku.

Jednání pana premiéra začíná zavánět stereotypem. Nejprve projeví nad nějakým činem nebo stavem své pochybnosti (někdy dokonce i nespokojenost!), aby vzápětí (pravděpodobně hned po nějaké kuloárové masáži) vyjádřil se stavem spokojenost a pro konání příslušného ministra pochopení s tím, že dotyčný mu dal své čestné slovo, že je to tak v pořádku a že se nemusí znepokojovat. Pan premiér následně rozjasní líc a příslušnému ministrovi i české veřejnosti také sdělí své blahosklonné bene, bene.

Zdá se, že "tvárnost" pana premiéra nezná mezí a jeho vděk za křeslo je neskonalý. Stejně tak, jako i eskapády jeho ministrů, zvlášť, když je lze vyřídit "čestným" slovem. Kdyby v naší zemi panovala jiná politická kultura a kdyby morálka byla imperativem, pak bych asi zůstával klidným. Bohužel, o čestnosti našich politiků a jejich úmyslů lze však, obávám se, s úspěchem pochybovat a tak alespoň sám pro sebe musím vyjádřit veliké znepokojení a obavy z toho, abychom se v blízké budoucnosti nestali rukojmími podnikatelských aktivit některých bezpečnostních agentur.

Pokud se pak prokáže má obava, že v čele této vlády stojí slaboučký premiér, neschopný prosadit svůj názor, který s dobrácky připitomělým úsměvem kývne na cokoli - to vše v době, kdy tato země nejspíš stojí na křižovatce velmi zásadních a bolestivých reforem, pak Bůh buď milostiv této zemi....

(A jen tak mimochodem, přát takového vůdce ODS by asi mohl jen její záludný nepřítel.)

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 22.7. 2010