Velryby zůstanou pod ochranou člověka

1. 7. 2010 / Josef Liška

Před několika dny, přesně 25. června vyšly v Britských listech dva krátké texty pojednávající o probíhajících jednáních v marockém Agadiru, kde zasedala Mezinárodní velrybářské komise -- IWC. Probíhala tam jednání o dalším osudu velryb, - o lovu a zabíjení postupně vymírajících největších savců na Zemi nebo o jejich ochraně.

Z obsahu obou článků nevyzníval optimizmus a jistě neudělaly radost ochráncům přírody. Podle strohých zpráv z průběhu jednání, která probíhala separátně a většinou "za zavřenými dveřmi," byl spíše očekávaný výsledek, že po 24 letech globálního moratoria lovu velryb bude zřejmě opět obnoven jejich komerční lov, - lov se všemi projevy nelidského, krutého zacházení s těmito inteligentními tvory.

Naše ostatní média nepovažovala příběh velryb za důležitý a o probíhajících jednáních veřejnost neinformovala. Lidé, kteří měli skutečný zájem se dozvídali jen z cizích zdrojů, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC) se prý údajně dohodla o povolení lovu "v malém měřítku." Věř ale čertu, co pro velrybářské země - Japonsko, Norsko a Dánsko, znamená malé měřítko. Tento kompromisní návrh by jim dával možnost legalizovat odlov velryb i v nebývalém množství. Kdo by lov a výsledné "malé měřítko" kontroloval? Naštěstí se nakonec ukázalo, že některá dřívější "sdělení" o zrušení moratoria nebyla pravdivá.

Britské listy v jednom ze dvou článků citovaly komentář Adama Wajraka uveřejněný v Gazetě Wyborczej : Máme krev velryb na rukách. V tomto článku autor mimo jiné píše :

"Krev velryb a osud těchto krásných, citlivých a moudrých zvířat umírajících v agónii, nespočívá jen na rukou zemí, které by je neměly lovit. Jsou i tací, kteří s tím souhlasí. Ti, kteří se otočí zády a předstírají, že nevidí. To udělalo Polsko. Stydím se za ministra životního prostředí Andrzeje Kraszewského. Stydím se za Polsko. Teď taky máme krev velryb na svých rukou. "

Je možná škoda, že v České republice se nenašel ani jeden profesionální komentátor, který by se věci ujmul tak, jako Adam Wajrak. Jak se k problému vybíjení velryb ve světových oceánech postavila Česká republika ? Nás se to netýká ? Proč taky ? Nemáme moře a všechno je pro nás tak daleko, .... máme svých problémů dost.

Na tiskovém oddělení MŽP byla k dispozici jen ústní, strohá informace o tom, že jedna z pracovnic se zůčastnila IWC a vyhotovuje zprávu. Pak prý budou výsledky z jejího pohledu zveřejněny.

Nic o tom, že by se delegátka ČR v průběhu zasedání aktivně postavila vedle jiných moudrých zástupců z ostatních zemí a nebo podpořila výzvy k zastavení lovu velryb. Jen přijela, aby viděla, vypracuje a podá zprávu.

Další již 62. výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC), které skončilo v pátek v Agadiru bylo jistě historické. Japonsko se znovu pokusilo zrušit dlouhotrvající moratorium na komerční zabíjení velryb. Již dlouho loví jenom pro "vědecké účely" a to je stále těžší zdůvodňovat, zvláště když se po "vědeckém zkoumání" maso objevuje v běžných obchodech.

Kromě velkých velryb Japonsko loví bez jakýchkoliv zábran i menší kytovce, jako jsou delfíni, přestože nepatří mezi chudé země. Jistě by se našel i jiný způsob, jak poskytnout lidem dostatek kvalitních živočišných bílkovin.

Do posledních hodin, kdy zasedala Mezinárodní velrybářská komise nebylo jasné, které návrhy zvítězí. S přibližujícím se koncem zasedání komise a při rozhovorech za uzavřenými dveřmi rostlo napětí.

Vyhrají pro-velrybářské lobby usilující alespoň o "kompromis," který by jim postačoval, když by prosadili určitou kvótu pro povolení lovu velryb ?

Nebo snad zvítězí stanoviska druhé skupiny delegátů, kteří usilují o potvrzení 24 roků starého usnesení o omezeném zákazu lovu a jsou proti legalizaci zabíjení velryb ?

Právě tyto delgáty velice významně podpořila svojí Peticí ohromná skupina osob, nadšenců a aktivistů sdružených pod názvem Avaaz.

("Avaaz" znamená v mnoha jazycích " hlas " nebo "píseň ".)

Jsou to ti samí lidé z celého světa spojeni v internetovém společenství, kteří odsoudili v celosvětové kampani pirátský útok izraelského armádního výsadku 31.5. 2010 na aktivisty Svobodné flotily s humanitární pomocí pro palestinské obyvatele obléhané Gazy. v Stejní lidé sdruženi v Avaaz(u) teď dali svůj hlas a připojili se svými podpisy k dosud nejúspěšnější petici v historii - Petici na ochranu velryb a dnes jsme tedy všichni mohli s radostí, s nadšením i s dojetím číst tento předložený dopis :

Vážení přátelé,

Dokázali jsme to!

Návrh na legalizaci zabíjení velryb shořel v plamenech Maroka a naše kampaň pomohla zvrátit rovnováhu.

V několika krátkých týdnech jsme uskutečnili v historii největší petici na ochranu velryb, kterou podepsal mimořádný počet 1,2 milionu lidí po celém světě.

Naše požadavky se staly klíčem k řešení pro delegáty na zasedání Mezinárodní velrybářské Komise a na závěr byl potvrzen 24 roků starý zákaz lovu velryb.

Pro-velrybářské lobby se snažily využít politickou přízeň, aby alespoň získali tzv. 'kompromis', kterým by byla kvóta pro lov velryb. Při rozhovorech za uzavřenými dveřmi rostlo napětí.

Naše masivní petice se stala top zprávou na World News BBC, pracovali jsme s přátelskými vyjednavači a s dalšími spojenci, vyvíjeli tlak, kde to bylo nejvíce potřeba a získávali tak větší celosvětovou pozornost.

Australský ministr životního prostředí Peter Garrett převzal naši petici a za stejně smýšlející vlády před světovými médií řekl:

"Děkuji vám moc, Avaaz. Je velkým potěšením být tady a akceptovat tuto petici ... Věřím, že hlasy lidí na celém světě musí být slyšet. Určitě budou vyslyšeny ještě dnes. "

Delegace USA nás přivítala slovy :"Avaaz! Viděli jsme váš billboard na letišti! " Také mezi ostatními delegáty v přestávkách i mimo schůzi bylo možné zaslechnout vzrušené diskuse o naší obří "real-time" petici, která v té době měla už přes milion podpisů.

Po schůzce, nám jeden evropský vyjednavač řekl: "Podařilo se nám zachovat zákaz v té samé podobě, nezměněný. ... Sledoval jsem a kontroloval petici online a velmi na mne zapůsobilo, jak rychle rostou a přibývají čísla o sběru podpisu lidí z celého světa. "

http://www.avaaz.org/en/whales_72hrs_left/?cl=628500123&v=6680" class="btn" target="_blank">ZDE

Je to důležité vítězství pro velryby, ale také vítězství globální síly lidí. Prokázali jsme, že mezinárodní rozhodnutí mohou být posunuta dobrým směrem při uplatnění společného úsilí mnoha lidí po celém světě.

Vítězství v této bitvě samozřejmě nezaručí úplnou bezpečnost velryb dokud

Japonská "vědecká" velrybářská flotila bude využívat mezery v dosavadní deklaraci IWC a budou dále pokračovat v zabíjení stovek velryb.

Chcete-li, aby vyhrálo dobro, budeme muset společně pokračovat v kampaňi na posílení a reformě IWC. Budeme muset mobilizovat lidi v zemích, jako je Japonsko, Dánsko a Norsko kde jejich vlády stále podporují lov velryb.

Úplný dopis v angličtině je ZDE :

Dear friends,

We did it! The proposal to legalise whale killing went down in flames in Morocco -- and our campaign helped to tip the balance.

In a few short weeks, we built the biggest whale-saving petition in history, signed by an extraordinary 1.2 million of us worldwide, and delivered it directly to key delegates at the International Whaling Commission meeting. In the end, the 24 year old whaling ban was upheld. The pro-whaling lobby tried to use political favours to win a so called 'compromise' that amounts to a quota for hunting whales, but as tension grew in the closed-door talks, our massive petition became a top story on the BBC's world news, and we worked with friendly negotiators and other allies to put pressure where it was most needed and draw greater global attention.

The Australian environment minister Peter Garrett received our petition for like-minded governments in front of the world's media and said "Thank you very much Avaaz. It is a great pleasure to be here and accept this petition ... I believe the people of the world's voices need to be heard. I certainly hear them today."

The US delegation greeted us saying -- "Avaaz! We saw your billboard at the airport!" and delegates were overheard excitedly discussing our giant real-time petition counter outside the meeting as it blew far past the million mark.

After the meeting, one European negotiator told us: "We've managed to keep the ban in place...I've been checking the petition online. I was very impressed by how fast the numbers are rising and seeing people signing from across the world."

This is an important victory for whales -- and for global people power -- together we demonstrated that international decisions can be shifted by a little bit of well-placed effort from a lot of people everywhere.

But winning this battle won't guarantee the whales' safety yet -- Japan's "scientific" whaling fleet is already sailing out of harbour through IWC loopholes to kill hundreds of whales.

To win for good, we'll need to campaign to strengthen and reform the IWC, and to mobilise in countries with pro-whaling governments like Japan -- where the Cabinet knows Avaaz and we have changed environmental policy in the past.

We can do it if enough of us chip in just a small amount a week. We've now reached 6,000 regular donors -- if we get to 10,000 we can start funding campaigning in Japan and other key nations now. Click here to become an Avaaz sustainer and make it happen:

https://secure.avaaz.org/en/whales_reportback/?vl

Over its short lifespan, our movement has exploded through a simple democratic idea: that people power can stand up and win against powerful special interests. Whether it be protecting whales, countering corruption, supporting authentic democracy movements or fighting for a global climate deal, we are coming together to bridge the gap between the world we have and the world most people everywhere want.

Now, if enough of us chip in just a small amount for Avaaz's member-funded campaigning, we'll have the strength to win even more victories. Click here now to donate --

https://secure.avaaz.org/en/whales_reportback/?vl

With hope,

Ricken, Alice, Paul, Mia, Ben, Luis, David, Graziela, Milena and the whole Avaaz team

Support the Avaaz community! We're entirely funded by donations and receive no money from governments or corporations. Our dedicated team ensures even the smallest contributions go a long way -- donate here.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.7. 2010