Otázka sociální ve věku postdemokracie

28. 6. 2010 / Martin Škabraha

V následujícím textu navazuji na svoji "povolební" esej Kudy doleva?, publikovanou v kulturní příloze deníku Právo. Obecné teze, které jsem v ní formuloval, chci nyní specifikovat s ohledem na dnešní roli (levicové) politické strany, zejména pak sociální demokracie. Protože ale to, čeho jsme svědky u nás, má svůj globální kontext, zasadím problém do rámce označovaného slovem postdemokracie. Shrnu především známou, do češtiny zatím bohužel nepřeloženou knihu Colina Crouche Post-democracy (Polity Press 2004), která mi svým nevelkým rozsahem a poměrně přístupným slohem připadá jako dobré východisko pro debatu o aktuálních politických otázkách, ačkoliv mnohé její teze (původně formulované na přelomu 90. a nultých let) už nezní nijak objevně.

Jsme rozhořčeni nakládáním s archiváliemi v Ústavu pro studium totalitních režimů

28. 6. 2010

tisková zpráva

Prohlášení České archivní společnosti k nakládání s archiváliemi v Archivu bezpečnostních složek

Česká archivní společnost, o. s., která je profesní organizací archivářek a archivářů České republiky, vyslovuje velké znepokojení nad zveřejněnými informacemi o nakládání s archiváliemi v Ústavu pro studium totalitních režimů, resp. v Archivu bezpečnostních složek, a vyjadřuje podporu pověřenému řediteli Z. Hazdrovi v záležitosti odvolání ředitele archivu L. Bukovszkého, který nese za archiválie odpovědnost. Informace o ztrátě archiválií či o zacházení s nimi a jejich následném poškození v průběhu digitalizace, stejně jako o zpřístupňování archiválií (navíc materiálů s osobními údaji) v lhůtě kratší, než třicet let, které odporuje Zákonu o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a Zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., vyvolávají u pracovníků všech typů archivů, včetně samotného Archivu bezpečnostních složek, nezměrný údiv a rozhořčení.

Motorkáři

27. 6. 2010 / Petr Vařeka

Asi před rokem a půl jsem psal do BL článek o devastaci lesa motorkáři a čtyřkolkáři na Karlovarsku. Kdosi mi odpověděl, že bych měl kontaktovat ninisterstvo vnitra a nikoliv si stěžovat na ignoranci řadových policistů, kteří se jen vymlouvají, že na honění motorkářů nejsou vybaveni.

Napsal jsem tedy na MV (tehdy pod patronátem I. Langera) a zaslal legislativní podnět v této věci a záhy jsem obdržel odpověď, že zásah proti motorizovaným hulvátům je v kompetenci obecních samospráv a že tudíž žádné úpravy zákona zpřísňující postih motorkářů či vyhlášky upravující používání terénních vozidel není potřeba.

"NOVÝ STYL" ČSSD

Kdo je Nováčková?

28. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Přemýšlíte, o kom mluvím? Paní Neznámá se hlásí jako kandidátka na místo místopředsedkyně sociální demokracie. Že nikdo neví, o koho jde? Novému vedení ČSSD to zjevně nevadí. Z komunální politiky vyneslo zastupitelku Moravskoslezského kraje Hanu Nováčkovou rozhodnutí Sociálně demokratických žen - uskupení, o jehož aktivitách nikdo mimo členy ČSSD neslyšel už od doby, kdy z jeho čela odešla bývalá organizační tajemnice Jana Volfová. Od chvíle, kdy SDŽ vede další "paní Neznámá" Jindřiška Maršová, činnost této organizace je "obyčejným" občanům - voličům sociální demokracie neviditelná.

An English version of this article is in CLICK HERE

Pendrekový zákon verze 2010

28. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Zákon proti drobným zlodějíčkům, který navrhuje nově vznikající koalice ODS, Věcí veřejných a TOP 09, je novým pendrekovým zákonem, tentokrát "demokratickým". Nově se formující pravicový blok hodlá třetí opakování stejného přestupku klasifikovat jako trestný čin. To je sice dobré opatření proti kapesním zlodějům a drobným zlodějíčkům v hypermarketech, znamená ovšem nezanedbatelné riziko pro všechna neuposlechnutí příkazů policie při demonstracích, pěstování konopí pro léčebné účely, sousedské konflikty, znečišťování veřejného prostranství psem a dokonce i pro přestupky porušení dopravních předpisů. Je otázka, jestli tento postup není protiústavní.

iDnes: Chystá se bič na zlodějíčky. Tři stejné přestupky se stanou trestným činem ZDE

Stará Mádlová kliká knížete

28. 6. 2010 / Michal Šmarda

Nová pravicová koalice přišla mimo jiné s návrhem na elektronické volby. Voliči by tak měli usnadněný život. Kvůli výběru svého politického favorita by se nemuseli trmácet do volební místnosti, vše vyřeší kliknutí na klávesnici. Zmíněný návrh vypadá hezky a jeho velká výhoda je v tom, že zabrání některým nezodpovědným lidem v poškozování TÉTO země.

Automobil v ježnickém lese

26. 6. 2010 / Boris Cvek

Obracím se tímto mailem na Policii ČR a starostku města Krnov (kopii přeposílám i médiím). Dnes, v sobotu 26.6. po 19:00 hodině jsem se procházel v ježnickém lese a narazil jsem na automobil, který vjel do lesa díky otevřené závoře (závory jsou prý otevřené kvůli vytěžení popadaných stromů po květnových deštích, o večerech však v lese nikdo nepracuje, tak nechápu důvod).

Quis custodiet ipsos custodes...*?!?

28. 6. 2010 / Ladislav Žák

Prohlášení Věcí veřejných o tom, že buď bude jejich předseda ministrem vnitra, nebo se nezúčastní ve vládě, zdůvodněné tím, že ministerstvo vnitra je tím místem, odkud se má vést a garantovat protikorupční politika této vlády, vypovídá o vnímání společenské kultury a právního vědomí Věcmi veřejnými více, než se zdá.

Rozhodně nemůže být na škodu, když v jakékoliv vládě nebudou lidé, kteří si myslí, že nás budou vychovávat k poctivosti pomocí agentů, odposlechů, policejními obušky a klackem vůbec.

Aktivisté násilně protestují v Torontu proti summitu G20

28. 6. 2010

Policie zatkla 500 osob při razii proti anarchistickým organizacím poté, co maskovaní aktivisté rozbíjeli okna a zapalovali automobily. Mnoho zatčených osob byli naprosto pokojní demonstranti.

Problémy vznikly, když se anarchisté oddělili od hlavních pokojných demonstrací, zorganizovaných odbory a dalšími organizacemi a začali rozbíjet výkladní skříně bank a supermarketů a zapalovat policejní auta. Zakryli si obličej a použili popelnic, tyčí a cihel a rozbili tak fasády obchodu Urban Outfitters obchodu Adidas a pobočky banky Scotia Bank. Také docházelo k plenění a anarchisté vyhrožovali fotografům.

Fagi nade vše

28. 6. 2010 / Boris Cvek

Na blogu občanského sdružení Poco a poco animato jsem se dozvěděl o právě probíhající akci Open Air Program v Hradci Králové - a po přečtení velmi výmluvného rozhovoru s Jiřím Jelínkem jsem se dozvěděl, že mi zase něco uniklo, totiž fenomén "Fagi". Fagi je, podle svého profilu na Facebooku (zde už má skoro 5000 přátel, mj. i předsedu zelených Lišku), třináctiletá komiksová postava, která vystupuje v kratičkých infantilních komiksech, založených na banální slovní hříčce a zakončení "Jsem Fagi". Fagi je smyšlená postava, vzešlá nejspíše z divadla DNO a ukazující nový trend tvorby a uvažování současných slovesných "umělců".

Už je to téměř tady

28. 6. 2010 / Ladislav Hinner

Nesouvisle uvažuji o tom, co můžeme od budoucích vládců čekat, neb se zdá, že jsou velice pracovití a také netrpěliví. Přece jen ještě pořád nejsme zbídačenou zemí a kdysi jsem také slyšel rčení, že nikdo není tak chudý, aby se nedal ještě "vyžrat".

Škrcení je levným ale smrtelným dobrodružstvím pro severoamerickou školní mládež

28. 6. 2010 / Miloš Kaláb

Kanadské děti nikdy neprožívaly hrůzu z toho, že by musely dobrovolně povinně vstoupit do nějakého technického, biologického, sportovního nebo tanečního či jiného kroužku. Každý si může dělat co chce. Hrát hokej jen tak s tenisákem na ulici ale zakázala z bezpečnostních důvodů většina obcí, takže této zábavě holduje jen několik dětí před garážemi. Po čase je na tom malém plácku před domkem nuda. Na hřištích u školy se dá kopat do míče v obyčejných keckách. Kde je ale to pravé vzrušení a ta pravá eufórie? Každá zábava něco stojí, jak praví známé rčení, takže alkohol a drogy jdou do peněz.

Magické myšlení

28. 6. 2010 / John Michael Greer

Odborný výraz pro to je záměna plánů; "plány existence," říká starý axiom, "jsou diskrétní a nikoliv souvislé" - což v prostém jazyce znamená, že mysl je mysl, hmota je hmota, a přechod od mysli k hmotě není snadná, natož automatická věc; je třeba ho dosáhnout určitými způsoby, a s velkou pozorností vůči velmi reálným hranicím hmotného světa... Ujišťujte se třeba opakovaně, že můžete splnit nějaký úkol, který je ve skutečnosti ve vaší moci, a vaše šance se významně zvýší; ujišťujte se opakovaně, že to je mimo váš dosah, a vaše šance na selhání udělají totéž. Přesto použití zaklínadla jako nechemického sedativa zahánějícího stres a ujišťujícího vás, že je vše v pořádku, když to v pořádku není, je mnohem problematičtější. V době krize, kdy udržet čistou hlavu a krok má rozhodující význam, může mít zaklínadlo důležitou funkci - ale pokud je používáno, aby přehlušilo dosud ještě slabý hlas, který upozorňuje na blížící se nebezpečí, představuje pozvánku zaslanou katastrofě.

KD│ Zatímco píši tato slova, katastrofa v Mexickém zálivu pokračuje, aniž by se ji podařilo dostat pod kontrolu. Zdá se téměř obscénní tvrdit, že by z největší ropné skvrny v americké historii mohlo vzejít něco pozitivního - a je samozřejmě pravda, že to, co dobrého by mohlo být z této situace získáno, poskytne jen malou útěchu za zpustošené ekosystémy a zničené komunity. Přesto, jak poznamenal učitel a zakladatel magazínu Foxfire Eliot Wigginton, jedině selhání umožňuje učení, a takto gigantický a mnohostranný neúspěch nám může dobudoucna alespoň nabídnout jistá důrazná poučení.

Médiá ako nová politická sila

28. 6. 2010 / Michal Feik, Jaroslav Hrenák

Politická scéna už dávno nebola názorovo taká nesúrodá a ideologicky popletená ako v tohtoročných voľbách. Ľavica presedlala na konzervatívnejšie témy, na kandidátke liberálov sa dostali do parlamentu krajní pravičiari, najvyhranenejší konzervatívci sa spojili s národnostne orientovanou maďarskou stranou a pravica kandidovala s takmer ľavicovým programom.

Prvým špecifikom volieb bolo, že najintenzívnejšiu protivládnu kampaň neviedli opoziční lídri, ale médiá. Ak Robert Fico štyri roky tvrdil, že jeho opozíciou sú médiá, a nie politici, sled udalostí z prelomu mája a júna mu dal za pravdu.

Sny vo virtuálnej realite

28. 6. 2010 / Michal Feik

Voľby sa už skončili, dnes je trinásteho, dal sa v nedeľu po voľbách počuť podpredseda strany Sloboda a solidarita Juraj Miškov. Presne ako Vladimír Mečiar kedysi: je po voľbách, zvykajte si. Ak voliči niektorej zo strán rodiacej sa vládnej koalície sadli na lep sľubom o dekriminalizácii marihuany, odvodovom bonuse či odluke cirkvi od štátu, treba sa zobudiť späť do reality. Vláda bude pozostávať zo štyroch (alebo šiestich?) strán, a to si vyžaduje kompromisy. To je predsa jasné každému. Žiaľ, väčšinou až po voľbách.

Země G 20 se pouze rámcově dohodly na snižování deficitů

28. 6. 2010

Závěrečné komuniké torontského summitu skupiny G 20 obsahuje jediný, vágně definovaný obecný společný cíl: Snížit do roku 2013 deficity veřejných financí o polovinu, přičemž je na každé členské zemi, co a kdy přesně v této věci podnikne. Američanům se nepodařilo dosáhnout svého cíle a přimět ostatní k opakování ohromných fiskálních stimulů, protože převládá obava z opakování řeckého scénáře. Německé kancléřce Merkelové, která je ve věci snižování deficitů vítězkou, se ovšem zase nepovedlo dosáhnout ničeho ve věci poplatků za mezinárodní platby a daní z finanční transakce. Stručně shrnuto, summit pouze dále potvrdil, že světová ekonomika se desynchronizuje a rozhodně nevyloučil další kolo recese.

Otevřte, to je André Breton

26. 6. 2010 / Karel Dolejší

Jsem pokryvač který zešílel
A desku za deskou až všechno shodím dolů strhávám domovní střechu
Abych lépe viděl jak z moře stoupá smršť...
André Breton: Zakletá studna

André Breton: Otevřte, to jsem já. Vybral a přeložil Petr Král. Sdružení Analogonu; www.analogon.cz, Praha 2009, 228 stran. ISBN 978-80-904419-0-3

Je jistě ironií osudu, že teprve pětasedmdesát let po vzniku Pražské surrealistické skupiny dostal český čtenář k dispozici ucelený výbor z poesie hlavní postavy surrealistického hnutí Andrého Bretona (1996-1966). Přes Bretonův klíčový význam byly dosud jeho básně česky publikovány pouze časopisecky či v několika málo antologiích. Časový odstup však nemusí být nutně na škodu, jakkoliv se sluší předeslat, že z díla tak komplexního autora si nepochybně každá doba, každá tradice, každý nakladatel a každý překladatel může sestavit výbor vlastní. Lze předpokládat, že před válkou by podobná kniha stála víceméně ve stínu poněkud nekritického obdivu; kdyby se dnes Bretonova odkazu zmocnily "tržní síly", nic by nezabránilo záměru zaplnit stránky výrony milostného lyrismu a roztomilismu, případně sbírkou kuriozit v podobě všech těch volavek, netopýrů, hranostajů a bílých sov; a dokonce i profesoři morálky by nalezli několik obecně humanistických deklarací, z nichž by sestavili tenounký svazeček, nad kterým by mohli kázat náboženství pokroku. Králův výbor, jak vysvětluje rozsáhlá závěrečná studie Neklidné sondy Andrého Bretona, je naproti tomu nepochybně determinován tradicí česko-slovenského surrealismu, který v některých ohledech svůj vzor přesáhl a (zčásti vlivem politických podmínek, v nichž musel po celé dekády působit) k němu získal kritický odstup.

Stimulanti, škrty a škrti

26. 6. 2010 / Karel Dolejší

Spojené státy na rozdíl od zbytku světa - například od Británie, zemí eurozóny nebo Číny - stále disponují světovou rezervní měnou a mohou tedy ještě nějaký čas "řešit" svůj rozpočtový deficit tím, že jednoduše natisknou další peníze. Jak ovšem s odvoláním na teorii belgického ekonoma Roberta Triffina upozorňuje Francis E. Warnock, tato konstelace hrozí v okamžiku, kdy americké obligace přestanou být považovány za bezpečné, jejich rychlým globálním výprodejem. Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou finance jednotlivých států Unie - pouze dva, Montana a Severní Dakota, teď nečelí obrovským rozpočtovým deficitům - do budoucna přílišný optimismus rozhodně není namístě.

Lékařská komora začne bojovat proti neetickému chování privátních lékařů

26. 6. 2010 / Milan Kubek

Prohlášení prezidenta České lékařské komory k neetickým a nekalým praktikám při získávání pacientů

Lékařské povolání patří mezi nejdůstojnější profese, proto také profesní dozor nad ním nenáleží živnostenskému úřadu, ale profesní komoře, podobně jako v případě advokátů, notářů a dalších svobodných povolání. Etické normy profesních komor pak do jisté míry regulují též reklamu tak, aby nebyla nedůstojná a zavádějící. Lékař je podle zákona povinen vykonávat povolání v souladu s jeho etikou a řídit se řády komory, včetně Etického kodexu.

Ruská otázka a český národní zájem

26. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Zajisté téma obšírné, plné absurdních spekulací, jen ten výsledek nás asi zarmoutí. Zvláště když nás včera média seznámila s "vážným" zjištěním BIS, která odhalila koncentrované úsilí ruských výzvědných služeb vůči naší zemi. A to mají špióni zájem o tak rafinované zdroje, jakými jsou dnešní studenti, kulturní pracovníci, čili opravdu potenciální spolupracovníci ohrožující zájmy Česka. Ještě že nás naši vyzvědači neinformovali, čemu se tyto intelektuální vrstvy věnují ve svém volném čase. Nechci ani domýšlet, na co všechno by narazili.

Zápas o úspory...

25. 6. 2010 / Ladislav Žák

Nic nepobaví člověka s průměrným přehledem více než dramatická prohlášení našich starých i nových elit, koho z nás a o kolik v zájmu vlastních světlých zítřků zase odřou. Nesmiřitelný boj už zase zuří, jen se přenesl z plakátů ČSSD do rétoriky vítězů. Bojujeme s korupcí, s deficitem, s KSČM, samozřejmě s ruskými agenty a bůh ví s čím ještě. Jsou vyhlašovány stále nové a nové krize, takže po přečtení novin můžeme nebýt dojmu, že normálno je v nedohlednu...

Obama a Medveděv "vynulovali" americko-ruské vztahy

25. 6. 2010

Prezident Barack Obama ve čtvrtek prohlásil, že spolu s ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem dosáhli "vynulování" vztahů mezi někdejšími protivníky z dob Studené války, které se v nedávných letech vyvíjely nebezpečným směrem. Přetrvávají rozdíly v otázkách, jako je například situace v Gruzii, ale na druhé straně dochází k rozšíření spolupráce v oblasti zpravodajství a protiteroristického boje. USA také konečně souhlasí se vstupem Ruska do Světové obchodní organizace (WTO).

George Soros: Německé rozpočtové škrty mohou destabilizovat evropskou demokracii

24. 6. 2010

Euro je sporný konstrukt a rozpočtové škrty, které chce realizovat Německo, ztíží jiným zemím v eurozóně jejich úsilí získat konkurenceschopnost. To povede k hospodářské stagnaci, k sociálním a nacionalistickým nepokojům a může to ohrozit demokracii v Evropě, varoval ve středu ve své přednášce v Berlíně na Humboldtově univerzitě americký miliardář George Soros.

Soros r. 1992 vydělal miliardu dolarů, když investoval své peníze proti britské libře, a způsobil tak k obrovské ostudě britské vlády, její devalvaci i to, že libra vypadla z evropského směnného mechanismu.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.