Filozofové, protestujte!

29. 4. 2010

Middlesex University kompletně likviduje svou vynikající katedru filozofie. Je to další děsivé rozhodnutí britských univerzitních "manažerů" a důsledek systematické politiky "impaktu", "měřitelnosti", "relevance" a "užitečnosti" vědění a výzkumu. Imperativ "společnost vědění" se projevuje právě touto protichůdnou, instrumentální a utilitární praxí, která s věděním jako historickou kategorií má pramálo společného, píše z univerzity v Bristolu Filip Vostal.

Katedra filozofie měla sice vynikající publikační i vědecké výsledky, avšak děkan oznámil, že ji ruší z finančních důvodů. Katedra filozofie univerzitě podle jeho slov "nic nepřináší".

Další informace v angličtině ZDE

Děkan, který rozhodl o likvidaci katedry filozofie, se jmenuje Edward Esche. Jeho email je zde:e.esche@mdx.ac.uk. Rektor univerzity je Michael Driscoll, m.driscoll@mdx.ac.uk, vicerektor pro výzkum a podnikání je Waqar Ahmad w.ahmad@mdx.ac.uk, vicerektorka pro akademické záležitosti je Margaret House, m.house@mdx.ac.uk.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 29.4. 2010