Co jsou "podstatné" náležitosti demokratického právního státu?

26. 10. 2009

ŠOK│ Autor Britských listů, JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, advokát a vysokoškolský učitel ústavního práva, zastupuje před Ústavním soudem skupinu senátorů při projednávání jejich stížnosti k Lisabonské smlouvě. Podle něj není jisté, zda měl Parlament vůbec v době schvalování tetu Lisabonské smlouvy k dispozici její konsolidované znění - tedy to znění smluv, které tzv. Lisabonská smlouva mění. Kuba se dovolává ust. čl. 9, odst. 2, ústavy, které říká, že "změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná" a tvrdí, že řada ustanovení Lisabonské smlouvy už dnes chabou úroveň garancí ústavního pořádku ČR téměř zdecimovala.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 26.10. 2009