POZVÁNKA:

Seminář "Budoucnost rady pro výzkum, vývoj a inovace"

5. 10. 2009

Seminář se bude konat dne 8. 10. 2009 od 19:00 hod v Aule Filosofické fakulty UK (místnost č. 131), Palachovo nám. 2, Praha 1.

Role Rady pro výzkum a vývoj (posléze Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace) od jejího založení v roce 1992 roste, a to zejména s poslední novelizací zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. RVV má rozsáhlé pravomoci a je odpovědná za utváření české vědní politiky, včetně alokace finančních prostředků.

V souvislosti s reformami výzkumu a vývoje a terciárního vzdělávání byla RVV z různých pozic kritizována, zejména se zdůrazňuje její neprůhledné fungování a rozhodování, které umožňuje jednostranné prosazování dílčích zájmů a znemožňuje veřejnou kontrolu ze strany zainteresované akademické obce a dalších aktérů.

Cílem semináře je vytvořit fórum pro formulaci a diskusi názorů na to, jakým způsobem by v budoucnu RVV či jiný vrcholný orgán pro vědní politiku v ČR měli fungovat. Půjde zejména o tři tématické okruhy:

  • 1. složení a nominace
  • 2. mechanismy fungování
  • 3. politická a veřejná odpovědnost

Účast v diskusním panelu doposud přislíbili:

  • Petr Pavlík (Univerzita Karlova)
  • Pavel Vlasák (Akademie věd)
  • Jiří Zlatuška (Masarykova univerzita)
  • Kateřina Ptáčková (Zelený kruh)

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 5.10. 2009