Úroveň debaty v Britských listech začíná být na pováženou

17. 6. 2009 / Darina Martykánová

To je úroveň debaty, jen co je pravda... Štěpán Kotrba výsměšně (?) píše, že "Přečíst si knihu o finančních elitách v českých zemích a Československu 19. a 20. století je podobně povznášející, jako číst o Slavníkovcích jako mýtu českého dějepisectví." Mohu se zeptat, co je na obou tématech nezáživného či směšného, pokud jsou kvalitně zpracována?

Četl pan Kotrba obě práce a ví, že jsou bezvýznamným výplodem frustrovaných jedinců? Pokud je nečetl, jak si je dovoluje soudit? Obě témata -- o zpracování nemám informace -- nám mohou pomoci lépe pochopit fungování společnosti, kultivovat debatu.

Zdánlivá marginalita tématu (i když nevím, co je na finančních elitách marginálního v době současné světové krize) přeci neznamená, že zpracování nemůže být nanejvýš objevné. Připomeňme například knihu Benedicta Andersona "Imagined Communities", zabývající se vznikem národního cítění v oblasti Jihovýchodní Asie v kontextu celosvětového fenoménu nacionalismu. Koho to zajímá, že? Tak tato kniha se stala jednou z nejvlivnějších a nejcitovanějších prací o národu a nacionalismu a zabývá se tématy jako "proč jsou lidé ochotni vraždit a umírat ve jménu národa". Robert Darnton věnoval celou knihu analýze rádoby bezvýznamné události: několik učedníků uspořádalo "proces" s kočkami svého mistra, který skončil jejich "popravou". Směšná blbost? Antistressová terapie frustrovaných? Nikoli, jedna ze zásadních prací na poli kulturních dějin, originální pohled na téma porozumění jinakosti. Atd. 

Úroveň debaty je skutečně na pováženou, jen co je pravda...

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 17.6. 2009