Hejtman David Rath propouští ředitele nejprogresivnějších ústavů

17. 6. 2009

Tisková zpráva Mgr. Tomáše Sojky, bývalého ředitele Ústavu sociální péče ve Smečně u Kladna

Ve Středočeském kraji bylo v poslední době odvoláno 5 ředitelů ústavů poskytujících sociální služby. Paradoxní je, že se jednalo o ředitele těch nejpokrokovějších zařízení, jejichž cílem bylo dostat klienty z ústavní péče do domků a bytů a pomoci jim tak vést normální život. Naposledy byla z rozhodnutí Rady Středočeského kraje bez udání důvodu odvolána Jana Rumlová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Bellevue v Ledcích u Slaného.

Jedná se přitom o ústav, který v transformaci pokročil tak daleko, že slouží za vzor ostatním zařízením. Během posledních osmnácti měsíců se podařilo bývalý velkokapacitní zámecký ústav transformovat do té míry, že ze 100 klientů jich dnes žije téměř 70 ve vlastních nebo pronajatých bytech a domech. "V českých podmínkách se jedná o něco nevídaného. Je to ohromný úspěch," komentuje práci své kolegyně Jany Rumlové Tomáš Sojka. Ten donedávna řídil Ústav sociální péče ve Smečně u Kladna. Propuštěn byl před čtrnácti dny.

Jana Rumlová byla díky svým úspěchům v oblasti transformace zvána Ministerstvem práce a sociálních věcí jako expert na celostátní konference sociálních služeb. Byla přizvána také do pracovní skupiny MPSV ke tvorbě kritérií transformace (Doporučený postup MPSV č.3/2009). Jako specialista k otázkám transformace bude za týden reprezentovat Českou republiku na mezinárodní konferenci o sociálních službách v Praze, pořádanou EU.

Její zařízení Bellevue bylo zařazeno MPSV do přípravné fáze transformace. "Odvoláním paní ředitelky hrozí narušení tohoto procesu," říká Sojka.

Vedením Bellevue byla nyní pověřena Nataša Duková, která má řízení ústavu převzít již zítra v 8 hodin dopoledne. Protože je známá svými postoji proti transformaci sociálních zařízení, pracovníci a klienti Bellevue se ji chystají přivítat protestní akcí v prostorách ústavu ve Slaném, Ouvalova 567 (Vila Praga vedle Kauflandu).

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 17.6. 2009