9. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2009

PONDĚLNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES

Čas kočárů a lamp, výročí Karla Kryla, Tichá válka o přežití, nejen ve Vile Primavesi

Nostalgie. Každého to dříve nebo později potká: stesk, nebo-li nostalgie, po věcech minulých. Touto optikou se dá nahlížet svět i vztahy v něm, předměty obecné, ale i vyloženě neužitkové potřeby. Jsou místa, která jsou tímto pocitem naprosto prodchnuta, jiná se nabízejí nenápadně. Rozhodl jsem se postupem času, respektive zejména týden minulý, oddat tomuto času, který se nikdy nevrátí, ačkoliv se o to mnozí stále pokoušejí. Obecně je to příznak stárnutí. A to způsoby různými...

Poezie / Čas kočárů a lamp. Básně Kamila Bednáře (1912-1973) jsem měl vždy neurčitým způsobem rád. Četl jsem si jeho verše v těch starých časopisech již jako gymnaziální student, hned vedle veršů Josefa Kainara, Ivana Blatného nebo vůbec nejraději Rainera Maria Rilkeho. Nikdy jsem se ale nedostal k tomu, abych si přečetl celou sbírku. Až právě uplynulý týden: Čas kočárů a lamp (Čsl. spisovatel, Praha 1963) na mne vypadl v Antikvariátu v Bělehradské doslova z police.

Modrá obálka s kresbou Kamila Lhotáka a několik pozoruhodných údajů antiknižních: místopisně kdysi v knihovně Ústředního domu čs. armády pod pořadovým číslem: 28152/63, zn.: D 8315a, prošla dvojí revizi R 82 a R 95, až ji nemilosrdné razítko bez přesnějšího data označilo červeně jako: VYŘAZENO. Ach, vyřazená kniho básní! Koupil jsem si ji nostalgicky za pouhých 40 korun českých. Má trochu zašpiněný obal, zadní část je poněkud natržena. Sbírka, vydaná jako 217. v edici České básně (řízené ediční radou, jmenovitě: Miroslav Florian, Jiří Fried, František Hrubín, A. M. Píša a Vilém Závada) byla založena na straně 59. Až později při četbě jsem pochopil proč. Otevřel jsem ji na straně 76: „Čase kočárů a lamp / sbohem! Vidím tě očima blankytu nebe, / blankytu bledě modrých vazeb / svazečků Ottovy Světové knihovny.“ Nemohl jsem tu knihu nekoupit...

Je to nostalgická kniha básní, a není jen oslavou „starého dobrého Rakouska“, i když to tak na chvíli vypadá, když tu čteme: „V těch lucernách / žlutým leskem do černé noci / svítí ještě Rakousko-Uhersko, / do tmy rozvinuje / svůj černožlutý prapor / A já je miluji.“ Je to především sbírka o dětství a válce – proto možná se kdysi stala součástí vojenské knihovny, a poslední čtenář záložku nechal na básni: XV Zajatci (chce se mi to tak pietně nechat). „Šel jsem s nimi / Padal jsem s nimi / Vracel jsem se s nimi / Zůstával jsem ležet s nimi / Snad ve mně je pohřben / ten skutečný neznámý vojín.“ Kdo nebyl na vojně, možná se ho ty verše nedotknou, stejně jako verše písničkáře Karla Kryla k témuž tématu.

doplňující údaje na stránkách Národní knihovny ZDE

Výročí / Karel Kryl. Každý slova jeho písní zná: Karel Kryl (1944-1994) byl a zůstává mezigeneračním písničkářem. Bylo tomu minulé úterý patnáct let, co zemřel. Mohl jsem klidně začít tento bloc-notes jeho texty, neboť se rovnou měrou vztahují k nostalgii i vojně. Ale zdá se mi to trochu snadné, jsou k této věci mnohem povolanější; ale nikdy nezapomenu, jak jsem se jeho verše učil nazpaměť a znám je dodnes. Takové písně se nezapomínají, nikdy se nezapomínají. Dokázal v nich vyjádřit beznaděj, zoufalství, bolest – snad nejvíce té jedné generace, která viděla přijíždět do svých měst ruské tanky.

Ale i když mne v té době byly pouhé tři roky, také v mém mládí jsem si jeho písně zpíval: třeba na nádraží v Ostravě-Porubě, Vyškově nebo u dělostřeleckého pluku kasáren v Českých Budějovicích. Nikdy nezapomenu na onen teskný smutek v očích tolika mých kamarádů, kteří jeho písně zpívali doslova jako své hymny. Nikoliv jako generační výpovědi, ale jako hymny vlastního lidského osudu. Vzdor, ale i neporažený odpor jeho písní dozníval dlouho, a věřím, že stále tak nějak zní, vlastně pořád. Vždy jsem si myslel, že Karel Kryl byl zpěvákem mužským a pro muže, až mne hned několik žen překvapilo, že i ony ho znaly, a nazpaměť. Hrdost, to je patrně to správné slovo. Byly na něj hrdé jako na muže, který se nepoddal, a zůstal tu stát, v paměti, v bolestné vzpomínce na časy minulé i ty současné. Povolanější již minulý týden vyjádřili jeho význam, mne tu v této rubrice, vyhrazené tentokrát namnoze nostalgii, nepřísluší zabývat se jím více. Morituri te salutant...

O památku jeho a jeho odkazu se snaží pečovat například Klub Karla Kryla ZDE

Diskuse / Tichá válka o přežití. Občas si zapnu rádio ČRo6, abych si připomenul tu zvláštní frekvenci, která se občas pokouší vést diskuse i k aktuálním tématům. Přepadá mne při nich vždy nostalgie: nejen nad tím, jak jsou diskuse vedeny, ale často i nad postoji, které jednotliví hosté zaujímají. Nejinak tomu je i u diskuse s názvem Aréna, který moderuje každou středu Markéta Ševčíková. Diskuse se minulou středu týkala grantové podpory literárním časopisům. Podtitul ta diskuse měla příznačný: Tichá válka o přežití.

Pro čtenáře, které to téma nesledují, to možná je nové téma. Psala o tom už dříve ostatně různá jiná média, a v kostce se jedná o následující: jak být kvalitní a zároveň se uživit? Těžké: zvláště proto, že se časopisy obracejí k elitním čtenářům, jak sami prozrazují, takže by se dalo očekávat, že je elita bude také podporovat. To se ale neděje, a tak se jejich zástupci obracejí ke spásným grantům, které má pod sebou ministerstvo kultury (respektive ministerstvo financí). Moderátorka většinou svým hostům fandí, a nejinak je to i v tomto případě: stojí na stejné „kulturní frontě“.

Kulturní časopisy, jednalo zejména o tři: Revolver Revue (Terezie Pokorná), A2 (Libuše Bělunková) a TVAR (Lubor Kasal), prostě prosazují svoji linii, proti nim stojí mluvčí ministerstva Jan Cieslar. Co z toho může vzejít? Časopisy se trochu bouří, bouří se ale krotce. Vědí, že by jim také mohlo ministerstvo zatrhnout tipec. Posluchač se dozvěděl, že patrně ministerstvo svůj postoj přehodnotí, neboť časopisy jsou potřebné... Ale jak dlouho?

Vzpomněl jsem si, jak kdysi ještě v čase, který rozdával peníze velmi štědře, ale jen někomu a s legitimací, potkal jsem jednoho ze zakladatelů toho prvního časopisu: básníka a spisovatele Jáchyma Topola. Časopis Revolver revue vycházel v tzv. undergroundu a byl na to i patřičně hrdý. Jako byla hrdá literatura spisovatele Topola, který ji navzdory době i režimu psal. Ale to už je dávno. Časy se změnily. Také TVAR, pokud si dobře pamatuji, vycházel kdysi tak trochu navzdory, i když rozhodně v undergroundu nebyl. Ten poslední, časopis A2, se odštěpil od Literárních novin a chtěl být nezávislý na trendu, co prosazoval šéfredaktor Jakub Patočka. Což o to, prosazuje své trendy, jak může. Nebudu tady nikoho obhajovat, myslím si jen, že by měly hlavně vyrůst více soukromí donátoři, nebo odvážnější nakladatelé (pánové Otto nebo Šimáček se možná v hrobech obracejí); přeji pouze všem zúčastněným hodně trpělivosti. Nostalgie tady asi nikomu nepomůže, ale všechny s tím zvláštním steskem po „počátcích zrodu“ jaksi počítají.

Záznam pořadu ZDE

Architektura / Vila Primavesi. Tyhle všechny výše vyslovené pocity mne přepadly v Olomouci. V tomto sídelním městě arcibiskupském, kde bych tak rád potkal staré kočáry a viděl svítit ty staré plynové lampy. Na každém kroku tu člověk, zejména v centru, naráží na odrazy minulosti, té nedávné, ale i té zcela zasuté, která se ale hlásí o pozornost. Jenom těch andělů všude! Například: „Zde v Dex klubu v letech 1965-1967 začal hvězdnou cestu básník a písničkář svobody Karel Kryl“, pyšní se jeden olomoucký dům. Také krásně restaurovaná kavárna Drápal, provozovaná od roku 1907, má svůj půvab zašlých časů, i když sem už nechodí pánové v cylindrech a dámy s loknami.

Podrobnosti ZDE

Co byste ale neměli při návštěvě tohoto města – o jehož spirituální odkaz pečuje intenzivně katolická církev také snahou o vlastní dorost, přehlédnout, je vedle notoricky známých barokních skvostů (kostelů, sloupů apod.) naprosto omračující secesní Vila Primavesi. Ti, kteří nebyli pravidelnými diváky Vávrových „šumných měst“ mohou nezávisle na něm objevit půvab a boj s časem, který je tu znát, přesto ale výsledek není marný. Byla to vila kdysi lombardského bankéře Primavesiho, který měl za ženu vídeňskou herečku Eugenii, a s ní tři dcery. Ne, není to pohádka, i když tato secesní vila z roku 1905 (architektů Franze von Krausse a Josefa Tölka) pohádku připomíná. Ale nostalgie tu není na místě: jistě, potkávali se tu malíř Gustav Klimt s architektem Josefem Hoffmannem, kteří se významnou měrou podíleli kdysi - v čase černožlutých praporů - na interiéru. Příběh nejnovější restituce je dramatický a v polovině 90. let to vypadalo, že je všemu konec. Ale naštěstí nebyl...

Dnes tu potkáte milenecké páry, provoz doplňují komorní koncerty, výstavy. Kdo hledá výhled na Olomouc, ale i mnohem více, třeba tu tolik nesnesitelnou nostalgii, nenechá si právě tuto vilu ujít.

Více ZDE

                 
Obsah vydání       9. 3. 2009
9. 3. 2009 Obama přiznal, že Spojené státy "nevyhrávají" válku v Afghánistánu
9. 3. 2009 Lavrov: Rusko navrhuje úplný zákaz raket středního a kratšího doletu Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Kongres alterglobalizačního hnutí ATTAC v Berlíně: Dialektika úspěchu
8. 3. 2009 Sikorski a Vondra prý ze hry, v čele NATO nejspíš bude Dán Karel  Dolejší
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
9. 3. 2009 Čas kočárů a lamp, výročí Karla Kryla, Tichá válka o přežití, nejen ve Vile Primavesi Josef  Brož
9. 3. 2009 Melounek sem, melounek tam Pavel  Táborský
9. 3. 2009 Dnes vám vyplení peněženku -- zítra vás rozřežou skalpelem Miloslav  Štěrba
7. 3. 2009 Obama je přepracovaný
9. 3. 2009 Polsko uvítalo odstoupení Steinbachové Richard  Seemann
9. 3. 2009 O síle osobnosti zeleného předsedy Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Bursík svou výhrou prohrál Zeleným co mohl Štěpán  Kotrba
9. 3. 2009 Jak mohou být zelení atraktivní pro voliče komunistů? Boris  Cvek
9. 3. 2009 Vzkaz pro modrozelenou bandu ve Straně zelených Pavel  Pečínka
9. 3. 2009 Ústřední revizní komise Strany zelených: Čáslavka a Šlegr budou zbaveni všech funkcí
9. 3. 2009 Daniel Solis: Vystupuji ze Strany zelených
9. 3. 2009 Zubová: "Se lháři ve vedení nezíská Strana zelených podporu voličů"
9. 3. 2009 Jakubková: Bursíkovi zůstane beznázorová a nevolitelná monokultura
9. 3. 2009 Jak na stranu "vyžírků uprdelených na teplé sesli" Milan  Daniel
9. 3. 2009 Oxfordský profesor doporučuje, aby teenageři chodili do školy až od 11 hodin
9. 3. 2009 Jak to vidí ti, co nežijí z práce jiných Ladislav  Žák
9. 3. 2009 Jazzová sekce k 70. výročí roku 1939
9. 3. 2009 "Krízové" investície do budúcnosti Karol  Palkovič
9. 3. 2009 Libra masa nejen u Shakespearova Kupce benátského Vít  Klíma
9. 3. 2009 Nová izraelská pravica Matúš  Holý
9. 3. 2009 Polovina obyvatel Česka na internetu
9. 3. 2009 O rovnoprávnosti a o měření stejnou mírou, neboli růže pro každou ženu Uwe  Ladwig
7. 3. 2009 Růže pro ... každou ženu? Anna  Čurdová
7. 3. 2009 MDŽ Ladislav  Žák
7. 3. 2009 159. výročí narození TGM
7. 3. 2009 Britská vláda znárodnila banku Lloyds
7. 3. 2009 Bude se opakovat Velká deprese? Ladislav  Žák
6. 3. 2009 Ví někdo něco o osudu bratislavské sochy Klementa Gottwalda?
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009