10. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 4. 2008

Je 10 idejí klíčem k pochopení toho, jak se mění náš svět?

Zrovna takto to -- i když bez otazníku -- formuloval časopis TIME ve svém předposledním březnovém čísle. Jako předznamenání k těm deseti tématům bylo uvedeno, že právě ideje hýbají tímto naším světem víc než třeba peníze nebo politika. Především ty tzv. národní zájmy dnes prý musí ustoupit před naléhavostí globálních problémů. Mezi ně pochopitelně patří nutnost adresně čelit škodlivým emisím do ovzduší, činit účinná opatření v potírání nemocí (včetně AIDS, znovu tuberkulózy, a stále také malárie), také alespoň s dosavadní pozorností zabývat se nadále snižováním chudoby, a setrvale hledat cesty ke stabilizaci počtu obyvatel planety.

V tomto bodu nelze přehlížet, že ta naše planeta je nám všem společná. (USA a Čína se podílejí každý na nežádoucím znečistění ovzduší po 25 %, tedy polovinou z podílu připadajícího na celý svět!) Společným jmenovatelem na cestě k žádoucím řešením v tomto prvním bloku pochopitelně je správná volba toku investic i tržních sil. Pod číslem "2" bylo uvedeno, jak výrazně vzrostl podíl samoobslužných technologií (což nesměle začalo již roku 1902, v Philadelphii, v USA). Hned "za třetí" bylo uvedeno, že se snad již dostáváme do období, kdy tradice filmových hvězd začíná vadnout. Už prý se nemusí zdaleka tolik ve filmové produkci sázet na osvědčené hvězdy. Stačí nasadit dobrý příběh a přitažlivě ho zfilmovat (ani pak nemusí být finančně nákladný); hvězdou se stane pak třeba i méně známá tvář --- díky roli.

Asi redaktorům časopisu nešlo zařazením jednotlivých témat o jejich preferenční pořadí. Na čtvrtém místě bylo uvedeno téma radikalismu. Odkazovalo se tam na to, že mnozí původně teroristé se již dali přesvědčit o tom, že zabíjet nevinné lidi je proti učení Koránu. Nezapomeňme, že tématem té série článků nebyla politika, ale ideje měnící svět. Takže za páté byla zařazena "kuchyňská chemie"; bez ohledu na to, že přibývá lidí, kteří -- z jakýchkoli důvodů -- "vychutnávají" spíše hotová nebo předvařená jídla, ne-li jen cokoliv nějak ohřívaného u stánku. Příspěvek o jídle upozornil mj. na to, že od roku 1994 vstoupila do oblasti přípravy jídel věda, s nutností znát, co se děje s jednotlivými bílkovinami ("proteiny") za různých teplot a podle toho jídla připravovat.

Jako 6. bod bylo uvedeno "geoinženýrství". Jako kdyby to byl dříve obor jen pro nějaké "cvoky" nebo podivíny. Jenže pro konec toho teď už plně našeho 21. století se počítá se vzrůstem průměrné roční teploty (podle zdrojů z OSN) o nejméně 2 až 4 teplotní stupně (°C) do konce století (k roku 2100). Nositel Nobelovy ceny Paul Crutzen se účinně přimlouvá za další seriózní výzkum, jak vybalancovat tuto klimaticky závažnou hrozbu. Sedmý bod sice vypadá na to, že se týká jen aktuálně stárnoucí generace, ale také mladí by měli vědět, že plodné stáří je "pro připravené". Prý snad již víme (?), že bychom měli stárnout s noblesou ("gracefully"). Na konci 19. století byl průměrný věk dožití pouhých 31 let. (V padesáti byl u nás Vrchlický před sto lety již "slovutným kmetem".) Samozřejmě že se změnily jak pracovní podmínky, tak možnosti aktivně předcházet smrti (především nesrovnatelnými prostředky současné medicíny; např. penicilín začal být masově vyráběn již roku 1943, před 65 lety). Typické pro dlouhověkost je Japonsko. Dožívalo-li se tam k roku 1950 65 let a výše "jen" 5 % obyvatel, k roku 1985 už to bylo přes 10 %, a roku 2007 celých 21,5 %!

Zbývají nám poslední tři položky. Osmý bod má poněkud záhadný název: "Léčba `nizozemské nemoci`." Když totiž Nizozemci objevili v Severním moři zemní plyn (roku 1959), jiné druhy komodit pro vývoz jako kdyby v Nizozemí značně poklesly na významu. Země s bohatými ložisky ropy nebo zemního plynu si mohou dovolit nebývalé investice. Navíc dnes tím, že cena ropy za barel letos již přesáhla hranici 110 dolarů, dochází díky té stále zvýšené poptávce po zdrojích energií k nebývalému přesunu finančních prostředků do zemí disponujících těmito zdroji. Dnes takovou zemí, která nepředstavitelně profituje z dané situace, je mj. Rusko. (Před 10 lety to bylo v lednu jen 5 dolarů za barel ropy, i když ten dolar tehdy měl vyšší hodnotu.) Jako devátá položka je uvedena práce žen. V příspěvku na toto téma se poukazuje na to, že nejméně produktivními společnostmi dnes jsou ty, které znemožňují ženám aktivní podíl na pracovním trhu (také v zodpovědnějších funkcích!).

Nu a za desáté se uvádí, že dnes už neexistuje významné sportovní odvětví, jehož soutěže by nebyly vysílány celosvětově. (Samozřejmě že nebudu rozvádět, do jaké míry je sport prostředkem k sjednocování světa mírovými prostředky a do jaké zcela odlišné míry může být předmětem ideologické propagandy státně-direktivních režimů.)

Připomínám, že číselně uvedené pořadí zřejmě nemá naznačovat nic o preferencích. Také asi nešlo hned o to připomenout čtenářům, že když dojdou argumenty, zatím vždycky v naší civilizaci pak došlo na zbraně; bez ohledu na vyhodnocovanou ušlechtilost idejí na obou stranách případného sporu.

Zcela mimo kontext pak je, že když k čemukoliv chcete připojit pár číselných ilustračních údajů, už to tzv. většinový ("průměrný") čtenář nečte. Když jsem si chtěl všimnout skromným příspěvkem některých obranných projektů USA a slíbil pár čísel jako přívažek, tak to už k četbě kupodivu neláká. A bez čísel je každá představa vágní a argumenty bývají málo přesvědčivé, i když mohou být sugestivní. Pro jistotu viz:

Tolik jubileí kolem nás a člověk si toho ani "neužije"

                 
Obsah vydání       10. 4. 2008
10. 4. 2008 Vyšetřování britské korupce bylo protizákonně zastaveno
10. 4. 2008 OSN: Rostoucí ceny potravin ohrožují globální bezpečnost
10. 4. 2008 Mezinárodní měnový fond: Americká krize je největším šokem od Velké hospodářské krize ve dvacátých letech
10. 4. 2008 Britská libra se propadá vůči euru
10. 4. 2008 Universitní studenti: Vysokoškolské studium je dnes ztráta času
10. 4. 2008 Ne církevní restituce, ale interrupce budou obchodem století Anna  Čurdová
9. 4. 2008 Ivan Langer: "Ten, kdo nesouhlasí s vládním záměrem, toho není důvod kamenovat, nebo upalovat, toho je potřeba rovnou zastřelit" Jan  Čulík
10. 4. 2008 ■ ■ ■ Eugen  Gombringer
10. 4. 2008 Budou zpravodajské služby řídit stát? Zuzka Bebarová Rujbrová
10. 4. 2008 Je 10 idejí klíčem k pochopení toho, jak se mění náš svět? Miloš  Dokulil
9. 4. 2008 Příklad práce České televize, jak se novinářství dělat nemá Petr  Wagner
10. 4. 2008 Romantismus nenávisti a gradual transition Štěpán  Kotrba
10. 4. 2008 Debata o Číně je mimoběžná
10. 4. 2008 O zkušenostech z Číny
9. 4. 2008 Ignorujete čínská zvěrstva
10. 4. 2008 V Číně jsem nebyl, ale je to tam hrozné Aleš  Uhlíř
10. 4. 2008 Spolupráce Evropy a Číny: desetiměsíční výukové programy pro manažery
10. 4. 2008 K Číně
10. 4. 2008 Jazyk, vidění a vnímání, neboli Mozek pracuje jen s tím, co se do něho dostalo Uwe  Ladwig
10. 4. 2008 Zvěrstva v Číně a sinoromantismus
9. 4. 2008 Čína, jak ji neznáte
8. 4. 2008 Nebezpečný Žáčkův Ústav a podváděný Topolánek Miroslav  Polreich
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Jak zabránila americká základna na Kubě Castrovu autoritářskému režimu? Petr  Nachtmann
9. 4. 2008 Američané plánují nekonečnou vojenskou přítomnost v Iráku
9. 4. 2008 Neonacismus a měšťácká nesnášenlivost -- co je horší? Ondřej  Slačálek
9. 4. 2008 Kterak aktivista Sudetoněmeckého landsmanšaftu obelhal Český rozhlas Petr  Nachtmann
9. 4. 2008 Zelení proti modrozeleným
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
10. 4. 2008 Please The Trees zahrají exkluzivně na 100,7 FM
10. 4. 2008 Literatura není komodita Lukáš  Zádrapa
9. 4. 2008 Je ve vesmíru život?
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008