3. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 4. 2008

Finanční krize Západu a svět

Otevřete si po pár týdnech britský tisk, jako třeba hospodářský deník Financial Times, a uvidíte, že zatímco střední Evropa a Česká republika setrvávají víceméně v blahé nevědomosti (krize finančních institucí v Americe středovýchodní Evropu ještě výrazněji nezasáhla), v Británii vědomí vážné krize nepolevuje. Uvědomují si to lidé i jinde: deník Financial Times například přinesl analýzu o tom, že v důsledku slabého dolaru podstatnou měrou slábne ekonomické přistěhovalectví do USA: Lidé z jižní Ameriky i z jiných zemí jsou zklamáni, že i když se jim horkotěžko (a často za velkých finančních obětí) nakonec podařilo dostat se do Ameriky, nevydělávají tam dnes zdaleka tolik, aby to stálo zato posílat peníze domů. Finanční společnosti, specializující se na odesílání vydělaných peněz imigrantů do domovských zemí, uvádějí, že objem těchto finančních prostředků v poslední době vážně poklesl.

Britští finanční analytici poukazují na to, že přestože je většina Británie tvrdě zadlužená, od nynějška bude pro mnoho lidi obtížné své dluhy restrukturalizovat, případně získat nové. Analytik Martin Wolf píše v deníku Financial Times: od nynějška budete muset zaplatit za své dluhy daleko větší úroky než dosud a také možná zjistíte, že nemovitost, kterou jste za svůj dluh ručili, má najednou menší hodnotu než váš dluh. Co si počít?

Příliš zadlužení jednotlivci mají prý tři možnosti: 1. snížit své výdaje tak, aby odpovídaly jejich příjmům, 2. prodat svůj majetek a uhradit tím dluhy, anebo 3. udělat bankrot. Jenže prospěje to ekonomice? Dluh jedné osoby je pro druhou osobu kapitál, výdaje jedné osoby jsou pro druhou osobu příjmem, to, co jedna osoba prodá, jiná osoba získá, a udělá-li jedna osoba bankrot, pro druhou osobu to bude ztráta.

Pokud sníží příliš mnoho lidí své výdaje natolik, aby to odpovídalo jen jejich příjmům, ekonomika se dostane do stagnace. Pokud se pokusí příliš mnoho lidí prodat své nemovitosti, povede to ke krachu cen nemovitostí. Když udělá příliš mnoho lidí bankrot, povede to ke krachu jejich věřitelských finančních institucí. Ekonomika státu není ekonomikou domácnosti. To je jeden z nejdůležitějších argumentů Johna Maynarda Keynese.

George Magnus z banky UBS varuje, že snížení nabídky úvěrů povede k zmenšení ekonomiky, což povede k dalšímu snižování cen a likvidaci kapitálu, což povede k dalšímu snížení nabídky úvěrů a k další ekonomické stagnaci, a tak dále.

Od roku 1982 do roku 2007 stoupl podíl zisku amerického finančního sektoru na americkém HDP šestinásobně. Motorem tohoto rozkvětu bylo postupné a radikální zvyšování poměru mezi půjčovanými částkami a kapitálovou jistinou (postupně se půjčovalo daleko více finančních prostředků než jaký byl kapitál, kterým se za půjčky mělo ručit).

Každá krachující banka strhává s sebou další. Všechny banky nyní touží, aby je zachránily vlády -- které podle nich mají nyní fungovat jako věřitelé poslední možnosti, které banky zachrání před bankrotem, buď tím, že budou garantovat narušené finanční instrumenty, anebo že prostě banky znárodní (jako se to stalo v minulých týdnech s britskou bankou Northern Rock, která se nebezpečně přiblížila bankrotu a miliony lidí si z ní za osmačtyřicet hodin vybraly skoro všechny své úspory).

Jak známo, americké domácnosti utrácejí více, než je jejich příjem, už déle než deset let. Takto americké domácnosti nahromadily další obrovský dluh.

Jak se mohou Američané tohoto dluhu zbavit? Mohou se pokusit prodat své nemovitosti. Jenže oni si mohou prodávat domy a byty jen navzájem, což v dlouhodobější perspektivě nepomůže. Mohou se pokoušet prodávat svůj nemovitý majetek do jiných částí světa, ale není vyloučeno, že jeho hodnota nejprve zkolabuje. Mohou udělat osobní bankrot. Zdá se, že mnoho z nich to udělá, ale to poškodí solventnost amerického finančního sektoru.

Mohou snížit své výdaje: to ovšem povede k ekonomické stagnaci, ne-li krizi.

V takové situaci vždycky nakonec pomáhá vláda, usuzuje Martin Wolf. Vláda nakonec zachrání bankrotující jednotlivce i instituce tím, že poskytne záruky pro rozkládající se půjčky a převezme z finančního sektoru jeho velký finanční deficit.

Nemělo by být překvapující, upozorňuje Wolf, že dlouhodobým důsledkem hospodářské krize v Japonsku v devadesátých letech byl vzrůst zadluženosti japonské vlády ze 70 procent HDP v roce 1990 na 180 procent HDP koncem roku 2007. Absurdně neúměrný poměr mezi rozpůjčenými penězi a hodnotou majetku, který měl být pro půjčky zárukou, se tedy neztratil, ale -- jaksi -- byl znárodněn.

Obdobně je téměř jisté, že současná hluboká americká finanční krize povede k podstatnému zvýšení zadluženosti americké vlády. Americká vláda současné dluhy amerických bank prostě znárodní.

Existuje jedna možnost, jak se dostat z této pasti: inflace. Tím, že by vláda zničí kupní sílu peněz, sníží tak vládní zadluženost, ovšem na úkor věřitelů, důchodců a cizinců. Inflace je kouzelnou daní uvalenou na věřitele, a zisk z těchto daní je přímo převeden na dlužníky.

Situace je podle Wolfa jasná. Ani domácnosti, ani celý finanční sektor, se nemůže nynější finanční krize zbavit rychle jinak než všeobsáhlým bankrotem, anebo přesunem dluhů do státního sektoru. Ať se nám to líbí jakkoliv málo, finanční mánie soukromého sektoru vždycky nakonec skončí jako břemeno státního rozpočtu.

                 
Obsah vydání       3. 4. 2008
3. 4. 2008 Finanční krize Západu a svět
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Ponižující slouhovství české vlády
3. 4. 2008 Šikovná šaškárna šarmantního šlechtice aneb Nilnisi rectum Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Firma propuštěného radarového lobbisty Klvani sponzoruje filmový festival Febiofest Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Na jedné lodi: ateistická interpretace mýtu o babylónské věži František  Marčík
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2008 Audit? Nejen s křížkem po funuse! Miloš  Dokulil
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
3. 4. 2008 Když vidím ty stále zacpanější pražské ulice, plné dusivého smradu Jan  Čulík
3. 4. 2008 Rozvojové země drasticky omezují vývoz potravin
3. 4. 2008 Michael  Marčák
3. 4. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
3. 4. 2008 Vládě se nelíbí svěrací kazajky Ivan  David
3. 4. 2008 Proč omezovat omezující prostředky ve zdravotnictví a proč Britské listy dávají prostor pro vytváření virtuální reality? David  Zahumenský
3. 4. 2008 Ještě lebku a zkřížené hnáty Boris  Valníček
3. 4. 2008 Brácha velkýho bráchy už tu je
3. 4. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. března 2008
3. 4. 2008 Islámský přístup ke světu je civilizačně katastrofální
3. 4. 2008 Kde to autor sebral?
3. 4. 2008 Isaac Newton Boha potřeboval
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
2. 4. 2008 Klvaňa: Jaký pán, takový kmán Jan  Neoral
1. 4. 2008 Bývali Čechové... Egon T. Lánský
2. 4. 2008 Britské listy by měly vědět, na co mají Martin  Škabraha
2. 4. 2008 Chovejte se jako vláda suverénního státu
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008