27. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Byt pro soudce
27. 2. 2007

Byt pro soudce

aneb zločinnost spravedlnosti

Soudce JUDr. J.V.  bydlí v Havlíčkově ulici v Mělníce v bytě, který pro něj pilným snažením obstarali jeho rodiče. Zda se ovšem takovéto snažení nedotýká nejen ctihodnosti, ale bezpochyby i nezávislosti toho, kdo je povolán nestranně prosazovat zákon a hájit práva jiných, stojí bezpochyby za pozornost.

Když se totiž matka soudce dr. J.V. stala někdy v polovině devadesátých let vlastnicí domu v Havlíčkově ulici v Mělníce, bylo o osudu manželů N., nájemců bytu v domě, rozhodnuto. Byt se v krátké době stal neobyvatelný. Bylo zastaveno vytápění bytu tím, že majitelka nechala odvézt (!) uhlí nájemců a další ukládání paliva v domě znemožnila, byl přerušen přívod vody do bytu, přerušen odpad, odpojena elektřina a dokonce zazděno okno v kuchyni bytu.

Těmito bezohlednými a hrubými zásahy do práv nájemců se zabývala Policie ČR, Okresní hygienická stanice i Městský úřad v Mělníce. Tyto orgány sice vždy konstatovaly vážné závady v bytě – dokonce hygienik nařídil jejich odstranění – ale nakonec to dopadlo tak, jak je to v těchto případech časté: místní orgány nikdy nezakročily proti vlivné rodině místní podnikatelky a jen celé záležitosti nečinně přihlížely. Stejně tak se choval – kdo by se mohl divit ? – i okresní soud: o žalobě nájemců na zpřístupnění bytu a odstranění závad v bytě nebylo jednání nikdy ani nařízeno.

Manželé N., kteří v předmětném bytě bydleli s malým dítětem, neměli za této situace jinou možnost, než neobyvatelný byt opustit. A za této situace se konečně rodině pana soudce naskytla možnost jednoduchého právního řešení celé věci. Byla podána proti nájemcům žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu, neboť majitelka byt potřebuje pro svého syna dr. J.V. s tím, že poskytnutí náhradního bytu není zapotřebí, neboť nájemci si již - když jim bydlení v bytě bylo znemožněno – jiné bydlení opatřili sami.

Zdálo se, že i soudům byla celá záležitost trapná. Krajský soud v Praze několikrát rozsudky soudu prvního stupně, přivolující k výpovědi z nájmu bez náhrady bytu zrušil, objektivně konstatoval, např. v rozsudku ve věci 31 Co 192/2004, že v bytě „došlo k odpojení elektřiny, vody , topení apod.“ a že „ nezbylo žalovaným nic jiného, než aby se přestěhovali do jiného bytu“, ale nakonec oba soudy k výpovědi v r. 2004 přivolily. Manželé N. se museli bez jakékoliv náhrady z bytu vystěhovat a pan soudce se mohl konečně do takto vyklizeného bytu nastěhovat.

Problém ovšem nastal na podzim roku 2005, když Nejvyšší soud ČR ve věci 26 Cdo 2590/2004 rozsudky Okresního i Krajského soudu, přivolující k výpovědi manželů N. zrušil jako nezákonné, a obnovil tak původní právní stav, kdy se opět manželé N. stali nájemci předmětného bytu.

Člověk by očekával, že soudce, jako osoba ctící právo, za těchto okolností byt uvolní, aby v něm oprávnění nájemci mohli bydlet. Ale nic takového se nestalo. Žádost manželů N. o zpřístupnění bytu byla soudy opět ignorována a soudce JUDr. J. V. dále stále od roku 2005 bydlí v bytě, ke kterému mají, na základě rozsudku Nejvyššího soudu, právo nájmu manželé N. Nemá-li však respekt v právu sám soudce, jak pak lze od něj očekávat zákonná, nebo dokonce spravedlivá rozhodnutí?

autor je poslancem za ČSSD a předsedou Sdružení nájemníků

                 
Obsah vydání       27. 2. 2007
27. 2. 2007 Vojtěch Filip volá do zbraně!
27. 2. 2007 KSČM: buď, anebo Vojtěch  Filip
27. 2. 2007 ČT: Reportáž o gripenech
27. 2. 2007 Oberfalzer Radě: Janeček nahrazuje jeden nezákonný stav druhým Jiří  Oberfalzer
27. 2. 2007 Solženicyn: Rusko dnes trpí týmiž problémy jako v roce 1917 před revolucí
27. 2. 2007 V EU je hlavní překážkou pro splnění požadavků Kjótského protokolu doprava Miroslav  Šuta
27. 2. 2007 Byt pro soudce Stanislav  Křeček
27. 2. 2007 Proč to může být hrozné, když film dostane Oskara, aneb Nejen že špehovali kolegy, rodiče, manžele, děti... Uwe  Ladwig
27. 2. 2007 Blýskavé řešení Bohuslav  Binka
27. 2. 2007 Našel jsem Kristův hrob, tvrdí režisér filmu Titanic
27. 2. 2007 Poslední sbohem Václav  Dušek
27. 2. 2007 Oběžnice nepraskne Bohumír  Tichánek
27. 2. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 14. února 2007
26. 2. 2007 Kterak Vitex a Slačálek nejspíše zmlátili policii Štěpán  Kotrba
26. 2. 2007 Proč Rusy dráždí americký radar v Brdech? Stanislav  Kaucký
26. 2. 2007 S kým chodí jakýsi princ...
26. 2. 2007 Díky novinářům a politikům je v ČR možné prosadit cokoliv Bohumil  Kartous
26. 2. 2007 Šéf studie NIST popírá existenci roztavené oceli ve WTC Jiří  Míka
26. 2. 2007 S ODS se začal paktovat Policejní stát za účelem prosazení svých zájmů Jan "RaveBoy" Němec
26. 2. 2007 Raketové bahniště pro demagogy Josef  Ludvík
26. 2. 2007 Dvě poznámky z Kanady ke kouření Miloš  Kaláb
26. 2. 2007 USA zpracovávají plán náletů na Írán, který údajně "vyvinul mezikontinentální raketu" Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce