V mládí revolucionářem, ve stáří poraženým?

28. 2. 2007 / Daniel Veselý

Pan Lánský ve svém článku "Libye: Odlišné vnímání a odlišné skutečnosti" shrnuje teze, podle kterých žádné politické stanovisko vůči dění okolo sebe nevyjadřuje. Vyjadřuje lítost, že české a mezinárodní orgány nevyvíjejí tlak na libyjskou vládu, aby propustila nezákonně odsouzené bulharské zdravotní sestry a jednoho Palestince. Má reakce na jeho článek nebyla prvoplánově polemická, šlo spíš místy o impulzivní povzdech nad opomíjením daleko závažnějších problémů, které jsou nezřídka cíleně způsobovány právě oněmi mezinárodními orgány, nad jejichž nečinností vůči bezpráví se pan Lánský pozastavuje.

Domnívám se, že za jeho upřímnou lítostí nad tímto případem ale vězí jeho světonázor, potažmo politické vyznání, které chová důvěru v činnost mezinárodních orgánů. Pan Lánský vychází přirozeně ze své životní zkušenosti, například díky spolupráci s Amnesty International. Psal jsem o odlišném vnímání té které skutečnosti a generačním názorovém rozkolu, které mi pan Lánský v reakci na můj článek potvrdil. Mám mimo jiné na mysli poslední větu psanou kurzívou. Pan Lánský také lamentuje nad tím, že mu podsouvám něco, o čem se vůbec ve svém článku nezmiňuje.

Ano,vyjmenoval jsem pár příkladů, třeba teroristické aktivity kubánského exilu se sídlem v Miami, které jsou na Kubě beztrestně uskutečňovány více než čtyřicet let s pomocí právě těch "mezinárodních orgánů" - ať již mluvíme o financování kubánského exilu vládou Spojených států, trapným mlčením OSN a ignorací tohoto faktu ve zprávě o porušování lidských práv na Kubě, vydané tento rok Amnesty International.

Zdroj: ZDE

Zarážel jsem se nad skutečností, že pan Lánský nehoruje pro propuštění pěti kubánských aktivistů, kteří chtěli získat informace o plánech miamské teroristické buňky, aby tak zabránili destruktivní činnosti ve své zemi, která spolu s extrémním ekonomickým embargem, jež podle renomovaných lékařských časopisů Lancet a British Medical Journal "nedostatkem léků způsobuje největší epidemii neurologických nemocí ve 20. století", přispívá k porušování lidských práv a rovněž opravňuje Castrův režim k důslednějšímu pronásledování politických oponentů. Tito političtí aktivisté byli v roce 2001 odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody americkou jurisdikcí při vykonstruovaném procesu.

Zdroj: ZDE

Mluvím vpravdě jen o kapce v moři utrpení, páchaném jménem mezinárodních orgánů, o kterém se pan Lánský ve svých článcích (alespoň pokud je mi známo) nezmiňuje. Zde tedy vidím odlišné vnímání skutečnosti i názorový rozštěp alespoň do té doby, kdy se dozvím o postoji pana Lánského k těmto a dalším na výsost dramatickým událostem a rád svou domněnku zreviduji. Proto jsem ve své reakci uvedl tento příklad porušování lidských práv jen coby příměr, o kterém pan Lánský ve svém článku o libyjských uvězněných nepsal.

Dále jsem ve svém článku uvedl, že Amnesty International považuji za vysoce konzervativní zdroj, na jehož popud bývají někdy "cíleně publikovány mylné zprávy", a zmínil jsem tragické dění na Haiti. Své tvrzení jsem opatřil odkazem na zdroj, který považuji za věrohodný.

Zdroj: ZDE

Uvedl jsem i výroční zprávy Amnesty International za rok 2003 o porušování lidských práv v darebáckých státech (Libye, Bělorusko, Írán a Sýrie), na které má spousta západních publicistů a intelektuálů pořádnou pifku. Záměrně jsem použil informace o v současnosti zveličovaných a démonizovaných totalitních režimech, jež poskytla AI, produkt západní provenience, aby vynikla "alarmující nebezpečnost" těchto civilizaci nebezpečných států.

Mocenské elity nás musí udržovat v neustálém strachu před zákeřným nepřítelem, abychom se náhodou nezačínali zajímat o zvěrstva páchaná naším jménem prostřednictvím západních vlád a daňových úliteb. Domnívám se, že nejdříve je třeba začít s kritikou u nás samotných, musíme být k sobě nanejvýše tvrdí. Teprve pak můžeme posuzovat zločiny stávajících nepřátel, které jsme sami nejednou zkonstruovali.

Publicisté a intelektuálové by podle mého názoru neměli sloužit establishmentu, vytvářet okolo něj neprostupné fluidum, ale naopak by měli neustále zpochybňovat, odsuzovat, avšak i nabízet alternativy vůči současnému dění, ne však tak, jak činili kupříkladu "hlídací psi demokracie" Čapek a Peroutka. Po akci musí nevyhnutelně následovat reakce, protikladná, jak je naprosto přirozené. Není nic zavádějícího než posilování systému, byť by se jednalo o utopický stát Thomase Moora; jedině protikladné jednání dosahuje kýžené rovnováhy, byť neustále vratké.

Rád bych znal názor pana Lánského na masové porušování a likvidaci lidských práv, páchaných prostřednictvím peněz daňových poplatníků západních států. Zaslouží si případ nespravedlivě odsouzených v Libyi snad větší pozornost, než cílená fyzická likvidace chudiny v Haiti, spáchaná modrými přilbami, tedy těmi, kteří mají za cíl přinášet vysvobození trpícím?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 3.1. 2017