2. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 11. 2006

Prezident nemusí být Spasitel

Především chci ocenit přístup pana Jašurka, který ve svém zamyšlení "Prezident: nehledejme Spasitele mimo politiku" přistoupil na věcnou diskusi a obohatil toto téma o cenné názory a informace, přičemž v mnohém s ním nelze než souhlasit. Především jeho myšlenka, že "problémem českého prezidentství ostatně není nějaká přebujelá touha po moci, ale atmosféra, která se kolem tohoto úřadu vytváří - a která samozřejmě držitele takového úřadu přímo vybízí ke koncentraci moci, která mu formálně nepřísluší" vystihuje podstatu věci.

(Autorka je právnička)

Funkce prezidenta je skutečně funkcí politickou, ovšem to nemusí nutně znamenat, že ji musí zastávat "profesionální politik". Problém vidím v tom, že politik bývá představitelem pouze jednoho proudu politického spektra, což v důsledku vede k jeho stranění, které je mnohdy ústavně problematické. Samozřejmě, že i lidé mimo politiku zastávají určitý politický názor, i u nich hrozí, že nebudou nestranní, nicméně nejsou spoutaní vazbami a vztahy k jednotlivým subjektům na politické scéně tak jako profesionální politici. Dalším problém vidím v tom, že na prezidentovi se musí shodnout většina jeho volitelů -- tedy lidé z opačných spekter politické scény. Je tedy třeba najít člověka, který by nejen splňoval kvalitativní požadavky, ale i člověka přijatelného pro většinu poslanců a senátorů, což bývá u uchazečů o tuto funkci z řad politiků velký problém. Proto jsem ve svém "výběru" volila především osobnosti známé a dá-li se to tak říci politicky neutrální a tedy i (možná) přijatelné. Bylo by zajímavé např. navrhnout takového Tomáše Halíka, ovšem to už by zavánělo zbytečnou provokací.

Proto se znovu ptám, která osobnost by byla nejvhodnější pro funkci prezidenta republiky? Která by byla schopná a ochotná osvojit si a respektovat základní principy ústavního práva, která by se neuchylovala k nešvarům současného prezidenta, jehož nepoučí ani četná rozhodnutí Ústavního soudu a která by byla přijatelná jak pro nás, občany, tak i pro většinu poslanců a senátorů? Tady je každá rada drahá.

P.S. -- V reakci na můj příspěvek jsem obdržela jeden tip:

Jiří Gruša je český básník, prozaik, překladatel, literární kritik, diplomat a politik. Vystudoval FF UK, pracoval jako redaktor (Tvář, Sešity, Nové knihy). V roce 1968 mu bylo zakázáno publikovat. Pracoval pak ve stavebním družstvu. Podílel se na šíření samizdatové literatury, v letech 1982 - 1990 žil v SRN. V roce 1990 se vrátil do Československa, posléze nějakou dobu pracoval ve službách československého a českého MZV jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ve SRN (1991-1997) a posléze velvyslanec v Rakousku. Mezitím byl též ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (1997--1998).

                 
Obsah vydání       2. 11. 2006
2. 11. 2006 Jak žijeme, tak řídíme Ivo  Antušek
2. 11. 2006 Počasíčko? Al Lauder, CME: K tomu se nemohu vyjádřit, protože neumím česky
2. 11. 2006 Dlouhověkost, myši a červené víno
2. 11. 2006 Školné podle Britů odrazuje mladé lidi od studia
2. 11. 2006 Chvění vody za požáru Petr  Fiala
2. 11. 2006 Michael  Marčák
2. 11. 2006 Zelená rekapitulace Pavel  Pečínka
2. 11. 2006 Egypt oživuje spolupráci s Ruskem Miroslav  Polreich
2. 11. 2006 Krátká sonda do českého sociálního parazitismu Ivan  Brezina
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín  Rašek
2. 11. 2006 Ženy jako lepší lidi, aneb Holky, jede se do Afghánistánu Uwe  Ladwig
2. 11. 2006 Proč nás ti mizerové nemají rádi? Jan  Polívka
2. 11. 2006 Prezident nemusí být Spasitel Petra  Procházková
2. 11. 2006 Madonna s dítětem Pavel  Kopecký
2. 11. 2006 Dva z mužů, obviněných ze spiknutí vyhodit do povětří transatlantická letadla, byli propuštěni
2. 11. 2006 Pentagon: Irák je na hranici chaosu
2. 11. 2006 Jazyk, nebo salát? Meike  Snijder
2. 11. 2006 Tongue, or salad? Meike  Snijder
1. 11. 2006 Petr Cibulka nebyl odsouzen za pomluvu
1. 11. 2006 Prodávejte potraviny bez pesticidů v celé Evropě! - vyzývají LIDL nevládní organizace 14 zemí
2. 11. 2006 Okrádání důchodců Wenzel  Lischka
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Radek Mikula: Dementi. Dopis ČTK Radek  Mikula
1. 11. 2006 Konec politiky v Čechách? Jiří  Pehe
1. 11. 2006 Reklamní agentury zahájily lobbying za zachování reklamy v ČT Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Kdy předčasné volby Oskar  Krejčí
1. 11. 2006 Jak britské státní instituce už nyní bojují proti klimatickým změnám
31. 10. 2006 Zvítězila Velká říjnová revoluce, provedená v listopadu? Daniel  Rovný
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce