5. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2006

"Kterej ... to dělal?!"

K definici šachového "patu" v nejprestižnějších slovnících

"Kterej ... (Vám) to dělal?!" -- Tak se zpravidla ve vlastech českých hned zkraje rozkřikne instalatér či elektrikář přizvaný k opravě díla svých předchůdců z branže. Běží o zvolání ponejvíce plebejsky jadrné (jež jsme samozřejmě pro účely publikační nemohli poněkud neuhladit), stavovsky pramálo kolegiální, začasté vypočítavě alibistické ("já nic, fatální chyby hledejte u druhých"). Leč někdy v jádru oprávněné! Onehdy se mi opět vybavilo, ba přímo samo opakovaně vnutilo v poněkud jiné souvislosti -- když jsem si jako bývalý závodní šachista vyhledal v dílech kodifikátorů několika spisovných jazyků a v odpovídajících encyklopedických slovnících definici toho, co že prý "PAT" vlastně v šachu znamená.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ve třetím revidovaném vydání z roku 2003) definuje výraz "PAT", který už čtyři měsíce patří v českých médiích k nejfrekventovanějším (srov. článek Floskuli o "patu" papouškuje už i jinak samostatná Pavla!, BL 4.9.2006; od té doby jej přijali za svůj mimo jiné i v redakci nově vzniklého Pražského deníku), takto: "zakončení šachové hry remízou, kdy nelze táhnout králem". Navlas stejnou definici obsahuje Krátky slovník slovenského jazyka (z roku 2003). To je přímo ubohost sama! Podle této definice, přebírané beze změny dál a dále ze Slovníku spisovného jazyka českého (z let 1960-1971), by vůbec nebylo možno žádnou šachovou partii ani zahájit, neboť patem by byla už úvodní pozice (kdy král je obklopen dalšími figurami a nelze jím táhnout).

Obdobně nepřesná, pouze drobátko delší a drobátko zmatenější definice se dlouhou dobu nacházela v renomovaných slovnících francouzského jazyka Petit Robert (ještě ve vydání z roku 2005) a Larousse, které v dramatickém protikladu k dílům kodifikátorů českého jazyka začátkem 90. let vychválil až do nebe nonkonformní jazykovědec Václav Jamek v práci O patřičnosti v jazyce. Také podle definice patu z pera francouzských akademiků tradované beze změny celá desetiletí by nebylo možno žádnou šachovou partii ani zahájit. Nejnovější vydání obou zmíněných slovníků obsahují již definici opravenou. Ta je sice přesnější, není žel přesná stoprocentně!

Nahlédneme-li do velkého ("úplného" -- "UNABRIDGED") Websterova slovníku jazyka anglického (z roku 1979), nalezneme zde definici sáhodlouhou, superkomplikovanou a notně upachtěnou, která se notně přibližuje k tomu, oč při patu (angl. "STALEMATE") ve hře šachové jde. Ani tato definice není nicméně zcela přesná. V úspornějších vydáních daného slovníkového díla byla navíc v posledních letech nahrazena definicí stručnější a o něco nepřesnější. (Ta odpovídá zhruba definici v současných verzích výše zmíněných slovníků francouzských.) Trochu jinak je tomu se slovníkem Collinsovým. Úplná verze (v posledním přetisku z roku 2004) obsahuje čirý nesmysl ("A CHESS POSITION IN WHICH ANY OF A PLAYER'S POSSIBLE MOVES WOULD PLACE HIS KING IN CHECK"), zato stručnější Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary (z roku 2006) obsahuje definici téměř přesnou: "IN CHESS, STALEMATE IS A POSITION IN WHICH A PLAYER CANNOT MAKE ANY MOVE WHICH IS ALLOWED BY THE RULES, SO THAT THE GAME ENDS AND NO ONE WINS." Chybí toliko podstatná zmínka o tom, že to celé se týká pouze a pouze hráče, který je na tahu, a nikoli hráče, který právě tah učinil, čímž se mu podařilo dostat se do popsané pozice (zde o kýžený "PAT" naprosto neběží; výraz "A PLAYER" je proto třeba dále upřesnit).

Celková bilance co do přesnosti sledované definice v renomovaných slovnících je spíše tristní. Mějme však na paměti, že vypracovat či aktualizovat pořádný jednojazykový slovník je úkol daleko komplexnější a náročnější než třeba zbudovat či opravit celou sérii splachovacích záchodů napojených na stejné inženýrské sítě. Tím spíše je třeba do jisté míry chápat, že i do slovutných kodifikačních děl se může vloudit chybička. Místo paušálního odsudku díla "kolegů" doma i ve světě se tedy pokusme v závěrech nuancovat.

Pokud jde o definici pojmu "PAT" v nejznámějších slovnících francouzského a anglického jazyka, nelze při vší bídě nekonstatovat zdravou dynamiku, pohyb, totiž opravy definic z dřívějších vydání. Úvodem zmíněná otázka "Kterej ... to dělal?!" zde v té či oné fázi nemohla (zajisté ve značně noblesní, kultivované formě a možná po letitých peripetiích, leč s neumenšenou znepokojivostí) neproniknout až přímo do samotného redakčního kruhu. Z toho přinejmenším vyplývá zásadní poučení: Danou otázku rozhodně nelze šmahem odbýt jako povýtce plebejskou a z oblasti rádoby "vyšší" ji pod záminkou vulgárnosti vykázat! Její učesanější forma je naopak plně namístě i nad odpovídající pasáží u hesla "PAT" ve Slovníku spisovné češtiny a Krátkém slovníku slovenského jazyka, po léta zabetonovaných s evidentně nedostatečnou definicí.

Jak ovšem vidno, citované reformní zvolání, jež koneckonců bytostně patří k demokracii, není v žádném případě samospasitelné. Z "KNOW-WHY" ještě automaticky nevyplývá "KNOW-HOW". Autoři obecně nejznámějších slovníků se ani přes chvályhodnou snahu doposud k naprosto přesné definici "PATU" ve hře šachové nedokázali propracovat -- jednu chvíli se k ní přibližují, poté se od ní opět vzdalují. Jejich úsilí zatím jaksi nepřináší plnohodnotné ovoce. Jako by byli příliš těžkopádní, příliš zatíženi břemenem tradice ctihodných institucí, k nimž patří.

Na časy se zatím blýská pouze v médiu tradicemi nesvázaném, totiž na internetu. Zde se už v obrovské záplavě balastu tu a tam vyskytnou definice pouze s drobnými nepřesnostmi. Např. na www.m-w.com/dictionary/stalemate (běží o slovník Merriam-Webster OnLine): "A DRAWING POSITION IN CHESS IN WHICH A PLAYER IS NOT IN CHECKMATE BUT HAS NO LEGAL MOVE TO PLAY" (místo "A PLAYER" by správně mělo stát "THE PLAYER WHOSE TURN IT IS TO MOVE"). Nebo v internetové encyklopedii Wikipedia v její verzi anglické, slovenské i české ("v šachu pat nastává tehdy, když hráč, který je na tahu, není šachován, ale nemůže udělat žádný tah v souladu s pravidly" -- dodejme jen, že v popsané pozici hráč nemůže být nikdy šachován, kromě patu se může ocitnout nanejvýš rovnou v matu). Zarmucující pohled se naopak internetovým surfařům naskýtá u sledovaného hesla na www.dictionary.cambridge.org i na www.askoxford.com -- zde jakoby svazující tradice dosahovala až na internet.

Úplně nakonec přece jenom v navázání na Václava Jamka vyzdvihneme práci kodifikátorů jazyka francouzského. Ti u sledovaného hesla prokazují neústupnost velice vzácnou a až donkichotskou! V čempak? V tom, že heslo "PAT" ve svých dílech dále nerozšiřují o rádoby "nové" (rádoby "zaužívané") významy. A že protitlaky nejsou zanedbatelné! Jak to? Výraz "STALEMATE" má totiž v angličtině (jež "tlačí" na jazyky jiné) vedle významu "PAT" ještě další hlavní význam (běží o polysémii typickou pro spoustu anglických slov). Kdejaké doslovně překládající ťululum, které z anglických odborných či populárních politologických textů překládá něco o "STALEMATE" a šachům rozumí asi stejně jako překládání, tak má tendenci ohánět se ve vlastní mateřštině termínem "PAT" i tam, kde tento termín logicky nemá co pohledávat. A co je ještě horší, kodifikátoři tu či onde dokonce takový abusus -- na rozdíl od francouzských akademiků -- posléze oficiálně posvětí v normativních jazykových příručkách "pro školu a veřejnost"! Ale o tom zase až třeba někdy jindy.

                 
Obsah vydání       5. 10. 2006
5. 10. 2006 Tak trochu jiná Konzervativní strana
5. 10. 2006 Politika dnes: Nezáleží na programu, ale na stylu
5. 10. 2006 Žranice paloňů Tomáš  Krček
5. 10. 2006 Sexuální skandál ohledně emailů ohrožuje republikánskou většinu
5. 10. 2006 Šlo o mladistvé, a už dříve
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Servis pro voliče: jaký je vztah kandidátů ke korupci
5. 10. 2006 ODS: Vám na žádné otázky o korupci odpovídat nebudeme
5. 10. 2006 Odpovědi kandidátů do pražského zastupitelstva na otázky ohledně korupce
5. 10. 2006 Dech věčnosti Jiří  Karásek ze Lvovic
5. 10. 2006 "Roční školné 120 000 Kč nestačí"
5. 10. 2006 Chyby v komentáři ČRo 6
5. 10. 2006 Lulu česká média ignorují Karel  Wichs
5. 10. 2006 Peníze lákají - a nejvíce asi 'lepší kruhy' Uwe  Ladwig
5. 10. 2006 "Skeptický ekolog" bude přednášet v Praze
5. 10. 2006 Lomborga pozvali ČEZ a Czech Coal
5. 10. 2006 Barevný podzim 1989 Pavel  Pečínka
5. 10. 2006 Ruce pryč od Kotrby!
5. 10. 2006 Ruce pryč od Čulíka! Jan  Rovenský
5. 10. 2006 "Kterej ... to dělal?!" František  Schilla
5. 10. 2006 Vzpomínka na Karla Kosíka
5. 10. 2006 Druhý život českých svitků Tóry
5. 10. 2006 Brno ZOOM 2006: festival digitální kultury ovládnou piráti
4. 10. 2006 Nejednotní lidovci
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Obchod je důležitý, důležitější je však slušnost Jan  Čulík
4. 10. 2006 O návratu avantgardy ducha do katakomb Jan  Paul
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci
4. 10. 2006 Příznivci americké základny v Česku zoufale hledají argumenty Zdeněk  Havel
4. 10. 2006 Radar u Mohyly míru? Miroslav  Jandora
4. 10. 2006 V Británii se už nesmí na veřejnosti demonstrovat
3. 10. 2006 V zemi je svoboda. Utěšujme se Oldřich  Průša
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce