16. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2006

Strana Zelených a ČSSD

Diskuse Petr Petržílek - Miroslav Šuta

Diskuse o možném - či neexistujícím - koaličním potenciálu zelení - ČSSD. Petr Petržílek je poradce premiéra Jiřího Paroubka, Miroslav Šuta je antikomunistický ekologický aktivista.

Petr Petržílek Miroslavu Šutovi:

Vážený pane, chápu Vaše rozhořčení nad článkem pana Foldyny, samotného mne překvapil. Věřte či nevěřte, společně s dalšími, včetně Jiřího Paroubka jsme téměř rok (tj. i v době, kdy preference SZ byly pod 5%) připravovali sociální demokracii na případnou koalici se SZ, stálo to mnoho úsilí, někdy i kompromisů (např. Vámi zmiňovaný jez - v tomto ohledu jsem v kontaktu s panem Páleníkem a konzultuji oprávněnost argumentů k případné změně pohledu strany).

V drtivé většině se však podařilo v programových dokumentech zachytit dostatečně konkrétní nástroje, které jsou sto vést tuto zemi k udržitelnému rozvoji. Článek pana Foldyny v tomto kontextu lze brát i jako ironickou poznámku dovnitř soc.dem - možná jako výsměch nám, kdo jsme prosazovali výše zmíněnou strategii, nebo možná i jako prozření přítele Foldyny.

V obou případech Vaše reakce, ačkoliv Vám ji nijak nevyčítám, může narušit dosavadní trend a rozhodně k utuženíí zmíněné strategie nepřispívá. Nepřeceňuji však vliv dosavadního nezdaru ve snaze vytvořit oranžovozelenou koalici na dlouhodobé směrování ČSSD, neboť sociálnědemokratické hnutí ve světě už řadu desítek let skloňuje vedle sociálního státu vždy i udržitelný rozvoj. Nepodceňuji však nevyjasněnost filosoficko-politologické orientace SZ, kdy na jedné straně jsou její někteří představitelé patrně přesvědčeni, že regulace v oblasti ochrany životního prostředí je nezbytná, kdežto v oblasti sociální nežádoucí. To je jako by na jedné straně chtěli oživit a podporovat lidské sklony ke kooperaci, symbióze a synergii a na druhé straně zároveň zvolili pro strategií přežití přirozenou tendenci k vytěsnění a expanzi, tedy umožnili prosadit mocným vůči závislým neregulovaně svou vůli.

Uznávám, že česká SZ potřebuje čas k tomu, aby si tyto otázky vyjasnila. Rozhodnutí je na ní, ale věřte mi, že lidskost i zvířeckost, vládu práva i vládu džungle, svobodu k lidskosti i svobodu k odcizení dlouhodobě hlásat nelze.

S přáním krásného dne

Petr Petržílek

Miroslav Šuta Petru Petržílkovi:

Chce ČSSD se SZ spolupracovat nebo ji spíše zničit?

Vážený pane Petržílku, jste pro mne (vzhledem k práci, která je za Vámi) jistě mnohem věrohodnějším partnerem v této diskusi než pan Foldyna. Osobně jsem si před časem u pana Rýpara vyžádal "zelený" program ČSSD, jehož jste editorem. Se zájmem jsem si ho přečetl a hodnotím ho poměrně pozitivně :-)

Jenže nemohu přehlednout vážné rozpory mezi slovy a činy ČSSD - realita "ropácké" politiky ČSSD bohužel pokračovala nejen v Ústeckém kraji, a to i pod taktovkou pana Paroubka. Těžko mohu věřit, že ČSSD myslí svá slova o "ozeleňování" své politiky vážně (slovo "upřímně" se bohužel jiným politikům ČSSD už podařilo dokonal zdiskreditovat), pokud se nedistancuje jasně a zřetelně od plánu na devastaci Labe, od plánů na boření severočeských obcí, od plánů na ničení unikátních ekosystémů špatně trasovanými a někdy i zbytečnými dálnicemi, od dalšího nárůstů emisí skleníkových plynů, od plánů na zahlcení Prahy, Plzně a jiných měst dalšími kapacitními silnicemi (tedy dalšími automobily + hlukem a emisemi).

Obávám se, že Vaše tvrzení o údajné dlouhodobé práci na koalici ČSSD+SZ v lepším případě vycházejí z neznalosti situace v terénu. Byl jsem očitým svědkem nenávistné předvolební kampaně proti SZ vedené ČSSD v Ústeckem a Plzeňském kraji. O urážkách a pomluvách ekologických nevládních organizacích nemluvě :-(.

Také jsem si udělal svůj obrázek o roli Vašeho šéfa, pana Paroubka, v pokusu krátce před volbami přímo rozložit SZ podporou zcela nehodnověrných lidí v narychlo zflikované rudo-zelené frakci uvnitř SZ. Je opravdu tohle sociálně-demokratická představa o budování koalice? Dle mého jsou to spíše chladně vykalkulované kroky ke zničení politického nepřítele.

Osobně považuji za vrcholně nebezpečnou snahu ČSSD opírat se o KSČM, která stále oslavuje Vítězný únor a zločince typu Klementa Gottwalda.Za ještě nebezpečnější považuji snahu ČSSD vmanévrovat do této hry SZ.Obávám se tedy, ze ČSSD ani tak nejde o koalici se SZ, ale o sofistikovaný pokus tuto stranu zničit, aby nebránila panem Paroubkem do budoucnu předpovídané vládě ČSSD s KSČM.

Ve své "ropáckosti" se dle mého politika ODS valně neliší od ČSSD. Pro mne je ale podstatný rozdíl v tom, že ODS hodlá svou případnou vládu opřít o demokratické strany. Plány na vládu ČSSD s podporou KSČM je pro mne nepřijatelná a měla by být pro všechny slušné lidi stejně nepřijatelná jako případná pravicová vláda opřená o neonacistické politiky.A pro Vás?

S pozdravem a přáním hezkého dne

Miroslav Šuta

Petr Petržílek Miroslavu Šutovi:

Jestě jednou krásný den, neargumentuje se mi vždycky dobře, když jsem vyzván k tomu, abych dal za některé chyby některých sociálních demokratů ruku do ohně. Stejně tak nemohu podat záruky za budoucnost jednání některých ze stranických přátel.

Ale abychom si rozuměli, účast SZ v koalici s námi by nepochybně tou zárukou byla, zárukou tlaku, aby ČSSD plnila svůj ekologický program bezvýhradně (nepochybně by se SZ ale podařilo vyjednat i více). Vycházejme z toho, že koncepce našich stran v ekologické části jsou téměř totožné. Je též nespornou realitou, že s evropskými penězi a penězi za Kjóto bude možné alespoň ze 70% zelené záměry realizovat i bez parlamentu.

To ovšem neznamená, že legislativní změny typu EDR, ekologické újmy (obě nad rámec směrnic) jsou neprůchodné. Je to otázka jednání. Například ministr Ambrozek nikdy nenašel odvahu předložit byť jen do vlády EDR nebo kodex. Příčina je jednoduchá, nesnažil se jednat - koncepce EDR obsažená v ekologickém manifestu ČSSD si vyžádala nekonečné diskuze o délce náběhu maximálních sazeb odpovídajících negativním externalitám a zejména o způsobu kompenzace, a to jak uvnitř socdem, tak i s odbory. Průnik se našel a jsem přesvědčen, že v této podobě by byl přijatelný i pro komunisty.

Samozřejmě namítnete, že stejně lze hájit i projekt pravozelené koalice. Minule jsem psal o filosofickopolitilogickém kulhání této teze. Ta teze ovšem kulhá i prakticky. ODS si variantu koalice se SZ začala připouštět vlastně až těsně před volbami, není a nemůže být na realizaci programu SZ připravena.

Argument druhý: i kdyby se podařilo dojednat přijatelný koaliční dokument a připustíme-li (čemuž už nevěřím vůbec), že všichni členové vlády i koaliční poslanci by jej respektovali, nepodaří se sjednat dohodu se sociálními partnery.

Zaměstnavatelské svazy nemohou souhlasit z principu nikdy a odbory posuzují tyto zásahy vcelku v souvislosti s celkovou sociální politikou. Sociální demokracie ve sněmovně, pokud bude v opozici, si musí najít důvod, proč se přiklonit na stranu odborů, jinak by spadla mezi dvě židle - SZ a komunisty.

Zkrátka, vždy jsem měl za to, že Martin Bursík hledá partnera k prosazování nástrojů udržitelného rozvoje bez ohledu na dogmata (například zákon o OZE prošel i díky komunistům) a on místo toho své skutečné partnery ztrácí. Kam se zmizela věcnost, kterou se SZ dosud oprávněně chlubila?

Ještě několik slov k tomu komunistickému strašáku. Pokud vím KSČM se jako strana (nikoliv jednotlivci a hlavně nikoliv někteří voliči) již několikrát omluvila za období totality a z původního ideologického základu bere jmenovitě a výběrově v potaz pouze dílo Marxe.

Jestli jsem správně pochopil, pak zejména jeho Pařížské listy zůstávají pramenem jejich politiky. Důraz na tvůrčí práci ve vztahu k člověku a v souladu s přírodou jako kontradikce k závislosti na odcizené práci a spotřebě s nedemokratičností nemá nic společného, naopak je inspirující.

Na druhou stranu KSČM vykazuje znaky (ostatně stejně jako ODS) výrazného protievropanství. Nepodaří-li se dokončit integraci Evropy alespoň na úroveň společné zahraniční a bezpečnostní politiky, může být budoucnost jednotlivých evropských zemí ve světě plném globálních problémů značně nejistá.

To je hlavní důvod, proč ČSSD odmítá již řadu let spolupráci s komunisty na vládní úrovni. Antikomunismus v jeho iracionální podobě je ale chladnou kalkulací pouze dogmatické kampaně ODS, které je bohužel stále účinná. U SZ mne ale překvapuje.

Váš

Petr Petržílek

Miroslav Šuta Petru Petržílkovi

Proč jste mlčel jako náměstek ministra?

Vážený pane Petržílku, děkuji za reakci, kterou bych si dovolul shrnout stručně do lidové moudrosti "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají".

Nepovažuji od Vás za férové, že teď pokrytecky kritzujete ministra Ambrozka, když jste jako jeho náměstek mlčel. Dokonce jste se bohužel podle rozhodnutí soudu osobně podílel svým nezakonným jednáním v případě dálnice D8 na procesu ničení úžasné části Českého středohoří. Zase ten socdemácky problém vzletných slov a přízemní politické reality :-)

Problém ČSSD je, že má díky politice pana Paroubka téměř nulový koaliční potenciál. Považoval bych proto za rozumné, kdyby se SZ pokoušela o "ekologizaci" programu možné středo-pravicové vlády. Žádná levo-středová vláda totiž vzniknout nemůže, pokud pan Paroubek chce pustit ke korytům po moci lačnící soudruhy z KSČM. A k tomu by potřeboval alespoň jednoho zeleného zoufalce :-( Je-li toto Vaše vize, pak je mi líto, že jsem Vás obtěžoval svými názory.

S pozdravem a přáním budoucnosti bez komunistů a neonacistů.

Miroslav Šuta

                 
Obsah vydání       16. 6. 2006
18. 6. 2006 Slovensko: Fico vítězem voleb
16. 6. 2006 Je Marx stále ještě relevantní?
17. 6. 2006 Šamani, šamani Alex  Koenigsmark
16. 6. 2006 Zdeněk Šámal: Diletanti nejsme Filip  Rožánek
16. 6. 2006 Jsou evropské univerzity druhořadé, ve srovnání s americkými?
16. 6. 2006 Irák: 60 britských vojáků měsíčně trpí duševními chorobami
16. 6. 2006 Komunismus Petr  Wagner
16. 6. 2006 Neumíme myslet
16. 6. 2006 Jsou pochody českých myslí nepochopitelné? Vojtěch  Polák
16. 6. 2006 Oranžová Morava Jiří  Faimon
17. 6. 2006 Horáček o Straně Zelených: Obavy o životní prostředí volají po řešení
16. 6. 2006 V poušti Stephen  Crane
16. 6. 2006 ČSSD prohrála kvůli své antiekologické politice v Ústí
17. 6. 2006 "Nikoliv ekoteroristi, ale blbci"
15. 6. 2006 Exponenti bývalého režimu jsou ve všech politických stranách
16. 6. 2006 Krvavá americká ruleta Karol  Dučák jr.
16. 6. 2006 Je co zařezávat?
16. 6. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. května 2006
16. 6. 2006 Oficiální přehled koaličních ztrát války v Iráku
16. 6. 2006 Video amerického vojáka, oslavujícího zabíjení iráckých civilistů
16. 6. 2006 Pan Maňák s komunisty nemluví Josef  Vít
15. 6. 2006 Strana Zelených a ČSSD
16. 6. 2006 Několik otázek pro pana Miroslava Šutu
16. 6. 2006 Podněcuje ODS občanskou válku?
16. 6. 2006 Totalitní solidnost
15. 6. 2006 Důsledek: PR pro farmaceutickou firmu Petr  Wagner
16. 6. 2006 Konflikt -- súčasť politickej komunikácie Ľubomír  Andrassy
15. 6. 2006 Zbabělá česká inteligence nevysvětluje, co se děje Věra  Říhová
15. 6. 2006 Nejstarší portrét člověka
15. 6. 2006 K povaze většiny našich diskusí Miloš  Dokulil
14. 6. 2006 Na Paroubka! A... proč vlastně? Ondřej  Slačálek
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce