6. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2006

Smyšlenky a pravda o Německém řádu

a jeho nárocích na navrácení konfiskovaného majetku

Na ožehavé téma, jakým je žádost Německého řádu o navrácení jejich bývalého rozsáhlého majetku, se od roku 1990 v českém tisku objevilo mnoho článků zasvěcených i rozčilených a dva filmové dokumenty. Vyrojila se řada jeho příznivců, zejména z řad členů strany lidové v Opavě a některých pracovníků statní správy v Bruntále, ale i odpůrců vracení majetku řádu (např. bývalý ministr kultury Pavel Dostál), jehož dřívějším heslem bylo Unser Chorbuch ist das Schvert -- Naší modlitební knížkou je meč.

Po roce 1995 proud informací poněkud ustal, naposledy se k této problematice vyjádřil 1. 3. 2006 v regionální příloze MF DNES pro severní Moravu a Slezsko redaktor tohoto listu Luděk Navara. Většina jeho úvah však prozrazovala nejen neznalost věci. Pro posouzení této problematiky je totiž nutná znalost historie řádu i právních aspektů sporu. Informace pocházející pouze od sekretáře řádu pana Roberta Ráce mohou být zavádějící.

Na počátek tedy několik stručných historických údajů: Řád německých rytířů se vyvinul ze špitálního bratrstva brémských kupců, založeného roku 1190, od roku 1198 byl přeměněn na řád rytířský. V 17. století se hlavní mocenskou základnou řádu staly statky na Moravě a ve Slezsku: v r. 1621 panství Bruntál , 1623 panství Sovinec, 1696 panství Bouzov a další.

V případě posuzování právních nároků Německého řádu mají význam toliko holá fakta. Po ustavení samostatné Československé republiky v r.1918 byl řádu konfiskován majetek nacházející se na území státu. Řád německých rytířů se tedy transformoval na instituci duchovního charakteru a od r. 1929 přijal nový název Německý řád. Tím se stal řádem žebravým, s posláním nikoliv rytířským, ale charitativním. K tomuto kroku jej vedla pouze obava ze ztráty obrovského majetku, levně získaného v době pobělohorských konfiskací. Problematika navracení majetku tomuto řádu není jednoduchá, není možné vracet se do doby po Bílé hoře. Její hodnocení se dosud odvíjelo ve třech rovinách: v rovině historické, politické a právní. Nejdůležitější je samozřejmě rovina právní. Zatím se někteří čeští politici, prosazující ve vládě nároky řádu, opírali zejména o právní posudek vypracovaný na žádost právního zástupce řádu pana Wernera Massera z Vídně akademikem Viktorem Knappem.

Zde je opět důležité upozornit na skutečnost, že ak. Knapp tento posudek vypracoval na základě ústní informace a neúplných písemných podkladů, v nichž je řada faktů nejasná a s odstupem padesáti let nemohou už být spolehlivě ověřeny. Tímto posudkem tedy nemohl být předložen nezpochybnitelný důkaz o oprávněnosti nároků řádu na navrácení jeho bývalého majetku. Jakékoliv jiné úvahy mohou být jen z oblasti zbožných přání nebo lidové tvořivosti. Dále je třeba připomenout, že historik řádu Dr.Demel po roce 1990 pilně navštěvoval zemský archiv v Opavě, zatím co některým českým historikům nebylo v těchto materiálech umožněno bádat. Přímo se zde nabízí nepodložené podezření, zda se několik důležitých dokumentů pro posouzení činnosti řádu v letech 1938 a 1939 prostě neztratilo.

Zemský národní výbor se totiž po skončení druhé světové války při určování, zda v případě Německého řádu šlo o činnost zrádcovskou a čs. státu nepřátelskou, rozhodoval podle těchto kritérií: a) co je všeobecně známo, b) o historické skutečnosti, za c) o činnost jednotlivých členů řádu a zaměstnanců. Je nezpochybnitelným historickým faktem, že jednotliví členové řádu spolupracovali např. s Henleinovci, projevovali sympatie Hitlerově Třetí říši (i sám velmistr) apod., i když Německý řád jako celek byl podle názoru části historiků loajální k České republice.

Je dále prokázané, že výpisy z pozemkových knih jsou nepřehledné a důkazy o kolaboraci zpochybňované. Proto je možné účelově učinit nedůvěryhodnou například působnost konfiskačních dekretů prezidenta Beneše. A podobným způsobem lze ovšem zpochybnit cokoliv, a nejen pro dlouhý časový odstup, ale i pro to, že po únoru 1948 se komunistický režim nezabýval takovými drobnostmi, jako jsou právní podklady pro konfiskaci a převedení zabaveného majetku do vlastnictví státu, neboť režim vycházel z předpokladu, že bude existovat tisíc let.

Otázkou je, zda by ak. Knapp vypracoval stejný posudek na základě informací dodaných mu jiným právním subjektem. A nabízí se samozřejmě další otázka, proč nedalo ministerstvo kultury ČR v tak závažné kauze vypracovat posudek některému z renomovaných právníků samo, byť by sloužil jen pro srovnání s posudkem ak. Knappa.

Nelze popřít, že Německý řád má v úmyslu u nás, stejně jako na Slovensku nebo v Rakousku, v duchu svého nového hesla Heilen und Helfen - léčit a pomáhat. Do r.1938 vlastnil řád na Moravě a ve Slezsku 17.545 ha převáženě lesní půdy, lázně Karlovu Studánku, hrady Bouzov a Sovinec, zámky Bruntál a Dlouhá Loučka, a rovněž řadu průmyslových podniků. Z jejich výtěžku pak vydržoval pět nemocnic, dva chudobince, osm kostelů, tři mateřské školy, šest dívčích obecných škol, tři dívčí měšťanky a hospodářskou školu. Je na místě poukázat, že na těchto školách se vyučovalo výhradně v němčině, a to v lokalitách ryze českých. Působení řádu na severní Moravě a ve Slezsku znamenalo tedy intenzivní germanizaci kraje. Velmistr řádu Schälzsky to považoval za významné a použil jako argumentaci v době, kdy se Hitler chystal řád zrušit.

Dnes členové řádu na toto téma tvrdí, že jejich činnost je záležitostí ryze internacionální. Historik řádu dr. Demel nazval odpůrce vracení majetku řádu leninovými a komunistickými pohrobky, kteří pokračují v jejich intencích. Bývalý velmistr řádu dr. Arnold Wieland se vyjádřil,. že nacionalistické smýšlení větší části českého národa je způsobeno čtyřiceti lety deformovaného myšlení.

Metodami a argumentací, jež řád používá ve snaze získat zpět svůj bývalý majetek, lze s určitou nadsázkou zpochybnit cokoliv, třeba Postupimské dohody a poválečný odsun Němců. Rozhodující však bude politická vůle vlády a parlamentu ČR vrátit majetek či nikoliv. A v případě navrácení, nutnost porušit dosud magickou hranici pro určení restitučních nároků -- 25.únor 1948.

                 
Obsah vydání       6. 3. 2006
6. 3. 2006 Při hladomoru v Keni už nezbývá mnoho času
6. 3. 2006 Film Crash zvítězil na Oskarech
6. 3. 2006 Amnesty International: Týrání vězňů v Iráku pokračuje
6. 3. 2006 Televizi nahradí internet jako dominantní médium nové éry
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
6. 3. 2006 Na lustru viseleček jmelí Petr  Štengl
6. 3. 2006 Jak prezident Světové banky navštívil Česko Rudolf  Převrátil
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
6. 3. 2006 Blair: Nejsem socialista. Ohledně Iráku bude mým soudcem Pánbůh
6. 3. 2006 Pochybná kariéra manžela britské ministryně
6. 3. 2006 Bushe přivítaly v Indii portréty Usámy bin Ladina
6. 3. 2006 Smyšlenky a pravda o Německém řádu Jan  Bartoš
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Sexistický útok na serveru Novinky.cz
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková
6. 3. 2006 Čechy krásné, Čechy mé... Ladislav  Žák
6. 3. 2006 Dozvuk prezidentské návštěvy: Dokopec, skopec Oldřich  Průša
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Díky za Tomáše Halíka Tomáš  Koloc
6. 3. 2006 Pozdravy a jejich význam Karel  Sýkora
6. 3. 2006 Když média pracují na něčí objednávku
7. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Budu-li si myslet, že je to špatně, mohu odejít Vlastimil  Růžička
6. 3. 2006 Komedie v Karlátkách Václav  Dušek
4. 3. 2006 USA přesunují zdroje z Evropy do Asie
6. 3. 2006 Lula -- začátek nebo konec jednoho historického procesu? Beat  Wehrle
5. 3. 2006 Skandalizace jako metoda Zdeněk  Bárta
3. 3. 2006 Podvodné emaily už i v češtině Filip  Rožánek
3. 3. 2006 Stíhání klienta IuRe soud podmíněně zastavil
3. 3. 2006 Pokračování útrap u Eurotelu Jan  Čulík
2. 3. 2006 Kafkovská zkušenost s Eurotelem Jan  Čulík
2. 3. 2006 Aktivismus a vulgárnost Jan  Čulík
3. 3. 2006 Bouřkové mraky mohutní Immanuel  Wallerstein
3. 3. 2006 Účelový a lživý článek, zaměřený proti KSČM
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce