23. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 9. 2005

Proč je matematika královnou věd

Článek pana B. Tichánka "Vysvětlení, které dovoluje matematice být královnou věd" mě nemohl jako vědce-matematika nechat klidným a musím na tuto hromadu nesmyslných tvrzení a závěrů reagovat několika řádky, píše Ladislav Polák:

Příspěvek pana Tichánka mě přiměl k napsání několika řádků, kterými bych ho chtěl vyvést z několika omylů, které tvoří jeho příspěvek (bohužel nic jiného než omyly jsem v něm nenalezl).

Jediné, na čem bych se s dotyčným mohl jako matematik shodnout, je to, co sám nazval potřebou vývoje matematiky i v zavedených oblastech. Matematika samozřejmě není uzavřenou disciplínou a její vývoj je rámován neustálým hledáním nových přístupů, které umožňují nové pohledy a postupy, často velmi překvapivé. Je však třeba poznamenat, že matematika je abstraktní vědou zkoumající vztahy mezi jednotlivými objekty a ne vědou o počítání. Stejně tak to, že do matematiky nezavádíme žádné názory, natož neprokazatelné.

Je pravda, že nauka o nekonečných množinách je hypotetická, ostatně jako každá nauka, která pracuje s potvrzováním či vyvracením hypotéz. Ale právě jen matematika má na toto potvrzování a vyvracení logický a vnitřně konzistentní (bezrozporný) aparát. A přenášet tyto poznatky do fyzikálních vysvětlení Vesmíru je nejen velice dobře domyšlené, nýbrž i nezbytné a právě na těchto poznatcích je celá moderní fyzika založená. Vesmír samozřejmě není posuzovaný jako konečný, jak se domnívá autor, nýbrž právě naopak (nebudu zabíhat do podrobností, ve skutečností se ve fyzice pracuje s Vesmírem o mnohem více rozměrech prostorových i časových), z čehož plyne opět obrovská spousta fundamentálních poznatků kosmologie i částicové fyziky. Nebýt právě této nauky o nekonečných množinách a z ní vyplývajících poznatků, nemohli by si čtenáři číst tyto články -- nebylo by kde a jak. Pokud zvednete oči od monitoru, libovolná věc, na kterou se podíváte, by tam bez této nauky nebyla.

Diferenciální počet (pro který je pojem nekonečna fundamentálním) se v praxi používá jako základní aparát ve všech inženýrských oborech a bez něj by nestály domy, nejezdila auta, nefungovaly elektrické spotřebiče a podobně. Stejně jako u zmiňovaných iracionálních čísel i jeho zavedení si vynutilo vnímání světa okolo nás a pokusy tento svět popsat. Naopak bez těchto popisů se nevyhneme paradoxům, se kterými se potýkali již staří Řekové, např. známý paradox o Achillovi a želvě.

Nauka o iracionálních číslech opět samozřejmě důvěryhodná je, autor pouze nemůže přenést přes srdce, že si takovéto číslo nemůže vyjádřit pro něj blízkým konečným desetinným rozvojem, což je však problém čistě jeho chápání a nikoliv matematiky samotné. Velikost tohoto čísla známe velice dobře a stanovit ji samozřejmě lze, pouze ji zmíněným způsobem nelze zapsat.

Na závěr jenom malá poznámka. Matematika je základem veškeré technologie, kterou lidstvo vytvořilo a používá. Není na škodu uvědomit si, že tomu tak je a že právě matematický popis světa stojí v základu naší technické civilizace, i když ho tam většinou přímo nevidíme. Za prostým faktem, že si nyní můžete číst tyto řádky na monitoru vašeho počítače, je skrytých tolik nekonečen v různých rovnicích popisujících vše od šíření elektromagnetických vln až po nejvýhodnější způsob dopravy tohoto monitoru na váš stůl, že by se pan Tichánek velice divil. Proto bych měl na pana Tichánka ve vší úctě jednu prosbu: nepište prosím o věcech, kterým naprosto nerozumíte.

                 
Obsah vydání       23. 9. 2005
24. 9. 2005 Paroubek: neschválíte-li zákoník práce, nechť se konají předčasné volby
23. 9. 2005 Čin hodný Josepha Goebbelse
23. 9. 2005 13 Indonésanů onemocnělo ptačí chřipkou
23. 9. 2005 Vatikán: Homosexuálové budou mít zakázáno stát se knězem
22. 9. 2005 Cenzura kultury v dnešních Čechách Alex  Koenigsmark
23. 9. 2005 Jak jsme odhalovali revizory
23. 9. 2005 Šátky a pomeranč Dušan  Malíř
31. 10. 2005
23. 9. 2005 Kdo ještě může za Grossovu politickou tragédii Ondřej  Fér
23. 9. 2005 Rifkinova zpráva o zániku jednoho amerického snu Josef  Brož
27. 9. 2005
23. 9. 2005 Vysvětlení, které dovoluje matematice být královnou věd Bohumír  Tichánek
23. 9. 2005 Proč je matematika královnou věd
23. 9. 2005 Francie testuje geneticky upravenou révu Simone  Radačičová
23. 9. 2005 Nebezpečné omyly v konceptu individuální dopravy Michal  Brož
23. 9. 2005 Pojedeme automobilem i na onen svět?
23. 9. 2005 INVITATION
23. 9. 2005 Dolejš provádí "plíživou sociáldemokratizaci" komunistů?
22. 9. 2005 Holandská televize plánuje pořad o drogách a sexu
22. 9. 2005 Šéf BSKyB požaduje zrušení evropské televizní regulace
22. 9. 2005 Celebrity v politice Josef  Provazník
22. 9. 2005 Je načase stáhnout západní vojáky z Iráku?
22. 9. 2005 Politické zadání? Jan  Polívka
22. 9. 2005 Já toho Kulhánka stejně miluju! Filip  Sklenář
22. 9. 2005 Václavu Klausovi (dokument doby)
22. 9. 2005 Wiesenthal a komunismus Boris  Cvek
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce