12. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2005

Volby 2006: hledejme důrazněji podstatná témata

Volby a volební boj -- tedy především volební rétorika a reklamní kampaň -- tvoří výrazný opakující se rys moderní doby. A přestože již začínáme odhalovat strukturu genové informace nebo např. dokážeme udržet pohromadě po celé měsíce námi vytvořené atomy antihmoty, aniž by došlo k anihilaci, zdá se, že v chápání základních problémů moderní společnosti jsme příliš nepokročili. Anebo pokročit vědomě nechceme. Velmi úzce toto téma souvisí se zkoumáním motivace elit -- tedy přesněji řečeno s absencí této motivace. To, co trápí střední a nižší část společnosti, obvykle elity netrápí. Ale ve společnosti o důležitých věcech rozhodují elity.

Politika je nástrojem k přerozdělování svěřených financí

Stát musí existovat v té formě, ve které jej známe, protože "tržní" společnost dnes neumí odpovědně zajišťovat funkce důležité pro chod společnosti. Systém výběru daní a státní správa (ministerstva) existují, aby hodnoty (peníze), které občané svou prací vytvoří, umožnily chod právě těchto důležitých společenských funkcí. Na počátku přerozdělování svěřených hodnot jsou tedy parlamentní volby, na konci pak hlasování v parlamentu, které rozhodne o směřování a proporcích státního rozpočtu. V ČR se to děje bohužel právě v období, kdy chtějí mít všichni "svatý pokoj" -- tedy v období Vánoc, k promyšlenému rozdělení svěřených hodnot tedy není dostatečně velký a klidný prostor. Statisíce "státních" zaměstnanců pak skrze svěřené finance mají zajišťovat občanům služby.

Efektivita, úspornost, kvalita

Čekáme na dobu, kdy moderní technika -- zejména schopnosti internetu a PC -- poprvé v dějinách lidské společnosti technicky umožní (!) jednoduchým způsobem nejen evidovat, ale i kontrolovat efektivitu a využívání svěřených prostředků -- tj. celou sféru veřejných financí. A k této kontrole by měla existoval společná vůle našich zástupců. V praxi tomu tak není, protože naopak existuje společný zájem všech (nebo téměř všech), kteří dnes o penězích rozhodují, držet důležité finanční informace pod pokličkou. "Teoretická" etika je tedy příliš slabá v konkurenci s "fyzickou" výslednicí osobní motivace statisíců jednotlivců, kteří ve světě svěřených veřejných financích rozhodují. Volení zástupci příliš často dovedným způsobem využívají svěřené peníze především ve svůj osobní prospěch. Tématem voleb 2006 by tedy měla být upřímná vůle zamezit korupci a poctivá snaha prosadit jednoduchou vizi:

Napojme veřejné finance na internet

Vize je prostá a jednoduchá. Snad s výjimkou tajných služeb neexistuje jediný důvod, proč by mělo být cokoliv z veřejných financí neveřejné. Dnes je možné -- pokud by nechyběla dobrá vůle -- zadat programátorům úkol tak, aby všechny účetní systémy byly napojeny na internet a každý, kdo bude rozhodovat o veřejných výdajích, tak bude vědět, že si jeho rozhodnutí může přes internet kdykoliv kdokoliv zkontrolovat. Dnes k takovému průhlednému (transparentnímu) systému neexistuje vůle, přestože to je velice efektivní možnost kontroly.

Proč neexistuje?

Podstatnou a důležitou otázkou tedy zůstává, zda ve společnosti existuje dostatečně vlivná skupina (vrstva?), která má dostatek vůle a motivace plně transparentní účetnictví veřejných financí postupně realizovat.

Poznámka ŠOK: Pokusem o dohledání každé smlouvy a faktury, týkající se veřejných (státního a municipálních) rozpočtů byla vize Státní informační polïtiky ve své první podobě. To, co je z ní dnes, je její karikaturou... Osobně si dnes, po deseti letech od prvního draftu této koncepce, myslím, že to byla romantická utopie. Potřebná, ale utopie... Vize transparentní společnosti čeká na ideálního člověka - člověka opbčana i člověka zastupitele. To ale kdysi čekal i komunismus... Dnes bohužel směřujeme ke konci parlamentní demokracie, k postupné privatizaci státu a státní moci. K nové, opět dynastické monarchii, tentokrát informačních a ekonomických elit.

                 
Obsah vydání       12. 9. 2005
12. 9. 2005 Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu Sylvie  Vařeková
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
12. 9. 2005 Homolkové, Buldozeři a léčba Harleyem Karel  Dolejší
12. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 Bude mít hurikán Katrina vážné hospodářské následky?
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
12. 9. 2005 Štěpánek: Čech a Němec Ivan  Blatný
11. 9. 2005 Británie: Tajný plán omezit prodej benzínu
31. 10. 2005
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
12. 9. 2005 Vít Klusák: Čulík je neseriozní novinář
12. 9. 2005 Herkulovy slzy Alex  Koenigsmark
12. 9. 2005 Ropný zlom: proč nezasáhne Stvořitel Jindřich  Kalous
27. 9. 2005
12. 9. 2005 Američané a kozy Milan  Pokorný
12. 9. 2005 Konec moderního světa
12. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 Bionafta - pouhá náhrada bez řešení problému?
12. 9. 2005 Sluneční energie bez kompromisů Michal  Ruman
12. 9. 2005 Můj život s Ábíčkem Vlastislav  Toman
12. 9. 2005 Volby 2006: hledejme důrazněji podstatná témata Michal  Rusek
12. 9. 2005 Deník Guardian od pondělí v nové zmenšené verzi
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
12. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 O buddhistickém mindráku Filip  Sklenář
12. 9. 2005 Křesťanství je polemikou s taoismem Karel  Sýkora
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr
9. 9. 2005 200 vězňů v zálivu Guantánamo drží pátým týdnem hladovku
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce