30. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 8. 2005

Případ katarského prince a českých soudců

Zdeněk Jemelík se ve svém článku jednoznačně staví za právní názor ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího soudu ČR a kritizuje pražské soudce. Osobně bych nebyl tak kategorický, jde o složitou záležitost, na kterou by mělo být pohlíženo z mnoha aspektů a závěr, že šlo o jednoznačné pochybení soudců, považuji za předčasný.

Neměl jsem dosud možnost seznámit se s plným odůvodněním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 22.8.2005, proto nevím, zda a jak se NS ČR v tomto rozhodnutí vypořádal s ustanoveními Čl. 38 Listiny základních a svobod:

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.

Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Obávám se, že rozhodnutí NS vychází z čistě pozitivistckého výkladu ustanovení § 448 tr. řádu, bez přihlédnutí k ústavnímu pořádku i účelu trestního řádu deklarovanému v jeho § 1 odst. 1 (náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání pachatelů).

Institut předání trestního věci do ciziny se v praxi užívá zejména v těch případech, kdy se osoba obviněná nebo podezřelá z trestného činu spáchaného na území ČR nachází na území cizího státu, který ji podle svého právního řádu a mezinárodních smluv, kterými je vázán, nemá povinnost a nesmí či nechce vydat k trestnímu stíhání do ČR, avšak je ochoten vést proti ní trestní stíhání svými orgány. Jde o případy, kdy by se jinak v ČR vedlo trestní stíhání proti uprchlému.

Předání trestní věci do ciziny, krom případů trestných činů spáchaných zcela nebo zčásti v cizině, kde je dána příslušnost k zahájení trestního stíhání jak orgánům českým, tak i cizizemským a vedení řízení v jiné zemi je hospodárnější, dále přichází v úvahu kvůli hospodárnosti v tom případě, že obviněný a všichni nebo většina poškozených a svědků jsou příslušníky téhoíž cizího státu.

V případě prince Sáního je předání trestní věci do ciziny bezprecedentní, neboť jde o osobu, která se měla dopustit trestného činu na území ČR, na našem území byla dopadena a byla zde stíhána vazebně, přičemž na území ČR jsou všichni poškození a svědkové.

Je otázkou, zda se ministr Pavel Němec při rozhodování v této věci skutečně řídil slibem člena vlády (čl. 69 odst. 2 Ústavy ČR): "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení." Pokud v tomto směru nemá čisté svědomí, měl by odstoupit.

České justici podle mého velmi škodí i medializované spory mezi ministrem spravedlnosti a nejvyšší stání zástupkyní Benešovou. Dle mého subjektivního názoru pod vedením JUDr. Benešové k celkovému zlepšení práce státních zástupců rozhodně nedošlo, pokud pan ministr ví o někom lepším, změna by zřejmě nebyla na škodu.

Důležité ovšem je, aby do této funkce byl jmenován špičkový právní odborník, který má navíc dobré manažerské schopnosti, nikoli politická figurka.

                 
Obsah vydání       30. 8. 2005
30. 8. 2005 Láska všechno překoná?
30. 8. 2005 Není úniku Josef  Provazník
30. 8. 2005 Topolánek a Paroubek: bylo to o ničem Boris  Cvek
30. 8. 2005 Sebepsychologie Bohumil  Kartous
27. 9. 2005
30. 8. 2005 Jaderná nálož do každé slušné rodiny I. Milan  Černý
30. 8. 2005 "Cizinci jsou zločinci"
30. 8. 2005 V Číně jedí psy a v Česku Číňany Ján  Simkanič
30. 8. 2005 Úvaha o automobilovém světě Martin  Böhm
30. 8. 2005 Kluci hrajou počítačové hry, holky dělají domácí úkoly
30. 8. 2005 Chceme v Praze olympiádu? Jan  Handl
30. 8. 2005 Případ katarského prince a českých soudců Jaroslav  Štemberk
29. 8. 2005 Jak Joe Pompei změnil náš svět Štěpán  Kotrba
29. 8. 2005 Co musíte vidět letos na podzim
29. 8. 2005 Proč nás situace v USA musí zajímat Jindřich  Kalous
29. 8. 2005 Nechtěné pohlaví Michal  Giboda
26. 8. 2005 Nákup transportérů pro armádu ČR: Ochrana životů, nebo kšeft? Karel  Dolejší
28. 8. 2005 Británie: Ochranu proti smrtelné "ptačí chřipce" dostanou jen "příslušníci elit"
26. 8. 2005 Podpořte Českou knižnici Jiří  Holý
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005