15. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 2. 2005

Podniková rekreace pro voliče komunistů

Volíme komunisty, i když už nemusíme. Čas je milostivý a při pohledu nazpět s podbízivým úsměvem nasazuje divákovi růžové brýle. Dává zapomenout na palčivé momenty někdejší každodennosti, jakoby skoro neexistovaly. Tak si dejme chvíli klidu a pojeďme spolu například na podnikovou rekreaci, zavzpomínejme si. Byla by vůbec škoda, aby fenomén podnikových rekreací jako historické specifikum zůstal zapomenut.

Dokument, který pěkně ilustruje život rekreanta v podnikových rekreačních střediscích, se jmenuje "DOMOVNÍ ŘÁD Rekreačního střediska Dolu Paskov, k. p. MORÁVKA". Byl vydán příslušným předsedou ZV ROH- Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky při dole Paskov a náměstkem pro kulturně-politickou práci ze stejného podniku se jménem ozdobeným značkou RSDr., pravděpodobně tedy doktorem rekreační saturace.

Co prozrazuje unikátní dobový dokument o postavení paskovského horníka v areálu podnikového rekreačního střediska? Text v kurzívě je doslovnou citací z tohoto historicky cenného dokumentu.

Předně, takový řád může rekreantu při oslovování v sedmnácti detailních bodech TYKAT. Nejenže mu v práci tykají nadřízení i podřízení, ale na rekreaci mu tyká i Řád. Se kterým se nikdy předtím neviděli. Darmo by si na rekreaci zvykal na nějaké povyšování. Ovšem tykání ze strany Řádu je hned v druhém bodě kompenzováno, protože rekreační zařízení říká "Pane" tak trochu i jemu: RS je majetkem všech pracujících podniku, tedy i tvým vlastnictvím. Proto jej šetři a chraň proti všem, kteří nemají správný vztah ke společnému vlastnictví. Současný pracant takové štěstí nemá, v práci mu většinou nepatří vůbec nic, ani imaginární část rekreačního střediska v Beskydech.

Socialistická rekreace však nesplňuje jen rekreační a zotavovací účely, ale také účely výchovné. Darmo by se pracovníci na rekreaci učili nějaké lumpárny. Vedoucí rekreačního střediska spolu s řádem to přísně střeží. Vzájemný styk rekreantů nemůže probíhat kdovíkde, kdovíco by z toho vzešlo- pro vzájemný styk rekreantů jsou určeny společenské místnosti, ve kterých můžeš přijímat i své návštěvy (ty však jsi povinen ohlásit vedoucímu RS) . Tedy pěkně pod kontrolou a v harmonickém společenství svých pozorných soudruhů.

Nešvar dnešních dovolených jako je bujaré užívání lihových lektvarů, díky kterému se pracovníci vracejí z dovolených unavenější, než tam jeli, zde také nemá své místo, v souladu s moderními poznatky odborníků na dietologii. Alkohol není zdraví prospěšný a proto: není dovoleno donášet do RS alkohol. V rekreačním středisku je zakázáno prodávat alkoholické nápoje ve větším množství. Nežádej proto po obsluhujícím personálu porušení tohoto zákazu. A pěkně se rekreuj.

Rekreační středisko není také žádný holubník. Obsluhující personál má taky dost práce v neoficiálním sektoru a nebude tančit, jak kdo píská. Zejména pak ne v případě podávání jídla, v práci pracovníci přece také jedí ve stejnou dobu. A vůbec, tady bude pískat vedoucí. Proto dodržuj dobu podávání jídel stanovenou při nástupu vedoucím RS. Nádobí a pokrmy neodnášej na pokoj. Nic přece nemůže být hezčího než sdílet krmě se všemi svými kolegy, to stejné jídlo, v ten stejný čas, ve stejném prostoru. Kolektivní identitu je třeba stimulovat i o dovolené. Ovšem nejde jen o jídlo, i fyzický prostor je jasně a přehledně zorganizován a označen. Abychom však potřebám prostoru vyšli všichni adekvátně vstříc: dodrž označená místa pro čištění bot, přezouvání a žehlení oděvů.

Mnoho upracovaných horníků i jejich řídících kádrů si přijíždí skutečně odpočinout. Copak to ale jde, když věčně někdo hraje volejbal, bouchá kartami o stůl nebo poslouchá Jakešův projev v tranzistorovém rádiu? Ani na tohle Řád nezapomíná a proto v době od 13:00 do 16:00 hod. a od 21:00- 6:00 zachovávej v ubytovacích prostorách naprostý klid. A jestli chceš kecat, nauč se prstovou abecedu.

Zdálo by se, že jednu důležitou věc Řád opomenul. Pracovníci jsou pod dohledem, nežehlí, kde nemají, z jídelny nedělají holubník a v určených hodinách dodržují naprostý klid. A své děti by klidně nechali zvlčet v nehlídané smečce vrstevníků? Ale kdeže: děti se při všech programech zúčastňují se svými rodiči. Ale i to má háček: večerních programů (včetně televize) se nesmí zúčastňovat děti. Doma je nech klidně skákat po hlavě, ale tady se budou chovat slušně.

Nikdo samozřejmě není zvědavý na výlevy žlučovitých rekreantů. Jednou je voda studená, pak zase moc pálí slunce, pak zas komusi nechutná večeře. Takhle se přece vůbec nedá pracovat. A proto vždy: buď vlídný k personálu, neztěžuj mu práci. Naopak se mu vždy snaž být co nejvíc prospěšný.

Je možná nošením dříví do lesa upozorňovat, že: Domovní řád je třeba dodržovat, i to, že v případě nedodržování domovního řádu nebo hrubého porušování disciplíny, je vedoucí povinen společně se samosprávou, ukončit narušovateli rekreační pobyt. To je snad jasné, ale Řád pamatuje i na ty, co by snad lišácky napadlo narušovat v páteční noc, když rekreace v sobotu končí. Spravedlivému trestu neujde, vedoucí současně podává zprávu vedení podniku. A kobereček a pokárání a prémie fuč.

Ovšem nic takového se za celý pobyt jistě nestane, přečte-li si pracovník pořádně celý Řád a zvláště pečlivě si prostuduje poslední bod, který jasně vysvětluje, že ta všechna pravidla nejsou jen samoúčelným rozmarem: K všestrannému zotavení mělo by být v době tvého pobytu i tvým zájmem, abys podle svých schopností přispíval k vytváření atmosféry duševní pohody, nenásilné kolektivní sounáležitosti, dbal na dodržování společenských zásad a společenské úrovně, odpovídající snaze a záměrům, s nimiž byla tato společenská zařízení budována.

Doufám, že jste se pěkně zotavili a vracíte se plni pracovního elánu překračovat plány o desítky procent. Snad vám příliš nevadilo, že na RS platí zákaz sušení hub! a příští rok přijedete zase. Ono vám nakonec ani nic jiného nezbude. A nezapomeňte hodit do urny ten správný lístek.

                 
Obsah vydání       15. 2. 2005
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Největším Američanem byl nominován Homer Simpson
15. 2. 2005 V iráckých volbách zvítězili stoupenci Íránu
15. 2. 2005 Vysoký pracovník CNN odstoupil kvůli kontroverzi o Iráku
15. 2. 2005 Nevolnost Josef  Provazník
15. 2. 2005 Michael  Marčák
15. 2. 2005 Může skandál kolem Stanislava Grosse vést k něčemu dobrému? Jan  Čulík
14. 2. 2005 Po Praze se povídá... Oskar  Krejčí
15. 2. 2005 Aféra "Cín"? Sn, ne St
15. 2. 2005 Morální hnůj v české společnosti
15. 2. 2005 Straně věřte, volové! Miloš  Dokulil
14. 2. 2005 Největší Čech a Jára Cimrman Jan  Čulík
15. 2. 2005 Podniková rekreace pro voliče komunistů Ivo  Bystřičan
15. 2. 2005 Bystřičane, ty jsi tak hloupej, až mně Tě je líto Jiří  Jírovec
15. 2. 2005 Michael  Marčák
15. 2. 2005 Slovensko -- kolónia Vatikánu Judita  Takáčová
15. 2. 2005 Kjótsky protokol vstúpil do platnosti Radovan  Geist
14. 2. 2005 Skandály Grossových: zrno a plevy Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2005 Být na místě Stanislava Grosse Boris  Cvek
14. 2. 2005 Jsou tací, jací jsme my Štěpán  Kotrba
14. 2. 2005 Svět není jen arénou manipulátorů a podvodníků Jan  Čulík
14. 2. 2005 Při atentátu v Bejrútu usmrcen bývalý libanonský premiér
14. 2. 2005 Zabíjení v Drážďanech - nutnost nebo zločin?
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
13. 2. 2005 Psí řetěz Bohumil  Kartous
14. 2. 2005 Mýtus levicového voliče Radim  Valenčík
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce