2. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Hviezdoslav: Vznešený cieľ vytknutý
2. 11. 2004

Hviezdoslav: Vznešený cieľ vytknutý

Vznešený cieľ vytKnutý
žiari v zorí vzplanutí
svitu nie súc šKodcom-zhrdcom .
pozve svit mu po vôli
deň Kde i sám vrcholí ---
Ani stranou ani vzad
tedy zirKom nezatáčať
pre ohľad;
ale --- jakby vystrelil ---
s jasnou hlavou, smelým srdcom,
z plna síl
rovno napred --- K nemu Kráčať,
a v postupe taKto rovnom,
usilovnom
až K dosahu --- vytrvať . . .

V N.Z. 12. 1. 1918

Hviezdoslav.

Soubor lístků, poslaných přes propast času TÉMA BL

Pavol Országh Hviezdoslav
* 2. 2. 1849 vo Vyšnom Kubíne,       | 1921 Dolný Kubín
Básnik, dramatik a prekladateľ

Hviezdoslava chápeme ako synonímum slovenskej duchovnej tvorivosti a v našej národnej literatúre mu prisudzujeme také miesto aké Dantemu v Taliansku, Shakespearovi v anglicku, Goethemu v Nemecku, Puškinovi v Rusku a Mickievinovičovi v Poľsku.

Vlastným menom Pavol Orzságh sa narodil v malej dedinke vo Vyšnom Kubíne. Bol zemianskeho pôvodu, otec pracoval ako garbiar a roľník. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, Leštinách a Jasenovej. V rokoch 1862-1865 študoval na gymnáziu v Miškovci, 1865-1870 v Kežmarku, 1872 absolvoval Právnickú akadémiu v Prešove a v roku 1875 zložil v Budapešti advokátsku skúšku. Celý život prežil na Orave. Začínal ako advokátsky koncipient v Dolnom Kubíne, Martine a Senici (u Š. Fajnora). Od roku 1875 s výnimkou krátkeho pôsobenia na Okresnom súde v Dolnom Kubíne bol advokát v Námestove, v rokoch 1899-1902 v Dolnom Kubíne, tu krátko viedol aj filiálku Tatrabanky. Od roku 1904 žil na odpočinku a venoval sa literárnej tvorbe. Bol zvolený za člena liôterárnej spoločnosti v Budapešti a v rooku 1913 za člena Českej akadémie vied a umení v Prahe. Po vzniku ČSR v r. 1918 sa stal členom revolúčneho národného zhromaždenia. Zomrel a je pochovaný v Dolnom Kubíne.

Do slovenskej literatúry vstúpil na sklonku 60 rokov 19. storočia. Rakúsko maďarské vyrovnanie 1967 nepriaznivo poznačilo kultúrny vývoj na Slovensku. Už na štúdiach v Miškolci sa snažil uplatniť svoj prebúdzajúci sa talent. Nadchýňal sa tvorbou Pétöfiho a Arániho. Tvoriť začal po maďarsky a nemecky. Na pomoc mladému autorovi prišli viacerý oravský národovci a začal písať už len po slovensky.

Na právnickej akadémii v Prešove sa spriatelil s Kolomanom Bonšelom. Obaja organizovali kultúrne podujatia. Ich pričinením vychádzal almanach Napred. Je to spoločný zborník lit. prác mladej nastupujúcej generácie. V almanachu publikoval drámu Otčim a 14 lirických básni. Vyslovil v nich ľúbostnú túžbu, vyznal sa zo svojho národného povedomia až po všeľudské problémi. V r. 1874 musel odísť z Dolného Kubína za verejný prejav proti národnostnému útlaku a za slobodný rozvoj slovenskej vzdelanosti a osvety. V Senici sa pripravuje na advokátsku skúšku. Intenzívne sa venuje básnickej tvorbe.

Pseudonymum Hviezdoslav použil prvýkrát v roku 1877, keď v Národných novinách uverejnil básnický nekrológ za V. Paulinym-Tóthom.

Krátky čas pôsobí v Námestove, vracia sa do Dolného Kubína, pracuje ako podsudca. Štátna služba hatí jeho básnický rozlet, vzdáva sa jej a odchádza na advokátske miesto do Námestova. Tu končí prvá kapitola životopisu a jej zavŕšením je cyklus 16 básni Jesenné zvuky.

Hviezdoslavova tvorba sa vyznačovala širokým námetovým a žánrovým rozpätím. Siahal po ľudových, prírodných, filozofických, biblických motívoch a témach. K jeho vrcholným dielam patria obsiahle epické básne Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, z biblickej a historickej epiky Ráchel, Kain, Vianoce, Pribina, Ľútosť Svätopluka, Žofia Bošňáková, z lyriky cyklus Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou a Prechádzky letom. Jednou z jeho posledných prác bol lyrický cyklus Krvavé sonety, ktorým reagoval na l. svetovú vojnu a odsúdil vojnu ako zločin proti ľudstvu. Hviezdoslav vo svojej tvorbe zachytil intímny vnútorný svet človeka, uvažoval o poslaní básnika a jeho postavení v národe a spoločnosti. Na sklonku života sa vrátil k dramatickej literatúre ako zrelý umelec, o čom svedčí tragédia Herodes a Herodias (1909).

Patril medzi najlepších slovenských prekladateľov. Prekladal vrcholné diela svetovej literatúry (Shakespeare, Goethe, Schiller, Puškin, Lermontov, Mickiewicz, Slowacki, Petöfi, Arany atď.).

V desaťročiach silného útlaku jeho dielo predstavovalo jeden z najvýznamnejších atribútov slovenskej kultúrnej tvorivosti na prelomu 19. a 20. storočia.

                 
Obsah vydání       2. 11. 2004
3. 11. 2004 Michael Moore: Už jen dvě hodiny
3. 11. 2004 USA: První volební informace
2. 11. 2004 Volby v USA: Voliči v Ohiu čekají až šest hodin
2. 11. 2004 Americký soud povolil Republikánům kontrolovat v Ohiu voliče
2. 11. 2004 Poslední hodiny před americkými volbami: Kdo vyhraje?
2. 11. 2004 Co budou znamenat přicházející volební výsledky
2. 11. 2004 Už jen jeden den Michael  Moore
2. 11. 2004 Michael  Marčák
2. 11. 2004 Počestné podvádění Tonyho Blaira
2. 11. 2004 Jak to opravdu vypadá, když se pokusíte pracovat v Británii
2. 11. 2004 Pragmatismus je také ideologie Martin  Škabraha
2. 11. 2004 Nejen Romové...
2. 11. 2004 Pravicová Lidová fronta? Tomáš  Krček
2. 11. 2004 Zelené zóny myšlení: K čemu je dobrý Michael Moore? Michal  Jurza
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Minima non curat praetor! Jan  Sýkora
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
1. 11. 2004 Havel i Klaus reagovali na komunistický režim podobně - nedostatečně Bohumil  Kartous
2. 11. 2004 Po tretíkrát za iný svet I. Miroslav  Spišák
2. 11. 2004 Aplikovaná demokracia Radovan  Choleva
2. 11. 2004 Montevideo bude mít levicovou vládu
2. 11. 2004 Hviezdoslav: Vznešený cieľ vytknutý
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů