18. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2004

Ransdorf v očekávání

Dopis stranického reformátora těm, kteří se reformovat nechtějí...

Je to Tvá věc, o kterou běží

To byl oblíbený výrok Karla Marxe, který adresoval své společnosti, ve které žil. Tím, koho chci oslovit stejným obratem já, je každý člen KSČM. Vím, že bych se mohl pokusit tento dopis umístit do Haló novin nebo Naší pravdy. Nevím, jak bych tam pochodil, třeba by to bylo pokládáno za další jájíčkovství, jak naznačuje Vojtěch Filip o mém rozhovoru v Právu, a tomu se chci vyhnout. Má zpověď členům strany je natolik osobní, že vyžaduje tuto formu. Píši všem a přece každému členu osobně. Tobě, soudruhu a soudružko, ať bydlíte kdekoli v České republice.

Asi se mnozí ptají, proč jsem se ozval právě teď. Jednak to není poprvé, ale navíc: dlouhodobé neřešení klíčových otázek by nás dovedlo tam, kam došli po tolika letech úspěchů dnes ruští komunisté - k porážce. Nejásejme nad preferencemi. Před pátým sjezdem v roce 1999 jsme měli i 24 % a byli jsme v preferencích první. Současná podpora je půjčka od voličů, která může být odňata. Můžeme mít také inteligentnějšího protihráče než je současná politická reprezentace. Nikdy předtím se před stranou neotevíraly po roce 1989 takové možnosti, za kterými se ale skrývají i značná rizika. Nikdy předtím nebyl tak patrný rozpor mezi možnostmi a potenciálem strany a jejím současným výkonem. Šablona častokrát ubíjí činorodost, aktivitu lidí.

Myslím, že je čas to změnit. Není možné například, aby ekonomika strany závisela na příspěvcích členů a na státní dotaci za volby. Spolupráce s podnikatelským sektorem, v němž je i hodně členů a sympatizantů KSČM, není nic špatného. Jen tak lze umožnit solidnější platové zabezpečení aparátu, vydavatelskou činnost, zaplacení profesionálního jádra odborného zázemí, jiný a ofenzivnější přístup v oblasti mediální politiky. Opakuji znovu, ignorovat tento potenciál lidí vzešlých z naší strany a s ní sympatizujících je neodpustitelné.

Jsem přesvědčený, že speciální pozornost zaslouží kraje. Nejde o to, jak se bude jmenovat řídící článek na této úrovni (a neznamená to opomíjení potřeb okresních organizací), ale o to, že musí být personálně i materiálně vybaveny tak, aby mohly být uznávaným partnerem veřejné správy. Kořeny strany jsou v komunální a regionální politice. Máme 5500 zastupitelů. Máme přes čtyři a půl tisíce základních organizací. Jde o to, aby naše struktura dostala nový vnitřní život. Měl jsem možnost poznat, kolik je tam schopných a talentovaných lidí, které by strana měla znát! A to i na úrovni malých obcí, které zápasí s rozpočtovými problémy. Nemůžeme už dopustit, abychom neměli jednotný a odborně podložený názor třeba na privatizaci bytového fondu, na prodej energetických podílů, vodovodů a kanalizací, na přeměnu nemocnic v akciové společnosti. Rovněž problematika statutárních měst vyžaduje užší koordinaci. V krajích a statutárních městech se pravice opevnila a učinila si z nich základnu pro boj o moc v celém státě. Tuto věc nesmíme podceňovat a být tam, kde je dnes jeden z klíčových mocenských střetů.

Čeká nás také mnoho úkolů v mezinárodní oblasti. Je nutné posílit tuto oblast, protože čelíme výzvě globalizace: nejsme v našem světě sami. Partnerské strany jsou ohromný zdroj zkušeností, rozdílných strategií, teoretické i praktické inspirace. Iniciativa směřující ke vzniku Strany evropské levice se může ukázat jako jeden ze zásadních momentů začátku tohoto století pro radikální levici. I u nás. Užší mezinárodní spolupráce, stejně jako ofenzivnější přístup na domácí politické scéně budou vyžadovat dlouhodobou systematickou přípravu lidí ve funkcích i řadových aktivistů.

Forma členství nemusí všem lidem vůbec vyhovovat. V dnešní situaci, kdy rodiny bojují o přežití, musíme rozšířit nabídku forem spoluúčasti na formování politiky strany. Stále více lidí by se mělo podílet na jejím utváření. To znamená věnovat pozornosti informačnímu systému, přenosu informací všemi směry. Chtěl bych nabídnout členům strany profesionálně zpracovaný materiál, který se bude zabývat strukturou a formami řízení strany. Současný stav příliš nesouhlasí s moderními koncepcemi řízení a motivace lidí. Rovněž jsem přesvědčen, že členství musí přinášet osobní uspokojení: pouhým placením příspěvků a schůzováním těžko někoho zaujmeme. Straně je třeba vrátit atmosféru hledání něčeho nového, zážitku z experimentování a tvorby. Jen tak s námi půjdou mladí lidé, kteří ze všeho nejvíce nesnášejí autoritářství, rutinu a opakování. Nebojme se říci, že komunistům je vlastní pozitivní vztah k životu. Nejsme zapšklí, uražení a zalezlí. Jsme strana, které je dobře mezi lidmi. Chceme skutečně tvořit nové poměry, jak to říkal Šmeral. Marxovým poselstvím je přece svoboda, solidarita, rovnost, lidská důstojnost.

Chtěl bych, abychom dobudovali novou podobu strany. Strany, kde by se naše síla zakládala na informační převaze vůči okolí. Strany samosprávné a dbající o kompetentnost a připravenost každého člena. Strany schopné vytvářet širší alianci s hnutími, která sledují bezprostřední zájmy lidí. To je ale jen prostředek. O co mi jde? O to, aby komunisté v této zemi už nebyli otloukánky. Znám stovky těch, kteří žili čestný a aktivní život ve prospěch druhých. Přesto se jim dostalo urážek, výsměchu a ponižování. Už nesmíme být občany druhé kategorie. Při vyslovení slova komunista musí být cítit respekt a uznání. Musí být zaručena důstojnost každého z Vás, kteří jste poctivě pracovali, vytvářeli hodnoty, vychovávali své děti.

Tato země potřebuje kompetentní vládu levice. Bez KSČM to není možné, to je jasné každému. Vývoj ve stranách v ČR má vzájemné vazby. Pravice se sbližuje. Na levici je vývoj komplikovanější. Zablokování české politické scény diskriminací KSČM dává šanci různým zákulisním manipulátorům. Obětí těchto hrátek se stal levicový potenciál KSČM. Klíč k vytvoření dlouhodobě stabilní a efektivní vlády máme dnes paradoxně v rukou my. Změny v KSČM jsou klíčem k posunu v ČSSD. Udělá-li KSČM modernizační změnu, nemůže ČSSD setrvávat na přihlouplém bohumínském usnesení, aniž by riskovala vlastní sebezničení.

Soudružko a soudruhu, promiň mi, že jsem se na Tebe obrátil touto formou. Ale jde o programy, o směřování strany. Nejde o jednotlivé osoby. Nelpím na žádné funkci, i když jsem prý chorobně ctižádostivý a ješitný, zahleděný do sebe a odtržený od lidí, jak jsem četl v článečku Hany Škorpilové. Chtěl bych i ji ujistit, že je to jinak. Bude-li to vyžadovat zájem strany, vzdám se třeba všech, úplně všech funkcí a budu řadovým členem. Jde mi o jediné, aby šance, na kterou jsme čekali, byla plně využita. Ve prospěch nás, kteří jsme na lodi KSČM i celé české společnosti. A loď nemůže věčně čekat v přístavu a vyhýbat se volnému moři.

Se soudružským pozdravem

Miloslav RANSDORF

                 
Obsah vydání       18. 3. 2004
18. 3. 2004 Pákistánci možná zatkli "druhého nejdůležitějšího muže v al Kajdě"
18. 3. 2004 Irák po roce: Co si myslí Michael Ignatieff
18. 3. 2004 Madrid: útoky byly "selháním, bomby měly vybuchnout v tunelu"
18. 3. 2004 Al Kajdá vítězí
18. 3. 2004 Jak žijí obyčejní lidé Jan  Čulík
18. 3. 2004 KSČM a fenomén Ransdorf: příležitost k mýlce Ivan  David
14. 3. 2004 Ransdorf v očekávání Miloslav  Ransdorf
18. 3. 2004 Británie: Gang tří mužů vydělal na přistěhovalcích z východní Evropy 4 miliony liber
18. 3. 2004 O víkendu teklo Köhlerovi do bot, teď má ale i v CSU plnou podporu Jan  Sedláček
17. 3. 2004 Chcete poslouchat dobrou hudbu? Jan  Čulík
18. 3. 2004 Americká vojska prý "vykládala v Iráku zbraně hromadného ničení"
18. 3. 2004 Masarykova univerzita Jiřího Zlatušky se učí demokracii na volby svého rektora Zdeněk  Moravčík
18. 3. 2004 Paranormální jevy existují, ale...
18. 3. 2004 Spíš hádka než diskuse Vojtěch  Polák
18. 3. 2004 Polemika s Pavlem Marešem je beznadějná Jana  Malá
18. 3. 2004 Otázka, kdy začíná lidský život, je nesmírně závažná
18. 3. 2004 Potraty: Pavel Mareš argumentuje věcně a přesně
18. 3. 2004 O "kriminálních výstřelcích", potratech a zdích Jiří  Králíček
17. 3. 2004 Palestina, Izrael a interrupce Pavel  Mareš
17. 3. 2004 Co si dnes myslí Noam Chomsky o USA v Iráku?
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Haló noviny RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2004 Ransdorf v očekávání Miloslav  Ransdorf
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán