3. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2003

Jak obstát v Evropě

Strategie podnikání na jednotném trhu EU

Václav Šmejkal a kol.

Vypracovat konkurenceschopnou strategii v podstatě znamená vypracovat širší zásady určující, jak bude podnik konkurovat, jaké by měly být jeho cíle a jaká opatření budou nezbytná k dosažení těchto cílů." Tato dvacet let stará charakteristika konkurenceschopné firemní strategie od klasika oboru, Michaela E. Portera, je vhodným úvodem do výkladu, jehož cílem je představit českým manažerům základní podmínky, které by měli zohlednit při plánování dalšího rozvoje svých firem. Pouze firma, která má jasnou představu o způsobu zajištění své prosperity v podmínkách členství ČR v Evropské unii, nebude tápat v tom, jak má konkurovat, jaké cíle sledovat a jaká opatření má přijmout k jejich dosažení.

Čím začít přípravu firemní strategie, která by zajistila efektivní a dlouhodobou realizaci firemní produkce na jednotném trhu Evropské unie?

Každý stratég, manažer, politik nebo generál dobře ví, že vítězná strategie je optimální kombinací tří veličin: stanovených cílů, existujících podmínek a prostředků, které jsou právě k dispozici. Části této trojčlenky - cíle, prostředky i podmínky - jsou vzájemně úzce provázány. Nelze stanovovat cíle bez toho, aby byly známy podmínky a prostředky. Výběr a užití prostředků je třeba přizpůsobit podmínkám a cílům. Samy podmínky se však jeví rozdílně aktérům s rozdílnými prostředky a cíli. U mnoha strategií je proto obtížné říci, čím přesně začínaly: vizí cíle, získáním určitých prostředků nebo průzkumem vnějších podmínek?

Metodická příprava strategie však nejčastěji postupuje od obecného ke konkrétnímu a začíná tím, co je obecně dáno, co jen málo závisí na vůli toho, kdo strategii tvoří. Tímto pevným výchozím bodem jsou existující podmínky, jinými slovy "vnější prostředí". Firma podniká ve světě, který je již nějakým způsobem zformován, vykazuje známky regulace i téměř anarchické soutěže a prosazují se v něm lépe či hůře poznatelné vývojové tendence. Důkladná analýza tohoto prostředí umožňuje správný odhad šancí, které může firma využít a stejně tak rizik, kterým bude muset čelit.

Prvním krokem v tvorbě strategie je tudíž "zmapování" celkového prostředí, do něhož firma vstupuje.

V kontextu vstupu ČR do Evropské unie je novým prostředím pro všechny české firmy tzv. jednotný trh EU. Podnikatelé i jejich zaměstnanci, spotřebitelé v nejširším slova smyslu, všichni se staneme součástí celku, který svým cílevědomým úsilím o integraci přetváří a dotváří národní, regionální i globální vývojové trendy politicko-právní, hospodářské, technologické a kulturně-demografické. Jde o celek vnitřně integrovaný, v němž se dynamicky spojují vlivy globální, evropsko-integrační a specificky národní i lokální. Právě novinkám v této části "vnějšího prostředí" je věnována podstatná část této publikace. Především zde totiž dojde ke změnám vyvolaným vstupem ČR do EU.

Druhým krokem musí být důkladná analýza užšího okolí firmy, tj. jejího odvětví, v němž podniká.

Analýza odvětví musí každé firmě přinést dva základní poznatky: jaké konkurenční podmínky panují v jejím odvětví v rámci EU a jaký vliv bude mít vstup ČR do EU na toto odvětví. Začlenění do jednotného trhu EU bude dalším krokem v transformaci všech odvětví domácí ekonomiky. Konečným výsledkem bude velmi těsné propojení většiny odvětví ekonomiky ČR s odpovídajícími sektory evropského trhu. Příprava firemní strategie musí tudíž odrážet poznání změn, které lze v daném odvětví očekávat, jakož i analýzu cílového "užšího okolí", kterým bude plně integrované odvětví jednotného evropského trhu. Tato publikace nemapuje dopady na všechna odvětví české ekonomiky ani neanalyzuje trhy, zákazníky a konkurenty v jednotlivých odvětvích hospodářství Evropské unie. Nabízí však obecné schéma, které lze v případě potřeby naplnit konkrétními údaji a dospět ke kýžené analýze "užšího okolí" firmy.

Třetím krokem přípravy strategie již musí být vnitřní analýza vlastní firmy. Poznané podmínky je třeba porovnat s existujícími prostředky.

Každá firma by si měla být již před vstupem ČR do Evropské unie dobře vědoma toho, jaké jsou ve světle nadcházejících změn její silné a slabé tránky. Porovnáním příležitostí, které nové vnější prostředí jednotného trhu EU přinese, se silnými stránkami firmy je předpokladem pro nalezení strategických výhod a příležitostí. Hledaná firemní strategie pak bude samozřejmě zacílena na maximální využití těch strategických příležitostí, které obstojí v testu udržitelnosti. Po té musí následovat porovnání hrozeb nového prostředí s existujícími slabinami firmy. Vhodná strategie musí směřovat i k odvrácení rizik, s nimiž by se firma mohla na své "cestě do EU" potkat. I v této části může publikace nabídnout jen obecné schéma, SWOT analýzu "průměrné české firmy před branami EU", která však může být dobrým vodítkem pro individuální, velmi konkrétní analýzu.

Čtvrtým krokem je samotná formulace strategie. Firmu je třeba nasměrovat tak, aby měla zajištěno přežití a prosperitu na jednotném evropském trhu.

Ani obecné rady, které může v tomto bodě publikace nabídnout, nepostrádají na významu. Jednotný evropský trh je budován prakticky od roku 1957 a specifickou prioritou členských zemí i orgánů EU se stal po roce 1986. Oficiálně jednotný trh "funguje" od roku 1993. Navíc od ledna 1999 byl jednotný trh doplněn v jedenácti členských zemích (od ledna 2001 ve dvanácti) i jednotnou měnou. Tato relativně dlouhá historie integrace západoevropských trhů nabízí bohatství statistických údajů, případových studií i odzkoušených firemních strategií, z nichž je možné vyvodit velmi konkrétní doporučení pro vlastní firmu.

Zdroj: Jak obstát v Evropě - Strategie podnikání na jednotném trhu EU, Václav Šmejkal a kol., server Centra pro evropskou integraci při HK ČR DOC

                 
Obsah vydání       3. 11. 2003
3. 11. 2003 Patnáct Američanů zahynulo v Iráku při sestřelení vrtulníku
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
3. 11. 2003 F. A. Brabec v Edinburku Jan  Čulík
3. 11. 2003 Rakovina: Od roku 2000 přestal v Británii kouřit milion lidí
3. 11. 2003 Kouř Jaroslav  Hutka
3. 11. 2003 Reforma bláznů Radek  Sárközi
1. 11. 2003 Pravolevá orientace aneb svět podle CVVM Štěpán  Kotrba
1. 11. 2003 Jak obstát v Evropě
3. 11. 2003 Američané brzy spustí svou vlastní televizi pro Blízký a Střední východ Martin  Kloubek
3. 11. 2003 Na šumavské frontě klid? Vladimír  Just
3. 11. 2003 Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích
3. 11. 2003 Diskutujme skôr, ako bude neskoro Andrej  Sablič
3. 11. 2003 Je rozumné vysílat v televizi záběry mrtvol v přímém přenosu? Jan  Rovenský, Jan  Čulík
3. 11. 2003 Vášnivého cestovatele dvojnásobně jistil kolega z koaliční partaje Josef  Trnka
31. 10. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
3. 11. 2003 Reportáž Novy a farma v Dolní Lomnici -- můj pohled Ladislav  Kahoun
31. 10. 2003 V dobré společnosti: diplomati z ČR, z Ruska a z Mexika šokováni zákazem kouření v OSN
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Německo dnes RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2003 Jak obstát v Evropě   
22. 8. 2003 Kdo platí výlety s ekologickými aktivisty do Bavorského lesa Štěpán  Kotrba
2. 7. 2003 V Nemecku skrachovala životná poisťovňa
Zrútenie prvého penzijného tunela
Martin  Kunštek
10. 6. 2003 Obnova má v Nemecku tradíciu Tomáš  Kuchtík
17. 4. 2003 Odsun or "Vertreibung"?   
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
30. 1. 2003 Je Dzurinda zodpovednejší ako Chirac či Schröder? Ivan  Štefunko
15. 2. 2002 Tolik potřebné Rakousko Miroslav  Polreich