11. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2003

Proti nezákonným exekucím

Posíláme vám náš dopis ministrovi spravedlnosti ČR Pavlu Rychetskému, ve kterém jej vyzýváme, aby zajistil státní dohled nad výkonem soudních exekucí a aby podal návrh novely exekučního řádu, kterou by se exekuční řád uvedl do souladu s občanským soudním řádem.

Zjistili jsme totiž, že již ve více než dvaceti případech se exekutoři v rozporu se zákonem pokusili exekucí postihnout majetek jiných osob než skutečných dlužníků.

.

Postižení občané tento postup vnímají jako nezákonný zásah do jejich domovní svobody a jsou jím značně otřeseni. Některé případy prošetřuje Policie ČR na základě trestních oznámení a domníváme se, že budou podány i žaloby o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., přičemž tyto škody ve výši statisíců korun, budou-li žalobcům přisouzeny, budeme platit ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva spravedlnosti ČR, opět my všichni daňoví poplatníci.

Žádáme Vás proto, abyste s obsahem přiloženého dopisu seznámili všechny členy Vašich poslaneckých klubů a spolu s nimi věnovali přiměřenou pozornost této oblasti státní správy. Žádáme Vás, abyste se pana ministra dotázali, zda a jaká opatření již učinil a jaká opatření připravuje. My se snažíme především pomáhat neoprávněnými exekucemi postiženým spoluobčanům, ale přiloženým upozorněním a výzvou panu ministrovi chceme iniciovat takové systémové řešení, aby bylo zabráněno případným dalším škodám a předešlo se tak vzniku dalších nároků na odškodnění z veřejných prostředků.

S pozdravem

Dalibor Pech

místopředseda obč. sdružení

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA

Ministerstvo spravedlnosti ČR
k rukám ministra
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2 - Nové Město


10.7.2003

Vážený pane ministře,

v současné době je nám známo, že ve dvou desítkách případů soudní exekutor bez vědomí vlastníka či nájemníka bytu v době, kdy ten byl například v zaměstnání, násilně vnikl do jeho bytu a odvezl jeho věci. Postižení jsou pak nuceni několik měsíců strádat, než se domohou vydání jejich majetku nazpět.

Ve zprávách západočeského regionálního vysílání dne 4.7.2003 televize Prima informovala o případu paní Ilony Voborské z Plzně. Telefonicky v něm vystoupil JUDr. Milan Usnul z Exekutorské komory ČR, který prohlásil, že postup exekutora v případu paní Ilony Voborské byl správný a že pokud exekutor zazvoní u bytu a nikdo mu nepřijde otevřít, smí si bez dalšího nechat tento byt otevřít zámečníkem a provést v něm exekuci.

Po odvysílání tohoto jeho prohlášení se na naše sdružení obrátilo několik dalších lidí, kteří mají mezi svými příbuznými či přáteli někoho, na jehož majetek proběhl konkurs, s vážně sdělenými obavami o své majetky a s žádostmi o radu, jak mohou své majetky ochránit v době, kdy jsou v zaměstnání a zejména pak v nadcházejícím letním období na dovolených, právě před soudními exekutory.

Soudní exekutor, který bez vědomí vlastníka či nájemníka bytu v době, kdy ten je například v zaměstnání, násilně vnikne do tohoto jeho bytu a odveze jeho nábytek, postupuje v rozporu se zák. č. 120/2001 Sb., zejména s ust. § 2, neboť je vázaný Ústavou České republiky, která v článku 12, odst. 1, Listiny základních práv a svobod, zaručuje nedotknutelnost obydlí, do něhož není dovoleno vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

Domovní prohlídka a jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen v případech uvedených v zákoně. Dále tím postupuje v rozporu s ust. § 36, odst. 3, neboť bez právního důvodu provádí exekuci proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný.

Soudní exekutor či jeho zaměstnanec, který vlastníka či nájemníka bytu, o kterém důvodně předpokládá, že v něm povinný může mít své věci umístěny (§ 326, odst. 1, o.s.ř.), nevyzve k tomu, aby splnil jeho po-vinnost dle ust. § 325b, odst. 2, o.s.ř., strpět, aby exekutor provedl jeho prohlídku, není oprávněn zjednat si přístup do tohoto bytu.

Pokud do něho vstoupí, přestože vlastník či nájemník bytu mu neodepřel strpět prohlídku, naplňuje tímto svým jednáním po formální i materiální stránce skutkovou podstatu trestých činů porušování domovní svobody dle ust. § 238, odst. 2, tr. zák., a zneužití pravomoci veřejného činitele dle ust. § 158, odst. 1, písm. a) a b), tr. zák., jestliže násilným otevřením dveří bytu pověří zámečnickou firmu s tím, že se tak koná při výkonu úřední moci.

Tento nesprávný úřední postup je dále postižitelný nárokem na náhradu škody (§ 13, zák. č. 82/1998 Sb.), který jde k tíži právě Vašeho ministerstva, tedy všech nás, daňových poplatníků.

Vyzýváme Vás proto k provedení státního dohledu dle ust. § 7, odst. 1 a 3, zák. č. 120/2001 Sb., a přijetí takových opatření, aby se již nevyskytly žádné další případy tohoto nezákonného postupu exekutorů.

Vyzýváme Vás, abyste zajistil vydání takového opatření, aby na základě něho všichni soudní exekutoři byli nuceni vždy dát příležitost každému, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, splnit povinnost strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného (§ 325b, odst. 2, o.s.ř.), a aby všichni soudní exekutoři byli nuceni provádět exekuci vždy pouze proti těm, kdo jsou v rozhodnutí označeni jako povinní, a proti jiným jen za splnění podmínek v ust. § 36, odst. 3, zák. č. 120/2001 Sb.

Vyzýváme Vás, abyste Vládě České republiky a následně pak Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky předložil návrh novely zákona č. 120/2001 Sb., která by tento zákon uvedla do souladu s občanským soudním řádem, zejména ustanovení jeho § 66, odst. 1, s ustanovením § 327, o.s.ř., neboť dle ust. § 257, o.s.ř., nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně (o.s.ř.). Proto exekutorský řád jako zákon zvláštní ve vztahu k občanskému soudnímu řádu se nemůže odchylovat od jeho úpravy obecné. Pravidla lex specialis derogat generali zde z toho důvodu proto nelze užít. Vyzýváme Vás k Vašemu osobnímu vystoupení ve sdělovacích prostředcích k uklidnění veřejnosti.

S úctou

Dalibor Pech

místopředseda

Občané za svá práva

obcane.zaprava@volny.cz

                 
Obsah vydání       11. 7. 2003
11. 7. 2003 O čem zatím není, ale by mohl být Český sen Ondřej  Čapek
13. 7. 2003 Irácký "uran": Blair ignoroval varování CIA
12. 7. 2003 Vinu za falešnou zprávu o irácké koupi uranu na sebe vzal šéf CIA
11. 7. 2003 Bílý dům "lhal ohledně hrozby od Saddáma Husajna"
11. 7. 2003 Downing Street: "ZHN budou nalezeny"
11. 7. 2003 Kutná Hora Jan  Čulík
11. 7. 2003 Vláda padla a nad Olšanskými hřbitovy přeletěl pštros! Radek  Mokrý
11. 7. 2003 Podivný svět: nad stránkami nového vydání týdeníku Reflex Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
11. 7. 2003 Jungmannovy Hudlice 230 let od narození slavného rodáka Jaroslava  Čajová
11. 7. 2003 Proti nezákonným exekucím
11. 7. 2003 Karlovy Vary: Z festivalového deníčku IV. Natalie  Brožová
11. 7. 2003 Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR Andrej  Sablič
11. 7. 2003 Iluze a realita
10. 7. 2003 Tajná izraelská jednotka ovlivňovala americké výzvědné informace
10. 7. 2003 Zelení, kteří začali přijímat (jidášský?) groš od korporací
10. 7. 2003 Podzákonné žertování budoucího strážce ústavnosti Zdeněk  Jemelík
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
11. 7. 2003 Podivný svět: nad stránkami nového vydání týdeníku Reflex Jan  Čulík
11. 7. 2003 Vláda padla a nad Olšanskými hřbitovy přeletěl pštros! Radek  Mokrý
11. 7. 2003 Proti nezákonným exekucím   
11. 7. 2003 Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR Andrej  Sablič
10. 7. 2003 Plávajúca potratová klinika Sylvia  Porubänová
10. 7. 2003 Mýtus klonování a dvojčata Petr  Lesný
10. 7. 2003 Tajná izraelská jednotka ovlivňovala americké výzvědné informace   
10. 7. 2003 Podzákonné žertování budoucího strážce ústavnosti Zdeněk  Jemelík
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu   
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení