11. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2003

Vláda padla a nad Olšanskými hřbitovy přeletěl pštros!

Praha: Po létech nebezpečných levicových výstřelků a experimentů jsme se konečně dočkali. Tlak pokrokářských spotřebitelských svazů byl po krachu reformy veřejných financí zlomen. Pád neschopné Špidlovy vlády a vypsání mimořádných voleb umožnil získanou většinou v parlamentu vítězství schopných a majetných a otevřel cestu prosperitě.

Konec 90. let 20. a počátek 21. století přinesl do naší země nebezpečný trend kriminalizace podnikatelů. Byli stíháni za v civilizovaném světě naprosto běžné záležitosti. Naštěstí se blíží konec tyranie neschopných a jejich divných nápadů s ochranou spotřebitelů, záručními lhůtami a zákoníkem práce. Ano, díky přesvědčivému volebnímu vítězství Olšanské strany demokratické (OSD), můžeme zvolat: "Doba temna je pryč!"

Divná doba

Proč by majitel jedné firmy nemohl přikázat jiné své firmě, aby od té první nakoupila zboží nebo služby za rozkvět umožňující ceny? Proč by jeho velkoobchod nemohl bohatnout na jeho vlastní maloobchodní síti? Jak by mohl podnikat bez svého vlastního poradenství pochopitelně sám sebou založeného?(*)

Kdo mu nejlépe poradí? On sám a k tomu jím zřízené společnosti. Proč by jim nemohl za rady pořádně zaplatit? Vidíte jak je stále nákladnější podnikat? Copak nebozí podnikatelé mohou ještě ručit za prodané zboží? Nebo platit nemocenskou neschopným simulantům? Každý je strůjcem svého osudu! A ta lůza neschopná! A daně? Hnus!

(*) gramaticky správně viz učebnice Biologie pro třetí ročník učebního oboru tesař, truhlář, rakvář, kapitola osmá "O samosprašnosti a vývoji druhů".

První vítězství

Oběma sněmovnami, díky lobbyingu a přislíbením drobných pašalíků, naštěstí prošly výrazné novely několika zákonů. (Náklady na koaliční partnery nebyly vysoké, např. masovo-pohanští poslanci Hans Kapsal a K. Lousek se spokojili s právem na další funkci a tím i dalšího tlustého asistenta financovaného známým Švarcovým systémem((TM)), ostatně hojně využívaným u všech poslaneckých a senátorských asistentů.) Ale zpět k zákonům.

Jednak jde o poškozování spotřebitele (§ 121) spočívající v jednání pachatele, který na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že spotřebitele zejména šidí na deklarované jakosti, množství nebo hmotnosti zboží. Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující nejméně minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády.

Dále jde o § 623 občanského zákoníku stanovující povinnosti vyměnit vadnou věc prodanou v obchodě a několik dalších úprav zákonů o správních a soudních poplatcích. Například pokud rýpal bude rýpat u soudu, musí zaplatit nevratný poplatek ve výši 40 procent hodnoty věci. Kdo má jistotu pravdy přeci rád zaplatí.

Konstanta prosperity

Konstantou prosperity jsou naše kádry i (©)Logo OSD s letícím pštrosem nad Olšanskými hřbitovy, kde jednou složí ostatky i náš veliký otec zakladatel Mamlas Glavs.

Trestní paragraf 121, občanský § 623 a několik dalších nepodstatných právních norem brzdících naše podnikání jsme maximálně zjednodušili.

Například zmíněnou stojedenadvacítku jsme zlikvidovali zrušením zákonné minimální mzdy. Tím se škoda nikoliv nepatrná stala nevypočitatelnou a tím i nevymahatelnou. K tomu přičtěme zavádějící ustanovení opírající se o termín "stanovené nařízením vlády". Není totiž určeno, kterou vládu a které země měli zákonodárci na mysli.

A premiér to podepsal, protože si změny v řádcích 1608 a návazně 2854 nevšiml.

U ostatních paragrafů -- dtto.

Kupujeme po novele

Názorně: ZÁKON 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ze dne 16. prosince 1992 ve znění pozdějších úprav se tímto zrušuje a nahrazuje se zákonem 634/2005 Sb. o mobilizaci práv spotřebitelů, výrobců a prodejců.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání 1) významné pro ochranu spotřebitele, výrobce a prodávajícího 2) nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele, výrobce i prodávajícího.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: Spotřebitelem, výrobcem i prodávajícím fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným i stejným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

ČÁST DRUHÁ

Povinnosti při prodeji výrobků

§ 3

(1)Jestliže 1) přístroj nefunguje, 2) nedělá všechno to, co slibuje nákladná reklamní kampaň, 3) ruší svým provozem příjem rádia a televize nejbližších sousedů nebo 4) se dokonce stalo, že po otevření byla drahá krabice prázdná, nenese za to výrobce i prodávající v žádném případě odpovědnost.

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

Zákaz klamání spotřebitele

(1) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

(2) Za klamání spotřebitele se nepovažuje, pokud výrobce i prodávající neuvede údaje žádné, protože spotřebitel je povinen provádět pravidelný samosběr informací o nakupované věci a nákupních podmínkách.

(3)A to včetně másla a včelího medu včetně samosběru jahod v červnu.

ČÁST TŘETÍ

§ 8

Práva spotřebitele

(1) Spotřebitel by měl být šťasten, že mu bylo dovoleno předat výrobci nebo prodávajícímu své peníze.

(2) Jakýkoliv pokus zacházet s právě zaplaceným zbožím jako s vlastním majetkem bude mít za následek zvýšenou pozornost a návštěvu vážných mužů s výhrůžnými černými kufříky a velmi drahými hodinkami.

§ 9

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Za parlament ČR a Olšanskou stranu demokratickou místopředsedové Malacek v.r., Fracek v.r. a Langel v.r.

Poznámka autora: A tak jsem si nakonec ty WindowsXP nekoupil.

K napsání textu jsem použil ze 30 % informační CD "Ochrana spotřebitele v ČR a Evropské unii", ze 30 % knihu "Dobrá znamení" o návratu Satana na Zemi od autorů Terry Pratchetta a Neil Gailmana, ze 39 % vlastního mozku měsíc/rok výroby Dezember/1964 a 1 % informací autorizovaného distributora operačních systémů společnosti (TM)Microchvost Corporation®.

(TM) - Ochranná známka, © - Copyright, ® - Reg. ochranná známka.

                 
Obsah vydání       11. 7. 2003
11. 7. 2003 O čem zatím není, ale by mohl být Český sen Ondřej  Čapek
13. 7. 2003 Irácký "uran": Blair ignoroval varování CIA
12. 7. 2003 Vinu za falešnou zprávu o irácké koupi uranu na sebe vzal šéf CIA
11. 7. 2003 Bílý dům "lhal ohledně hrozby od Saddáma Husajna"
11. 7. 2003 Downing Street: "ZHN budou nalezeny"
11. 7. 2003 Kutná Hora Jan  Čulík
11. 7. 2003 Vláda padla a nad Olšanskými hřbitovy přeletěl pštros! Radek  Mokrý
11. 7. 2003 Podivný svět: nad stránkami nového vydání týdeníku Reflex Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
11. 7. 2003 Jungmannovy Hudlice 230 let od narození slavného rodáka Jaroslava  Čajová
11. 7. 2003 Proti nezákonným exekucím
11. 7. 2003 Karlovy Vary: Z festivalového deníčku IV. Natalie  Brožová
11. 7. 2003 Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR Andrej  Sablič
11. 7. 2003 Iluze a realita
10. 7. 2003 Tajná izraelská jednotka ovlivňovala americké výzvědné informace
10. 7. 2003 Zelení, kteří začali přijímat (jidášský?) groš od korporací
10. 7. 2003 Podzákonné žertování budoucího strážce ústavnosti Zdeněk  Jemelík
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
11. 7. 2003 Podivný svět: nad stránkami nového vydání týdeníku Reflex Jan  Čulík
11. 7. 2003 Vláda padla a nad Olšanskými hřbitovy přeletěl pštros! Radek  Mokrý
11. 7. 2003 Proti nezákonným exekucím   
11. 7. 2003 Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR Andrej  Sablič
10. 7. 2003 Plávajúca potratová klinika Sylvia  Porubänová
10. 7. 2003 Mýtus klonování a dvojčata Petr  Lesný
10. 7. 2003 Tajná izraelská jednotka ovlivňovala americké výzvědné informace   
10. 7. 2003 Podzákonné žertování budoucího strážce ústavnosti Zdeněk  Jemelík
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu   
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení