21. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2003

Společným úsilím k vymítání korupce

Zástupce čtyř zemí visegrádské skupiny přivedla k jednomu stolu společná snaha bojovat proti korupci

Dva dny (od 7. do 9. února) byly vyhrazeny pro setkání pracovníků magistrátů, členů zastupitelstev a představitelů neziskových organizací. Účastníci z Prahy, Bratislavy, Varšavy a Budapešti měli možnost podělit se o své zkušenosti a zapojit se do debaty nazvané "Radnice bez korupce v metropolích visegrádského regionu". Celý projekt, který se letos koná poprvé, pořádá nezisková organizace Transparency international (TIC). Dlouhodobým cílem projektu je srovnání zkušeností jednotlivých zemí, vypracování návrhů a protikorupčních opatření a směřování k jejich konečnému praktickému využití.

Úvodní slovo patřilo Pavlu Bémovi. Primátor se v rozsáhlém projevu vyjádřil k některým palčivým otázkám "sociálního fenoménu" korupce. Za jeden z nejdůležitějších úkolů považuje optimalizaci řízení a struktury Magistrátu hlavního města Prahy. "Není snad pro občana nic horšího, než komplikovaná nesrozumitelná síť vedoucích, ředitelů, vrchních ředitelů, sekčních šéfů, zástupců, podzástupců, sekcí, oddělení a odborů." uvedl. Cestou k potlačování protikorupčního chování vidí mj. v zeštíhlení byrokratického aparátu, zprůhlednění činěných rozhodnutí, ale i ve způsobilosti úředníků a odpovídajícím finančním ohodnocení.

Protikorupční program hlavního města Prahy, který představila ing. Zdeňka Pikešová, obsahuje některá opatření, k jejichž dodržování se město zavazuje. Byla ustavena tzv. protikorupční komise a pracovní skupiny v rámci Magistrátu hlavního města Prahy. Kromě zastupitelů a úředníků ji budou tvořit zástupci policejní služby pro odhalování korupce, státního zastupitelství a Transparency International. Prevence má předcházet nepravostem například v oblasti hospodaření s obecními byty (vyřizování žádostí o pronájem a výměnu bytů).

Výstupem zasedání jsou doporučení určená pražské Radnici, jejichž plnění bude TIC průběžně sledovat a monitorovat. Opatření jako např. etické kodexy, pravidla zastupování města v orgánech obchodních společností, požadavek územního plánování nebo vypracování jednotné metodiky zadávání veřejných zakázek, úzce souvisejí s činností samosprávy. Vedle nich jsou opatření, která zajišťují veřejnou kontrolu a přístup k informacím, např. zapojení veřejného sektoru a občanského sektoru do činnosti a rozhodování, uveřejňování na internetu, archivace a jiné služby.

Další setkání "čtyřky" by se mělo uskutečnit v příštím roce ve Varšavě. Jak je na tom s korupcí Praha ve srovnání s jejími zahraničními protějšky? "Není na tom výrazně hůře, ale ani lépe." domnívá se David Ondráčka z TIC. "Všude jsou hlavními problémy zastupování radních a zastupitelů ve správních orgánech městských společností (vzhledem ke střetu zájmů), nastavení průhledného a kontrolovatelného systému zadávání veřejných zakázek a efektivní vnitřní kontrola (interní audit) úřadu."

                 
Obsah vydání       21. 2. 2003
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA
21. 2. 2003 Spojené státy jsou na válku proti Iráku už plně připraveny
21. 2. 2003 Bývalý šéf saúdské rozvědky: Válka v Iráku povede ke zvýšení globálního terorismu
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
21. 2. 2003 Proč Bushe podporují Polsko a Maďarsko? Jan  Čulík
20. 2. 2003 Britští arcibiskupové vyjádřili pochybnosti o válce
21. 2. 2003 Kuvajtský tisk: Nic horšího než Saddám Hussajn už být nemůže
21. 2. 2003 Monitor Jana Paula : Děla pro Prahu Jan  Paul
21. 2. 2003 Iraq War na pokračovanie Oľga  Pietruchová
21. 2. 2003 Správa zbrojných inšpektorov OSN - vojna v Iraku v najbližších dňoch nebude Martin  Kunštek
21. 2. 2003 Společným úsilím k vymítání korupce Filip  Horáček
21. 2. 2003 Je válka skutečně už nevyhnutelná? Martin  Pištora
21. 2. 2003 Náš vlastný odpor voči vojne Marián  Repa, Radovan  Geist
21. 2. 2003 Potrebujeme verejnú mienku? Ivan  Štefunko
21. 2. 2003 Vagina monology v Brně
21. 2. 2003 Ještě o prezidentské volbě Svatopluk  Kalužík
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 Televizní zpravodajství po světě je nepříznivé vůči americké vládě
21. 2. 2003 Budou čeští odpůrci války v Iráku proti vstupu do EU? Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech