7. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2002

Výzva k rozšíření internetu v České republice

Dne 25. 6. 2002 vznikla "Výzva k rozšíření internetu v České republice". Hlavním impulsem bylo zveřejnění cenové politiky služeb ADSL (IOL Platinum) Českého Telecomu. Tyto ceny vyvolaly oprávněné rozhořčení internetové komunity, neboť se zásadně liší od celosvětového a celoevropského trendu zpřístupňování služeb vysokorychlostního připojení k internetu dostupného pro širokou veřejnost.

Právě na Evropské ministerské konferenci, která se konala v roce 2000 ve Varšavě, se Česká republika spolu s ostatními kandidátskými zeměmi EU přihlásila k evropskému plánu eEurope - projektu Evropské unie, jehož cílem je přeměna evropské ekonomiky na konkurenceschopnou a dynamickou ekonomiku založenou především na znalostech. Jako hlavní podmínka této přeměny bylo stanoveno mimo jiné i dosažení podstatného snížení cen za přístup na internet posílením konkurence a/nebo regulací cen a srovnáváním na evropské a národní úrovni. Tato podmínka má být splněna do konce roku 2002.

Situace u nás je však jiná. Český Telecom jako státem podporovaný monopol zneužívá svého dominantního postavení na trhu s internetovým připojením a stát, jehož povinností je umožnit vytvoření konkurenčního prostředí, anebo alespoň znemožnit Českému Telecomu zneužívání svého postavení, nedělá nic.

My, níže podepsaní, jsme hluboce dotčeni pomalým rozšiřováním širokopásmového internetového připojení v České republice. Jsme znepokojeni faktem, že do dnešního dne nebyla na vládní úrovni vypracována strategie zabývající se širokopásmovým internetovým připojením jako nutnou podmínkou dalšího rozvoje informační společnosti. Odnepaměti patřilo intelektuální vlastnictví k základním předpokladům hospodářského a společenského pokroku. Ve 21.století tak, jak se rozvíjí ekonomika založená na znalostech, věříme, že trvalé širokopásmové připojení umožní další rozšíření internetové komunikace a odstranění bariér transferu informací ve všech oblastech lidské činnosti. Vzdělání našich dětí a jejich budoucnost; úspěchy českých podniků všech velikostí; pokračující obliba naší země u zahraničních podnikatelů a investorů; regenerace a ochrana našich venkovských oblastí; to všechno závisí na rozvoji širokopásmové internetové infrastruktury světové úrovně.

Proto apelujeme na národní, regionální a místní správu, aby vytvořila účinnou a koordinovanou politiku, která by urychlila dostupnost trvalého širokopásmového internetového připojení všem občanům a podnikům ve všech oblastech České republiky. Požadujeme vysokorychlostní Internet DSL za evropské ceny a vytvoření alespoň jednoho paušálního programu u standardního vytáčeného připojení. V případě masové podpory této výzvy se hodláme obrátit na všechny zainteresované instituce (ČTÚ, parlament, vláda) s požadavkem na urychlené splnění podmínek, ke kterým se Česká republika v oblasti Internetu na varšavské konferenci zavázala.

Požadujeme tedy:

 • Urychlené vytvoření konkurenčního prostředí na trhu s internetovým připojením technologií DSL.
 • Rovněž požadujeme vytvoření alespoň jednoho paušálního programu, nutného k hlubšímu rozvoji internetu v České republice.


 • Miloslav Sova
  Pavel Sviták
  Václav Rada

  www.kdetoje.cz/vyzva

                   
  Obsah vydání       7. 10. 2002
  7. 10. 2002 Liga lidských práv začíná oficiálně působit v České republice
  7. 10. 2002 Klíčovým faktorem při jednání Rady bezpečnosti o Iráku je ropa
  6. 10. 2002 Osama bin Laden "je naživu"
  7. 10. 2002 Afghánistán: rok po zahájení války
  7. 10. 2002 U dívek pod dvacet, které kouří, se zvyšuje riziko rakoviny prsu o 70 procent
  7. 10. 2002 Británie pokračuje s genovou terapií navzdory obavám, že vyvolává leukémii
  7. 10. 2002 Kandidát Martin  Štumpf
  7. 10. 2002 Španělsko čelí výzvě nacionalismu Zdeněk  Jemelík
  7. 10. 2002 Víkend v českých médiích: Když dva dělají totéž, není to totéž Josef  Trnka
  7. 10. 2002 Médiá sa môžu aj odtrhnúť z reťaze Lubomír  Sedláčik
  7. 10. 2002 Chceme lepší přístup k internetu v ČR
  7. 10. 2002 Výzva k rozšíření internetu v České republice
  7. 10. 2002 ADSL v Dánsku Miloslav  Sova, Václav  Rada
  4. 10. 2002 Válka v Iráku: Cílem je globální nadvláda USA
  3. 10. 2002 Americká strategie bezpečnosti státu: dárek antiamerikanismu po celém světě
  7. 10. 2002 V pátek se šířil virus Bugbear po světě každým 160. emailem
  5. 10. 2002 Charakteristiky viru W32Bugbear@mm
  3. 10. 2002 Pozor na viry! Aktualizujte si, prosím, svůj protivirový program
  4. 10. 2002 Zaslal virus: Jak banální...
  1. 10. 2002 Sponzorům OSBL