30. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 8. 2002

Rusko sa vzdá monopolu, keď Slovensko zbohatne

Včera prehrala TV Markíza malú, no dôležitú bitku v arogantnom boji o ignorovanie zákonov, ktorú odštartoval "proti všem" jej faktický šéf, Pavol Rusko. Napriek zahmlievaniu a vyrábaniu účelových štatistík, vidí každý, kto to vidieť chce, že táto televízia už dávno zmenila rolu z objektívneho média na hlásnu trúbu strany ANO, Ruskov kariérny výťah. Pokusom mať sankčné rozhodnutie štátneho orgánu, licenčnej rady, za "vzduch", a ťahať čas do povolebného obdobia, však P. Rusko svoje sily precenil. Nerátal so širokým negatívnym ohlasom politikov, ostatných médií aj verejnosti, a - pomerne úboho - sa pokúsil pred novinármi včera vydávať prehru za víťazstvo.

"Rada po podrobnej analýze hlavných spravodajských programov TV Markíza vysielaných v čase od 4. do 31. marca skonštatovala, že vysielateľ preferovaním politickej strany ANO a používaním komentatívnych prvkov v spravodajskom programe Televízne noviny porušil zákon, podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru."

Publikovaniu tohoto oznamu, pritvrdeného ešte miliónovou pokutou, sa Markíza bránila, ako čert krížu. Východisko hľadali zainteresovaní v právnických kľučkách, napr. tvrdeniach, že konečnú kompetenciu má ako odvolací orgán Najvyšší súd, čo je sporné. Nejde o prvý postih, ktorý Rada vlády SR pre vysielanie a retransmisiu uložila, ale ešte nikdy žiaden vysielateľ si nedovolil pokus tento orgán proste - ignorovať. Ako sme však v úvode spomenuli, nečakane veľký a nepríjemný mediálno - politický ohlas ukázal P. Ruskovi, že politická konkurencia túto tému rýchlo uchopila proti nemu. Neostávalo, než zatrúbiť na ústup, i keď bábkový generálny riaditeľ Markízy Vladimír Repčík, sa pokúšal zdôvodňovať publikovanie sankčného oznamu snahou "nezaťahovať televíziu do politického zápasu".

Včera predložil na tlačovej konferencii v Košiciach P. Rusko štatistiku, v ktorej dokazuje, že ANO má v Markíze len malý podiel zmienok o sebe. Nevysvetlil ale ani po priamej výzve, podľa akého kritéria túto tabuľku zostavovali. Masmediálna sociológia má pritom veľmi rozličné meradlá pre kvantitatívne i kvalitatívne hodnotenia programov. Nie je umenie vybrať z nich napr. taký model, ktorý berie do úvahy len čistý čas, venovaný explicitne strane ako takej. Nie teda napr. už "expertom ANO na čokoľvek", ktorý pravidelne z obrazovky komentujú, ako inak a skvele by niečo robili oni, alebo tzv. humanitárnej aktivite, maskujúcej takisto do očí bijúcu stranícku reklamu. Tu sme P. Ruskovi pripomenuli príklad zneužívania štatistiky v socializme. Vtedy napr. stálo v učebniciach na dôkaz starostlivosti režimu o sovietsky ľud, že po vojne tam stúpla výroba mydla o 400 percent. Čistá pravda. Lenže pri bližšom pohľade to v praxi znamenalo, že v obrovskej krajine vyrábali mydlo miesto jednej "až" štyri továrne - čo bolo stále len kvapkou v mori...

Kedže jediný zmysluplný spôsob debaty so zdatným manipulátorom Pavlom Ruskom je predkladať mu úplne vecné otázky, predložili sme mu príklad z Nemecka. Ak natoľko horlí za trh ako regulátora správania sa masmédií, prečo toľko bojoval proti zámeru regulovať legislatívne vysoko dominantné postavenie svojej televízie ? Veď dajme tomu v Nemecku je to práve tak, že ak vysielateľ presiahne zákonom daný podiel, je mu napr. obmedzený vysielací čas. A nikto zato nepochybuje o demokratickosti či trhovosti hospodárstva tejto krajiny. Tu sme dostali do televízneho bossa odpoveď, že u nás taký postup nedovoľuje malosť trhu a keď ekonomická sila Slovenska narastie, vraj s tým "nebude mať problém". Ponechajme bokom úprimnosť, či hodnovernosť takéhoto uisťovania. Takto sa ale dostávame ku ešte širším súvislostiam. Vôbec nie je pravda, že verejnosť na súkromnú Markízu neprispieva. Inzerujú v nej totiž - samozrejme - iba tie podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem predávať na našom trhu. A kto zaplatí obrovské sumy za reklamu ? Samozrejme spotrebiteľ, je to už zakalkulované v cene výrobku či služby. Potom vyvstáva otázka, prečo by mal mať monopolizovaním vynútené právo či nárok na tieto prostriedky jeden konkrétny súkromník. Naviac požadujúci, aby verejnoprávna televízia mala zakázané vysielať reklamu. Pohľad z aspektu verejného záujmu totiž môže byť aj celkom iný : Nedať tieto prostriedky zaplatené formou ceny komodít radšej verejnoprávnej televízii, ktorá sa stará (čím nechceme tvrdiť, že terajšia STV to robí na potrebnej úrovni) aj o prínos pre diváka aj v inej, než komerčnej oblasti ? Predsa sme však takouto argumentáciou tak trochu P. Ruska asi pritlačili k stene, čoho dôkazom je, že sa pokúšal za "náučnú" reláciu v Markíze vydávať - súťaž Milionár. Ku tomu už ozaj netreba nič dodávať.

Neostáva teda, než čakať na volebný 21. september, kedy definitívne vypláva na povrch, akí Slováci sú. Teda nakoľko sa nechajú politicky ovplyvniť, ak už nechceme rovno povedať ohlúpnuť, bezobsažnou mediálnou masážou v prospech ambícií jedného muža a jeho úzkej kliky nohsledov.

                 
Obsah vydání       30. 8. 2002
30. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Policie ČR "zasahuje" v Karlíně Jan  Paul
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií
30. 8. 2002 Mnohé země naléhají na Ameriku, aby neútočila proti Iráku
30. 8. 2002 Děti propadají kouření nesmírně rychle
30. 8. 2002 Novinářka v Haagu, vyslýchána Miloševičem
30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
29. 8. 2002 Rusko sa vzdá monopolu, keď Slovensko zbohatne Lubomír  Sedláčik
29. 8. 2002 FBI - nebezpečná instituce?
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2002 Rusko sa vzdá monopolu, keď Slovensko zbohatne Lubomír  Sedláčik
28. 8. 2002 Spišskí Rómovia organizujú pomoc pre deti z Terezína Tomáš  Repčiak
28. 8. 2002 Prezidenta vraj otrávili západné tajné služby Lubomír  Sedláčik
23. 8. 2002 Ako prišiel jed do tela Rudolfa Schustera? Lubomír  Sedláčik
19. 8. 2002 Dokedy ostane rómska obroda v nedohľadne ? Lubomír  Sedláčik
18. 8. 2002 Záruka rómskych úspechov ? Lubomír  Sedláčik
15. 8. 2002 Aj Slovensko pomôže Čechám Lubomír  Sedláčik
7. 8. 2002 Hlavne že sú so sebou spokojní Lubomír  Sedláčik
6. 8. 2002 Komu pomerajú akým metrom Lubomír  Sedláčik
5. 8. 2002 Na Slovensku platíme za internet dvojnásobne viac ako v Českej republike   
5. 8. 2002 Herci sa bijú na život a na smrť Lubomír  Sedláčik
4. 8. 2002 Čecha kúpiš - Slováka predáš ? Lubomír  Sedláčik
1. 8. 2002 Internet: Už Slovensko predbehla aj India Lubomír  Sedláčik
30. 7. 2002 Pravá tvár "otca vlasti" Lubomír  Sedláčik
29. 7. 2002 Z prílevu Rómov majú smrteľný strach Lubomír  Sedláčik