2. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 7. 2002

Integrace, izolace nebo raději likvidace?

Na plzeňském sídlišti, do objektu střeženém bezpečnostní službou, umístil neznámý pachatel v noci z 19. na 20. června jednoduchý, ale velmi účinný výbušný systém, sestávající ze dvou na sobě postavených propanbutanových lahví. Spodní, hořící láhev, plnila funkci roznětky a měla přivést k výbuchu nejdříve láhev horní a pak i sebe samu. Jednoduše vymyšlená a podle vyjádření odborníků velmi nebezpečná bomba.

Na štěstí si pracovník ostrahy při své půlnoční obchůzce všiml hrozícího nebezpečí a přivolal hasiče, kteří propanbutanovou bombu profesionálně zneškodnili. Katastrofě bylo zabráněno v hodině dvanácté.

Na výbuchy luxusních automobilů úspěšných podnikatelů, ve skladech pašovaného zboží či v erotických klubech jsme si pomalu zvykli. Plzeňský případ je však naprosto ojedinělý. V inkriminovaném objektu se nenacházely ani drogy, pašovaný alkohol nebo tisíce kartonů cigaret. Objekt nevlastní žádný movitý podnikatel s podezřelými styky na cizojazyčné mafie.

Skutečnost je mnohem prostší, ale o to děsivější.

Neúspěšný likvidační útok byl proveden na bývalou mateřskou školku, ve které byl před dvěma lety i přes nesouhlas některých obyvatel přilehlého sídliště zřízen ústav sociální péče pro děti s mentálním postižením.

V době útoku jich v ústavu spalo dvanáct a byli to ti nejbezbrannější s těžkým mentálním a tělesným postižením. Ostatní z celkového počtu dvaatřiceti klientů byli tou dobou s vedoucí ústavu na ozdravném pobytu.

Jsem otcem mentálně postiženého syna, který navštěvuje denní stacionář, jenž se nám v roce 1990 podařilo za podpory zastupitelstva města zřídit z prázdných jeslích v jedné mateřské školce. Slyšel jsem, že někteří lidé si poměrně dlouhou dobu stěžovali u tehdejšího starosty a žádali ho, aby ti debilové byli odsunuti někam do ústraní a nebyli k vidění v centru města. Rozhořčeně přitom argumentovali tím, že je jim velmi líto těch nebohých normálních dětí ze sousedící školky, které je budou dnes a denně potkávat.

Co mě na celé záležitosti šokovalo, kromě zatím anonymního projevu něčí naprosto nepochopitelné a zvrácené nenávisti k lidské bezbrannosti a bezmocnosti je fakt, že vedení ústavu potřebovalo ochranu soukromé bezpečnostní agentury. Sociální zařízení umístěné na velkém plzeňském sídlišti potřebuje ochranu před místními obyvateli. Další kostlivec naší minulosti vypadl s rachotem ze skříně.

V dobách budovaní rozvinuté socialistické společnosti byly ústavy pro občany s mentálním postižením budovány daleko za hranicemi měst, nejlépe v hlubokých lesích a starých zámcích, snad i hrad by se k tomuto účelu hodil. Tito postižení spoluobčané byli skvrnou socialistické společnosti, která kráčela mílovými kroky vstříc šťastné a dokonalé komunistické budoucnosti.

Svou nenormálností byli svým způsobem hrozbou pro režim, který se snažil vytvořit společnost jako jednolitou masu "normálních", snadno ovladatelných, sobě podobných individuí.

Člověk s mentálním postižením nemohl správně chápat vedoucí úlohu strany, byl nevyzpytatelný, neorganizovatelný, nemohl pracovat s budovatelským nasazením ani radostně a uvědoměle manifestovat. Byl zkrátka k ničemu. Bylo nutné jej odstranit z povědomí společnosti.

Proto za minulého režimu existovaly v převážné většině pouze celoroční ústavy, kde postižení prožili, svůj mnohdy krátký a neradostný život, v naprosté izolaci od okolního světa. Jsou známy i případy, kdy lidé pouze tělesně postižení nemohli navštěvovat město poblíž kterého se jejich ústav nacházel. Režim zvolil striktní a důslednou izolaci a podařilo se mu za dlouhá léta vládnutí vybudovat mezi světem postižených a ostatní společností řadu fyzických i sociálních bariér. Společnost si zvykla na to, že je normální, aby nenormální jedinci byli drženi v ústraní.

Po návratu k demokracii se vzedmula vlna zájmu o problémy postižených lidí. Začalo se otevřeně mluvit o jejich postavení ve společnosti o jejich právech o kvalitě jejich života. Začali se odstraňovat viditelné bariéry a lidem s mentálním postižením bylo například přiznáno i právo na vzdělání. Při stavbě nových veřejných budov je pamatováno na bezbariérový přístup pro vozíčkáře, chodníky mají nájezdy a na parkovištích lze nalézt vyhrazená místa pro invalidní řidiče.

Problém je v tom, že fyzické překážky a bariéry se odstraňují daleko snáze než překážky a bariéry sociální. Odstraňování těch prvních mají na starosti především úřady a kompetentní organizace. Ty druhé musí odstranit každý sám v sobě a jejich odstranění nelze nařídit ani kontrolovat. Jestli v nás jsou či nikoliv se ukáže až v konkrétní situaci při setkání s postiženým člověkem.

Chceme-li nějakým způsobem odstranit a odčinit ostudnou izolaci postižených z minulosti, je výstavba nových, vhodně situovaných typů otevřených sociálních zařízeních pouze první a ne nejdůležitější podmínkou návratu k lidsky důstojnému životu těchto našich spoluobčanů.

Integrace lidí s postižením do společnosti není v prvé řadě o adrese trvalého či přechodného bydliště, ale o vzájemném přijetí a vzájemné toleranci. Integrací je nutné především překonávat nepochopení, nezájem, neodůvodněný odpor, tedy vnitřní sociální bariéry, o hlubším pohledu na lidskou existenci.

Je nutné si také uvědomit, že každý z nás nebo někdo z našich blízkých se může stát tělesně nebo mentálně postiženým. Člověk, který není schopen tyto sociální bariéry překonat, může nakonec dospět k názoru, že nejlepší způsob jak vyřešit problém nenormálních jedinců je jejich likvidace.

Plzeňský případ budiž varováním, že takto extrémně uvažující lidé jsou mezi námi. Jak jim zabránit v dalších útocích, jak ztížit jejich pozici. Vzít jim jakoukoliv veřejnou podporu.

Dát jasně, srozumitelně a nekompromisně najevo, že člověk s postižením je člověkem plnohodnotným, zasluhujícím si naši úctu, vážnost i péči a že s ním chceme sdílet jeho radosti i starosti a že patří do našeho světa.

                 
Obsah vydání       2. 7. 2002
2. 7. 2002 Žadatelé o vízum jsou na českém velvyslanectví v Pekingu ponižováni Radim  Dvořák
2. 7. 2002 Američané zranili nebo usmrtili až "250 hostů" na svatbě v Afghánistánu
2. 7. 2002 Integrace, izolace nebo raději likvidace? Pavel  Bráborec
2. 7. 2002 O roli médií ve válce
2. 7. 2002 Syndikát novinářů k případu Marvanová - Hustler
2. 7. 2002 Britský ministr vnitra znovu hrozí zavést občanské průkazy
2. 7. 2002 Slovenská národná tragifraška Lubomír  Sedláčik
2. 7. 2002 Je komunismus českým národním náboženstvím? Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2002 Na filmovém festivalu v Trenčianských Teplicích dostal hlavní ceny Čech Jakub Sommer Jan  Čulík
1. 7. 2002 Je větším zločinem zabíjet lidi úmyslně anebo je systematicky usmrcovat slepě?
1. 7. 2002 Martina Navrátilová: "V USA bývá takový útlak, jako byl za komunismu v Československu"
1. 7. 2002 Deprimující svatba: Evropa proměnila rozšiřování EU v dřinu, vykonávanou s nechutí
1. 7. 2002 Český velvyslanec: Na velvyslanectví ČR v Pekingu se nechováme velkopansky Tomáš  Smetánka
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 7. 2002 Syndikát novinářů k případu Marvanová - Hustler   
2. 7. 2002 Britský ministr vnitra znovu hrozí zavést občanské průkazy   
2. 7. 2002 O roli médií ve válce   
2. 7. 2002 Američané zranili nebo usmrtili až "250 hostů" na svatbě v Afghánistánu   
2. 7. 2002 Žadatelé o vízum jsou na českém velvyslanectví v Pekingu ponižováni Radim  Dvořák
2. 7. 2002 Integrace, izolace nebo raději likvidace? Pavel  Bráborec
1. 7. 2002 Je větším zločinem zabíjet lidi úmyslně anebo je systematicky usmrcovat slepě?   
1. 7. 2002 Deprimující svatba: Evropa proměnila rozšiřování EU v dřinu, vykonávanou s nechutí   
1. 7. 2002 Martina Navrátilová: "V USA bývá takový útlak, jako byl za komunismu v Československu"   
1. 7. 2002 Český velvyslanec: Na velvyslanectví ČR v Pekingu se nechováme velkopansky Tomáš  Smetánka
1. 7. 2002 Na filmovém festivalu v Trenčianských Teplicích dostal hlavní ceny Čech Jakub Sommer Jan  Čulík
1. 7. 2002 Ministerstvo zdravotnictví informuje o finanční zátěži pacientů u dobrovolných vyšetření Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová