18. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 6. 2002

Inštitút, ktorý na Slovensku nikomu nechýba

Významnou funkciou parlamentov demokratických krajín je kontrola výkonnej moci. Na tento účel majú parlamenty väčšiny vyspelých demokratických krajín ústavne zakotvenú právomoc zriaďovať v prípade potreby vo verejnom záujme špeciálne vyšetrovacie výbory vybavené právomocami obdobnými tým, ktoré poskytujú procesné normy trestného práva. Ide najmä o kompetenciu predvolávať pred vyšetrovacie výbory ľubovoľných relevantných aktérov rôznych káuz, spojenú s kompetenciou vynútiť si ich predstúpenie a vypovedanie pred príslušným vyšetrovacím výborom, v prípade potreby i hrozbou sankcií.

Nedávno sme mali možnosť sledovať uplatnenie tejto parlamentnej moci a funkcie v prevedení amerického Kongresu v súvislosti s krachom amerického ťažiarskeho koncernu Enron. Televízne stanice v USA, ale i v zahraničí (napr BBC) prinášali priame, niekoľkohodinové prenosy zo zasadnutí vyšetrovacieho výboru amerického Kongresu zameraného na objasnenie príčin tejto kauzy.

V Ústave SR však nie sú vytvorené predpoklady pre kreovanie vyšetrovacích výborov Národnej rady SR. V súčasných podmienkach obrovskej korupcie a právneho nihilizmu je absencia inštitútu parlamentných vyšetrovacích výborov v právnom poriadku SR závažná a neospravedlniteľná.

Vhodným bezprostredným námetom pre činnosť takéhoto výboru v slovenských podmienkach by bolo napríklad vyšetrenie škandalózneho tunelovania finančných prostriedkov v Devínbanke, za ktoré je okrem managementu tejto banky pravdepodobne zodpovedná aj Vláda SR, respeslobodktíve prinajmenej niektorí jej členovia, ako aj zlyhanie bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Existuje silná tendencia zamiesť celý škandál "pod koberec" tak, aby sa verejnosť nikdy nedozvedela, kto je za toto nehorázne zlodejstvo zodpovedný. Hodnota vytunelovaných prostriedkov je pritom odhadovaná na rádovo 10 miliárd Sk a škody by zaplatili daňoví poplatníci. NR SR pritom nemá potrebné inštitucionálné nástroje, aby záležitosť nezávisle vyšetrila, môže len bezzubo požadovať od Vlády SR, resp. od Národnej banky SR, aby predložila o situácii v Devínbanke správu, potom ďalšiu správu ... až do stratena.

Ďalším vhodným námetom by bolo napríklad vyšetrenie okolností predaja štátnych podielov vo VSŽ či nedávny škandál okolo tendra na dodávku vlakových súprav pre Slovenské železnice s dosahom na Vládu SR a podobne.

Možná novelizácia Ústavy SR, ktorú som v rôznych obdobiach predložil viacerým politikom vládnej koalície i opozície bez akejkoľvek ústretovej odozvy, by mohla mať napríklad nasledovnú podobu:

Do Ústavy SR sa vloží nový Čl. 92 b (terajší Čl. 92 sa označí ako Čl. 92 a) nasledovného znenia:

Čl. 92 b

(1) NR SR má právo a na návrh jednej pätiny svojich členov povinnosť ustanoviť vyšetrovací výbor pre vyšetrenie vecí verejného záujmu, ktorý na verejnom rokovaní vykonáva potrebné dôkazy. Verejnosť môže byť vylúčená.

(2) Na vykonávanie dôkazov sa primerane vzťahujú predpisy trestného konania. Tajomstvo listové, poštové a telekomunikačné zostáva nedotknuté.

(3) Súdy a správne orgány sú povinné poskytovať právnu a úradnú pomoc.

(4) Uznesenia vyšetrovacích výborov sú vyňaté zo súdneho prejednávania. Pri hodnotení a posudzovaní vecného stavu, ktorý bol základom vyšetrovania, sú súdy slobodné.

(5) Predsedu vyšetrovacieho výboru volí NR SR tajným hlasovaním z radov poslancov, ktorí iniciovali vytvorenie vyšetrovacej komisie.

(6) Najmenej polovica členov vyšetrovacieho výboru musí byť zvolená z radov poslancov, ktorí iniciovali vytvorenie vyšetrovacej komisie.

Poznámky: Ústavný stav v SRN a ČR

Precízne je upravená problematika kreovania vyšetrovacích parlamentných výborov v Základnom zákone (ústave) Spolkovej republiky Nemecko:

Článok 44

(1) Spolkový snem má právo a na návrh jednej štvrtiny svojich členov povinnosť ustanoviť vyšetrovací výbor, ktorý na verejnom rokovaní vykonáva potrebné dôkazy. Verejnosť môže byť vylúčená.

(2) Na vykonávanie dôkazov sa primerane vzťahujú predpisy trestného konania. Tajomstvo listové, poštové a telekomunikačné zostáva nedotknuté.

(3) Súdy a správne úrady sú povinné poskytovať právnu a úradnú pomoc.

(4) Uznesenia vyšetrovacích výborov sú vyňaté zo súdneho prejednávania. Pri hodnotení a posudzovaní vecného stavu, ktorý bol základom vyšetrovania, sú súdy slobodné.

Aj v ČR je podľa Ústavy ČR možné vytvoriť vyšetrovacie komisie parlamentu vo veciach verejného záujmu podľa nasledovných ustanovení:

Článek 30

(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců.

(2) Řízení před komisí upraví zákon.

Podstatným momentom ústavnej úpravy v SRN a ČR a nimi inšpirovaného predloženého návrhu novely Ústavy SR je, že na vytvorenie vyšetrovacieho výboru stačí kvórum jednej štvrtiny, resp. jednej pätiny členov parlamentu, a preto parlamentná väčšina nemôže prípadné vytvorenie týchto výborov blokovať. Aby parlamentná väčšina nemohla sabotovať prácu vyšetrovacích výborov, navrhuje sa, aby predseda výboru a najmenej polovica jeho členov boli z radov iniciátorov vytvorenia príslušného vyšetrovacieho výboru.

Veľmi symptomatická bola reakcia na predložený návrh doplnenia právneho poriadku SR o možnosť kreovania vyšetrovacích výborov jedného poslanca NR SR, ktorého strana zaplavila Slovensko bilboardami s nápisom "Slovensko bude právny štát" a ktorý je halasným kritikom minulej Mečiarovej i terajšej Dzurindovej vládnucej garnitúry za veľkú mieru korupcie (bilboardy hlásajúce: "Ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne i za Dzurindu", mimochodom doplneným ľudovou tvorivosťou na jednom bilboarde sentenciou: "A tak sa bude kradnúť i za Fica"). Keď som sa ho spýtal po niekoľkých týždňoch po tom, ako sa mal možnosť oboznámiť s predloženým návrhom: "Tak čo, pán poslanec, budete vyšetrovať prehmaty vládnucej koalície?", odpovedal: "Teraz sa budem venovať kontaktom s voličmi". Mnohí túto osobu pasujú za budúceho premiéra, a tak si zrejme pomyslel, že by sa prípadné vyšetrovacie výbory parlamentu mohli v budúcnosti pozrieť i jemu samému na zúbky...

Má vôbec zmysel robiť si akékoľvek nádeje?

                 
Obsah vydání       18. 6. 2002
17. 6. 2002 Financial Times: Česká šance
19. 6. 2002 Fotogalerie z voleb: Pracovník ČSSD rozbil Štěpánu Kotrbovi fotoaparát Štěpán  Kotrba, Petr  Pokorný
17. 6. 2002 Vedení školy "plánovalo vyhodit studenta od závěrečných zkoušek"
18. 6. 2002 BBC: Chtějí Američané svrhnout Saddáma Husajna, protože si uvědomili, že invaze do Iráku je nemožná?
18. 6. 2002 Nový inspekční úřad odkryl v Británii obrovské množství chyb ve zdravotnictví
18. 6. 2002 Hřebejkův film Musíme si pomáhat v Edinburku Jan  Čulík
18. 6. 2002 Inštitút, ktorý na Slovensku nikomu nechýba Daniel  Krajcer
18. 6. 2002 V Moravskoslezském kraji při volbách rozhodla kvalita kandidátů Jaroslav  Hlaváček
17. 6. 2002 Nenáhodná podobnosť Dzurindu s Arafatom Lubomír  Sedláčik
18. 6. 2002 Proč odmítá Havel jednat s komunisty? Dušan  Mrázek
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
17. 6. 2002 Mám tělesný handicap. Proč musím být ostrakizován většinovou společností? Helmut (Milan) Stiedl
17. 6. 2002 Blížíme se k novým předčasným volbám? Josef  Brož
17. 6. 2002 Když není nic lepšího než demokracie Josef  Trnka
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 6. 2002 BBC: Chtějí Američané svrhnout Saddáma Husajna, protože si uvědomili, že invaze do Iráku je nemožná?   
18. 6. 2002 Hřebejkův film Musíme si pomáhat v Edinburku Jan  Čulík
18. 6. 2002 Inštitút, ktorý na Slovensku nikomu nechýba Daniel  Krajcer
17. 6. 2002 Mám tělesný handicap. Proč musím být ostrakizován většinovou společností? Helmut (Milan) Stiedl
17. 6. 2002 Rekordních 37 procent Francouzů nepřišlo k volbám - Chirakova "většina" převálcovala levici Josef  Brož
17. 6. 2002 Blížíme se k novým předčasným volbám? Josef  Brož
16. 6. 2002 Vzťahy Pavla Ruska k BL hrozia eskaláciou ! Lubomír  Sedláčik
16. 6. 2002 Proč prohrála ODS a kdo zvítězil Vladimír  Bernard
16. 6. 2002 ODS špatně odhadla ty, kteří nevěděli, koho volit Jan  Paul
16. 6. 2002 Uspávající B. Klepetko neprojevil nejmenší schopnost usměrňovat první povolební diskuzní pořad Daniela  Pilařová
16. 6. 2002 Sdělovací prostředky prohrály na celé čáře Karel  Mašita
15. 6. 2002 Proč vyhrála v Moravskoslezském kraji přesvědčivě právě ČSSD? Michal  Kubíček
15. 6. 2002 Antikomunismus přestal v ČR fungovat jako politický faktor Jan  Čulík