10. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2002

O právech dítěte: Hana Marvanová by o sobě už neměla mlčet

Někteří muži si holt žijí. Nemusejí hnout ani prstem a mají dítě. Anebo děti. Některé ženy jsou na tom ovšem poněkud hůř. To když nejprve musejí najít "biologického" otce svého dítěte a potom to dítě podsunout jinému, řekněme "matričnímu" otci. Takovému, který se momentálně hodí, anebo se v budoucnu může hodit. Ta "biologie"je "lidský faktor", a ta "matrika" je zase ten ouřad. Takto pojmuto by nynější "skandální pamflet" o rodinných poměrech předsedkyně Unie svobody Haně Marvanové mohl být pouhou předvolební fraškou, kterou není třeba se vážněji zabývat. Jenomže už v roce 1991 byla Sdělením tehdy československého Federálního ministerstva zahraničních věcí přejata do tuzemského právního řádu Úmluva o právech dítěte, schválená 20. listopadu 1989 Valným shromáždění OSN v New Yorku. A to už je mnohem důležitější. Neboť se týká především těch dětí a z právního hlediska nabízí v této "frašce" řadu obecně neznámých souvislostí.

Dle čl. 10 české Ústavy má totiž tato Úmluva přednost před tuzemským právem, konkrétně před zákonem o rodině. Takže, je-li pravdivé tvrzení internetového zpravodaje Virtually ze čtvrtka 6. června, že otcem jednoho z dětí Marvanové je někdo jiný, než koho bez vědomí "biologického" otce později uvedla do matriky (kde se pravost tvrzení neověřuje), což ona sama přece vůbec nepopírá, v tom případě došlo k porušení základních práv tohoto dítěte.

A to "ve znění" článku 7 odst. 1 této Úmluvy, který mj. přímo říká, že každé dítě má právo znát své rodiče a má právo na jejich péči - tedy znát i svého pravého otce a užívat jeho péči.

Smluvní státy Úmluvy jsou pak povinny toto právo promítnout do svých "vnitrozemských" zákonů a výjimky smějí připustit jenom tehdy, nemá-li pravý rodič o své dítě prokazatelný a dlouhodobý zájem, nebo kdyby dítěti škodil.

p>Ale to už mohou posuzovat pouze příslušné, zákonem určené nezávislé instituce, nikoli svévolně ten či onen rodič. Proto je uhýbání Marvanové před otázkami na toto téma velmi zarážející - zvláště když je sama právnička, a teď ještě aspiruje na křeslo ministra spravedlnosti.

Ty "vnitrozemské" zákony jsou ovšem asi ta největší potíž. Není tajemství, že Marvanová už byla parlamentní poslankyní. A to do roku 1998, a ne lecjakou, nýbrž místopředsedkyní ústavně právního výboru a členkou mandátového a imunitního výboru - tedy v poměrně vysokém zákonodárném postavení.

Tuzemské zákony a i mezinárodní právo by tudíž měla znát. A třeba je i zná, což napovídá fakt, že během svého poslaneckého angažmá někdy kolem roku 1995 se svojí tehdejší stranickou kolegyní z ODS Annou Röschovou převzala gesci nad zásadní přeměnou rodinného práva, které se mělo stát součástí občanského zákoníku.

Kupodivu to ale pořád ne a nešlo, takže se to stále přesouvalo z jednoho pléna do výborů a zpět na jiné plénum, až se nakonec naštvali poslanci - muži a až v roce 1998 "napříč politickými stranami" přijali rozsáhlou novelu zákona o rodině tak, aby aspoň zčásti odpovídala uvedené Úmluvě.

Nyní se ale už jakoby zapomíná, že do té doby "rodina" (původně byl tento zákon z roku 1963) obsahovala řadu "socialistických" prvků, včetně povinnosti rodičů "socialisticky" své děti vychovávat, a že dávala státním orgánům obrovskou moc do života děti a jejich rodin přímo zasahovat; což tyto úřady ve spolupráci se soudy mocně využívaly - a zneužívaly, nezřídka rovnou k "výchově" dětí proti svým rodičům.

Proto by také teď bylo vhodné, kdyby Marvanová z titulu své předsednické funkce parlamentní strany a coby adeptka na vládní křeslo veřejnosti vysvětlila, v které době imatrikulaci jednoho ze svých synů provedla: zda dle původního, "socialistického" zákona o rodině, anebo podle nového, platného od 1. srpna 1998 . Možná by to totiž jejím příznivcům mnohé objasnilo - třeba proč v její zákonodárné "gesci" novela "rodiny" neprošla dřív.

Ještě zajímavější by ale mohlo být vysvětlení příslušného soudu, jak je možné, že si mohla takovou "záměnu" otců dovolit, když je známo, že "biologický" otec (dle Virtually Petr Cibulka) o své dítě měl a pořád má opravdový zájem. Ani jedno z dětí Marvanové není ještě zletilé a v takovém případě soudy nejsou vázány nějakým návrhem na zahájení svého řízení.

Z pohledu mezinárodního práva dětí by k tomu ovšem leccos měly vysvětlit také příslušné odbory obecních úřadů jako zákonní zástupci tohoto dítěte - kvůli kolizi zájmu nemohou matky své děti u soudů zastupovat. Je přece dostatečné známou praxí u opatrovnických soudů (lépe řečeno některých soudkyň), že návrhy a námitky otců zcela pomíjejí a upřednostňují matky. Nebo zde k žádným soudním jednáním nedošlo a vše je v naprostém pořádku? To by bylo už vskutku velmi podivné.

Jinou, a možná ani ne marginální kapitolou je ovšem i to, že cílem této značně ambiciózní dámy byli dle Virtually především novináři anebo jiné vlivově význačné osobnosti. To by na jedné straně dostatečně vysvětlovalo tu masivní propagační práci pro ni, a na druhé straně by to jasně ozřejmovalo tu i jakousi její "posvátnou"nedotknutelnost ze strany médií.

Jenomže taková nekritizovatelnost je pro veřejnost značnou hrozbou, a to především do budoucnosti.

I toto je tudíž pádný důvod, proč by se Hana Marvanová už dál neměla schovávat za clonu uraženého postoje vůči nějakému "pamfletu"a měla by o sobě říci vše. Abychom se totiž nevraceli do dob počátků Charty 77, kdy se jako "pamflet" rovněž veřejně masově odsuzovalo její základní prohlášení a přitom ho téměř nikdo nečetl. Teď už je totiž politik s celým svým životem plně odpovědný nejen svým voličům, ale celé veřejnosti.

                 
Obsah vydání       10. 6. 2002
10. 6. 2002 Špidla nemluví pravdu. Systém sociální podpory je v České republice ostudný. Aneb nemám ty možnosti, které má třeba Dáša Havlová Jan  Paul
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy
10. 6. 2002 Televize jsou hlavním trumfem vládnoucích stran Josef  Trnka
7. 6. 2002 Mohou mít nezávislí novináři milostný poměr s politiky? ČRo se omlouvá za hanopis o Haně Marvanové Jan  Čulík
10. 6. 2002 Jak čeští diplomaté škodí českému podnikání Cyril  Svozil
10. 6. 2002 O právech dítěte: Hana Marvanová by o sobě už neměla mlčet Karel  Mašita
10. 6. 2002 Chaotické změny napáchají více škody než užitku Jaroslav  Štemberk
13. 6. 2002 Onlinová diskuse BL s historiky ohledně Benešových dekretů
10. 6. 2002 "Vášeň, co do rána zchladne." Autentický závan minulého světa, který je vlastně dnešní Jan  Čulík
10. 6. 2002 Proč dělá ČTK PR Microsoftu? Jan  Čulík
10. 6. 2002 Magie moci a konec malých stran Michal  Rusek
10. 6. 2002 Causa Kasl - O slavnosti a hostech. Lesk a bída části české politické elity Jiří  Svoboda
10. 6. 2002 Lachnit kuchařem? Michal  Kubíček
10. 6. 2002 Občané Štramberka založili Sdružení proti cementárně
10. 6. 2002 Letní filmový festival v Ostravě
10. 6. 2002 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání začíná přímo ohrožovat demokracii... Jiří X. Doležal
9. 6. 2002 V Čechách socdem žiaria, na Slovensku sú mŕtvi Lubomír  Sedláčik
10. 6. 2002 Nečinná OSN v pákistánsko-indickém konfliktu znamená nebezpečí
10. 6. 2002 Rozhovory o boji proti chudobě v třetím světě "selhaly"
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol
10. 6. 2002 EU nechce Rusům povolit cesty mezi Kaliningradem a Ruskem
7. 6. 2002 Předvolební analýza: největším problémem ČR je korupce Václav  Žák
7. 6. 2002 Sdělovací prostředky v České republice
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů