21. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 5. 2002

Městečko dojná kráva

Letošní vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v Roztokách u Prahy kandidují na nejmazanější účetní doklady v republice. Gigajoule dodané energie stojí podle doručených vyúčtování pouhou jednu jedinou korunu. O několik čísel popisných dále stojí gigajoule 4,05 Kč. Od stejného výrobce a od stejného správce majetků nově vzniklých společenství vlastníků. V městečku na dohled od Pražského hradu platí úplně jiná metrická soustava s jednotkou Gigajoker. Plochá historka okresního formátu? Tragédie. Co na to obyvatelstvo? Nadává. Ale neví si rady. Dobře jim tak.

Díl první: Stará parta připravuje hřiště

Tesáme korýtko

Jak se to mohlo stát? Dodávky tepelné energie do roku 1999 obstarávala centrální a socialismus pamatující kotelna. Přesto, že byla hodně přes 20 let v provozu, nezažila ani kolaudaci. Teplá voda tekla rezavá a radiátory hřály, jak místní prozřetelnost dopustila. Radnice pod vedením starosty Martina Štiftera a vedoucího Odboru správy městského majetku Romana Dědiče se stárnoucího dárečku elegantně zbavila. Zastupitelé přitakali. Za symbolickou korunu ji převedli na společnost Komterm. Ta údajně do výtopny na zemní plyn investovala 10 milionů korun. Logicky investici umořuje v dvousložkových cenách tepla a teplé vody. Ale po svém.

Komterm Komtermu vlkem

Rekonstrukce byla financována leasingovou půjčkou se splatností 12 let; leasingový koeficient je 1,48. Velmi fešácký koeficient. Hned pochopíte.

Nemovitost, tedy budova kotelny, rozvody tepla, kotle a další využívaná zařízení, která byla součástí kupní smlouvy mezi městem a KOMTERMem, jsou nadále majetkem KOMTERMu. Po zaplacení leasingu se KOMTERM stane majitelem veškerých zařízení a začne shromažďovat prostředky do fondu oprav.

Leasingová společnost Komterm financovala výrobce tepla Komterm. S každé stovky dostane 148 korun. To znamená pěti miliónový vývar a ještě se odečte z daňového základu. (podrobnosti viz článek Komterm po dvou letech - zde)

Mediální masáž

Nejdříve bylo nutné zažehnat nebezpečí vzniku malých blokových kotelen na zemní plyn. Do každé poštovní schránky každého městského bytu proto dorazil materiál o výhodách centrálního zdroje tepla. Napsal ho Jaroslav Huk, předseda redakční rady místního měsíčníku Odraz, jinak analytik společnosti STEM.

Sliboval 250 korun za GJ a nulové počáteční investice. Blokové kotelny by naopak znamenaly počáteční investici od každé domácnosti předem. Jasná volba. Vyhrál Komterm. Varovné hlasy zapadly, většinové obyvatelstvo si samo odhlasovalo průvan v peněženkách. Dobře jim tak.

Z obecního soukromé

Byty na teplárnu napojené spravovala Správa obecního majetku (SPROM) pod vedením ředitele Miloslava Pejřila. Radnice ale byty mezitím odprodala nájemníkům a správu asi 360 roztockých domácností převzala nová společnost jménem SPROM - sdružení. Založili ho dva živnostníci. Bývalý ředitel původního SPROMu Miloslav Pejřil a Pavla Sadovská. Adresa zůstala stejná - Havlíčkova 713 hned vpravo naproti skromné vilky bývalého ministra financí Svobody a důchodkyně Barbory Snopkové, postavené za provizi od šikuly Baraka Aalona.

O místní trh správců nemovitostí nemusel SPROM s nikým soutěžit. Z jedné domácnosti dostávají 158 korun měsíčně správcovského poplatku. Podle hrubého odhadu to dělá měsíčně čistých 56 tisíc korun. Změna proběhla potichu, v názvu přibyla pomlčka a slovíčko sdružení. A začali hospodařit. Přesně v duchu osy Radnice-SPROM-Komterm. My bereme, vy dáváte.

Cenový maglajz

Koncem letošního března dorazilo do schránek novopečených členů roztockých společenství vlastníků vyúčtování roku 2001. V Masarykově ulici si u čísel popisných 963, 964, 720, 721 přečetli toto:

TEPLO (k patě domu čp.720-721, 963-4)
Spotřeba - 338299,45 GJ
Jednotková cena - 1,00 Kč/GJ
Celkem - 338299,45 Kč

TEPLÁ VODA (celý dům čp.720-721, 963-4)
Spotřeba - 119879,06 GJ
Jednotková cena - 1,00 Kč/GJ
Celkem - 119879,06 Kč.

Na konci téže ulice si obyvatelé tří paneláků vyzvedli jiné vydání téhož. Uvádíme příklad jednoho z nich:

TEPLO (k patě domu čp. 882)
Spotřeba - 80870,22 GJ
Jednotková cena - 4,05 Kč/GJ
Celkem - 327524,40 Kč

TEPLÁ VODA (celý dům čp.882)
Spotřeba - 89080,10 GJ
Jednotková cena - 1,00 Kč/GJ
Celkem - 89080,10 Kč.

Bystřejší čtenáři už určitě pochopili, že tu chybí celkové množství tepla dodaného k patě domu, cena za GJ a u teplé vody údaje také chybí.

Co na to Energetický zákon číslo 458/2000 a maximální ceny energií vyhlašované Energetickým regulačním úřadem?

Díl druhý: Klepneme je přes prsty

Hovory s blbcem?

"To nesmíte tak brát," odpověděl Marcel Oujezdský z obchodního oddělení Komtermu na otázku, kolik stojí jeden GJ z jejich plynové kotelny v Roztokách u Prahy. "My máme smlouvu s městem a to nám povolilo umořovat 10 milionovou investici v pevné složce a..."

"Dobrá, kolik tedy splácím dejme tomu já za svých 56 metrů čtverečních v pevné a kolik mě stojí GJ v pohyblivé složce?"

"Vždyť říkám, že to nesmíte tak brát. To vám řeknou na Správě nemovitostí."

Majitelé SPROMu ovšem nechápou. Pavla Sadovská ani Miloslav Pejřil údaje neposkytnou. Smlouvu s kalkulací, technickými a obchodními podmínkami se společností Komterm nedají a basta. Že jsou správci soukromého majetku, jim ještě nedošlo. Energetický zákon, co to je?

Pravidla hry

V praxi platí, že na cenu toho, co je dopraveno k patě domů, dohlíží Energetický regulační úřad (ERÚ). Správnost vyúčtování všeho od paty domů k bytům do konce roku 2001 má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), přesněji odbor energetiky a teplárenství v Praze, pracoviště Na Františku 32. (Od počátku letošního roku jejich funkci přebírá Ministerstvo pro místní rozvoj)

Úředníci na papír Made in SPROM nejdříve nevěřícně zírali, pak se kolem něj seběhli až si zastínili fotočlánek na kalkulačce. Pak se začali chechtat. Za 14 dní přišel dopis:

"Po prostudování materiálu s razítkem SPROM ROZTOKY konstatujeme následující: Uvedená jednotková cena 1 Kč, případně 4,05 Kč/GJ je neskutečná a zavádějící. Pravděpodobně je to pouze matematický mezivýsledek související se způsobem výpočtu. Ten v předloženém materiálu není ani uveden, což je pro spotřebitele vzhledem k celkové nejasnosti přehledu podmínka nutná.

Z uvedeného plyne, že předložený materiál neodpovídá požadavkům vyhlášky číslo 245/1995 Sb., ve znění vyhlášky číslo 85/1998 na vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody a je pouze jakýmsi přehledem."

Podepsán Tomáš Klíma, ředitel odboru.

V důsledku vzniklého tlaku se SPROM odhodlal zametat. Těm, kdo se bránili, do schránek rychle dopravil jiné vyúčtování. Upravil v něm čísla. Peníze nikoliv. Ale musel uvést ceny a spotřebu, a s tím už můžeme na ERÚ U Sovových mlýnů 9, Praha 1.

Energetický regulační úřad

Pan Josef Hůrka ze sekce regulace je zkušený bytový družstevník. Nad vyúčtováním si povzdechl. "Nechápu proč používají tenhle výpočetní program, člověk z toho houby pozná. Tak co tam máte."

Máme tam za rok 2001 tohle:

TEPLO (k patě domu čp.720-721, 963-4)
Spotřeba - 1030,59 GJ
Jednotková cena - 328,19 Kč/GJ
Celkem - 338299,64 Kč

TEPLÁ VODA (celý dům čp.720-721, 963-4)
Spotřeba - 308,90 GJ
Jednotková cena - 388,07 Kč/GJ
Celkem - 119879,99 Kč.

TUV celkem - 824 m3

Aby mohl ERÚ zkontrolovat jím povolené meziroční navýšení cen, dostal k posouzení i rok 2000.

TEPLO (k patě domu čp.720-721, 963-4)
Spotřeba - 901,57 GJ
Jednotková cena - 297,42 Kč/GJ
Celkem - 268145,40 Kč

TEPLÁ VODA (celý dům čp.720-721, 963-4)
Spotřeba - 525,01GJ
Jednotková cena - 266,30 Kč/GJ
Celkem - 139808,86 Kč.
TUV celkem - 915,93 m3

Pochybnosti se potvrzují

"Kde máte výměník", byla první logická otázka. Výměník tepla je v domě a ohřívá teplou užitkovou vodu pomocí tzv. dvoutrubkového systému. Tudíž cena za jeden GJ teplé vody (388 Kč/GJ) nemůže převyšovat cenu za jeden GJ pro vytápění (328 Kč/GJ) . To vylučuje správnost i druhého zdánlivě správného vyúčtování.

Další hořký bonbónek přišel vzápětí. Na ohřev 1000 litrů teplé vody stanovuje norma spotřebu 0,3 GJ.

Hned po prvním zběžném přepočtu ve sklepní jednací místnosti ERÚ vyšla spotřeba za rok 2000 celých 0,98 GJ/1000litrů. Trojnásobek normy.

O rok později se poměr změnil na přijatelnějších 0,37 GJ/1000litrů. Znamená to, že v domě je neměřený odběr. Nebo byl.

Díl třetí: Zatím ho nemáme

Správce provázaný s výborem společenství může v krajním případě členy společenství vlastníků o byty dokonce připravit. (viz. Vlastníci bytů ručí za závazky váznoucí na domě).

Zatím je v městečku Roztoky jisté jen to, že správci s vlastníky podezřele nekomunikují. Údaje potřebné k třetímu dílu má získat ERÚ, pokud se společností Komterm zavede správní řízení.

Někdo tady nemilosrdně a drze holí obyvatelstvo. Kdo mlčí a jenom platí, ten si neváží svých vydělaných peněz. Vzpomeňte si na ně třeba ráno, až zazvoní budík a budete radostně s úsměvem vstávat do práce.

Roztoky u Prahy jsou jen jedním malým příkladem z desítek dalších měst a městeček v České republice.

                 
Obsah vydání       21. 5. 2002
21. 5. 2002 Městečko dojná kráva Radek  Mokrý
20. 5. 2002 Dokument: Komterm po dvou letech Lumír  Nachtmilner
21. 5. 2002 Dokument: Vlastníci bytů ručí za závazky váznoucí na domě
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?
21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jan  Paul, Jaroslav  Štemberk
20. 5. 2002 Kancelář prezidenta republiky zakázala část výstavy na Pražském hradě! Fabiano  Golgo
21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
20. 5. 2002 O autorském čtení, propagandě a profesionalitě Martin  Pilař
21. 5. 2002 Ostrava: ve čtvrtek proběhnou dva literární pořady
20. 5. 2002 MFD a princip: Novinář nikdy nepodlézá mocným Jan  Čulík
17. 5. 2002 Moderátor zpráv Dan Rather z CBS: po 11. září přestala americká média dávat Bushovi tvrdé otázky
19. 5. 2002 Univerzita ve Florencii hledá postgraduanta se znalostí médií ve střední Evropě
17. 5. 2002 Glasgow University hledá politologa/ekonoma - odborníka na střední Evropu po r. 1989
16. 5. 2002 Chcete učit politologii ve Švédsku?
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2002 Pyramídová hra zvaná hypermarkety ? Lubomír  Sedláčik
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?   
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jaroslav  Štemberk, Jan Paul
21. 5. 2002 Městečko dojná kráva Radek  Mokrý
21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
20. 5. 2002 Americký viceprezident Cheney předpovídá nový útok, ČTK je z toho na větvi Jan  Čulík
20. 5. 2002 MFD a princip: Novinář nikdy nepodlézá mocným Jan  Čulík
20. 5. 2002 Chlapi sobě Jan  Čulík
20. 5. 2002 O autorském čtení, propagandě a profesionalitě Martin  Pilař
20. 5. 2002 Bush v soukromí "absolutně zuřil", že ho kritizovali   
17. 5. 2002 Reportér BBC: Bushova vláda neumí reagovat na tvrdé otázky   
17. 5. 2002 Na Vysoké škole ekonomické v Praze se se studenty nepárají Aleš  Žďárek
17. 5. 2002 Bush byl informován o hrozbě útoků před 11. září