21. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 5. 2002

Dokument: Vlastníci bytů ručí za závazky váznoucí na domě

Dnem 1. července 2000 nabyl účinnosti zákon č. 103/2000 Sb. (novela), kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů. Dotčenou částí naší populace jsou vlastníci bytů, nebo jak zákon uvádí - jednotek - jejichž jednotka se nachází v domě s dalšími nejméně 4 jednotkami, z nichž alespoň 3 musí být ve vlastnictví tří různých vlastníků. S ohledem na charakter českých sídlišť se dá předpokládat, že se tato novela dotkne v podstatě všech bytů v osobním vlastnictví. - (Ze serveru Občanského sdružení Ars aequi et boni vybral Radek Mokrý.)

Novela stanovuje, že vlastníci bytů, kteří získali vlastnické právo k bytu před 1. červencem 2000 a kterým do tohoto data byly doručeny listiny s doložkou o povolení vkladu do katastru (tato druhá podmínka se tedy týká pouze těch, kteří kupovali byt těsně před 1. červencem), tvoří od 1. července 2000 společenství. Tedy nic nového, společenství tu již bylo před novelou. Novela, ale "zákeřně" stanovuje, že to co se rozumí společenstvím se řídí novelou. A to je právě ten kámen úrazu, který bude znamenat krušné chvíle pro vlastníky bytů.

Ručení za závazky společenství

Poměrně nenápadná změna byla provedena v odstavci 7, § 13 zákona č. 72/1994 Sb., kde se nově stanovuje, že vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Je zřejmé, že zakotvení ručení vlastníků za závazky společenství jde správným a také nutným směrem, neboť kdo jiný by měl mít zodpovědnost za hospodaření společenství než jeho jednotliví členové. Pro jednotlivé vlastníky jednotek to znamená nutnost bedlivě sledovat hospodaření společenství. Pro řadů vlastníků to bude značná novinka. Většina vlastníků ke správě domu přistupuje s tím, že "on už to někdo zařídí".

Jinak by se jim mohlo stát, že členové orgánů, jež byli zvoleni shromážděním vlastníků, dům a tedy i společenství vlastníků zadluží a věřitelé se budou uspokojovat z majetku vlastníků jednotek. Představa exekutora klepajícího na dveře vlastníka jednotky tak, jak ji známe z některých filmů, by pak mohla znamenat tvrdou realitu.

Závěry

Je naprosto zřejmé, že novela přinesla značné změny do úpravy vzájemných vztahů mezi vlastníky bytů v jednom domě. Pokud se tedy nechcete dostat do nepříjemných situací, měli byste respektovat zejména tyto rady:

a) nejpozději do 30.9.2000 svolat shromáždění vlastníků a za přítomnosti notáře schválit stanovy a zvolit orgány společenství,

b) dohlédnout na řádný zápis společenství vlastníků do obchodního rejstříku,

c) pravidelně se zúčastňovat shromáždění vlastníků (novela stanovuje, že shromáždění se musí konat alespoň jednou ročně nebo tehdy, požádá-li o to výbor či vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů),

d) pravidelně kontrolovat hospodaření společenství,

žádat členy výboru o pravidelné informace týkající se správy domu.

Ze serveru Občanského sdružení Ars aequi et boni vybral Radek Mokrý

                 
Obsah vydání       21. 5. 2002
21. 5. 2002 Městečko dojná kráva Radek  Mokrý
20. 5. 2002 Dokument: Komterm po dvou letech Lumír  Nachtmilner
21. 5. 2002 Dokument: Vlastníci bytů ručí za závazky váznoucí na domě
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?
21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jan  Paul, Jaroslav  Štemberk
20. 5. 2002 Kancelář prezidenta republiky zakázala část výstavy na Pražském hradě! Fabiano  Golgo
21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
20. 5. 2002 O autorském čtení, propagandě a profesionalitě Martin  Pilař
21. 5. 2002 Ostrava: ve čtvrtek proběhnou dva literární pořady
20. 5. 2002 MFD a princip: Novinář nikdy nepodlézá mocným Jan  Čulík
17. 5. 2002 Moderátor zpráv Dan Rather z CBS: po 11. září přestala americká média dávat Bushovi tvrdé otázky
19. 5. 2002 Univerzita ve Florencii hledá postgraduanta se znalostí médií ve střední Evropě
17. 5. 2002 Glasgow University hledá politologa/ekonoma - odborníka na střední Evropu po r. 1989
16. 5. 2002 Chcete učit politologii ve Švédsku?
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů