14. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2002

Bytové družstvo: trestní oznámení za vyřešení problému

Byl začátek ledna L. P. 2002. Sdělovací prostředky informovaly o zoufalých protestních akcích členů stavebního bytového družstva Říčany v likvidaci, kteří se obávají o své byty. V důsledku ztrát v tomto družstvu, jejichž příčinou byla nejen hrubá nedbalost a nakonec i nezákonné jednání, se družstvo ocitlo v konkurzu. Na družstvo byl v roce 1998 uvalen konkurs. Nový správce konkursní podstaty do něj zahrnul i byty, které lidé už mají v osobním vlastnictví. Pokud si své, již jednou zaplacené, byty v konkursu znovu nekoupí, přijdou o ně.

Říčanské máslo na hlavě

Média jaksi přehlédla, že situace nevznikla jen díky porušování zásad hospodaření vedením družstva, ale také porušováním stanov v tomto družstvu jejími členy. Neprojednávali hospodářské výsledky téměř čtyři roky, kdy nebyla svolána členská schůze, což je důkaz, že členové družstva se nechovali jako družstevníci, ale kašlali na své povinnosti (a práva) spolumajitele - družstevníka.

Tento případ byl opakovaně zobecňován a u statisíců členů bytových družstev a vlastníků bytů vyvolává pochybnosti, zda jim podobná situace nehrozí. Pokud družstvo plní své povinnosti podle právního řádu, zejména obchodního zákoníku a stanov, je schválení výsledku hospodaření družstva na členské schůzi jistě dobrou vizitkou. A pro delegáty na členské schůzi a pro každého člena družstva je členská schůze příležitostí, aby se seznámil s hospodářskou situací družstva. Co podnikli říčanští? Nic.

Svaz českých a moravských bytových družstev upozornil již v lednu 2002, že od roku 1990 bylo uvedeno do likvidace pouze jedno z více než 5000 bytových družstev - říčanské.

Liberecké udání

V souvislosti s tím je zajímavý případ libereckého družstva Sever, kde bylo podáno trestní oznámení šesti vlastníky na představenstvo družstva, že neoprávněně požadovali na družstevnících tisícikorunu na úhradu dluhů družstva.

Ale vraťme se na začátek: Mnohé jistě vyděsilo, že soud potvrdil, že převody bytů do vlastnictví členů říčanského družstva jsou za období šesti měsíců před prohlášením konkurzu neplatné. Z této skutečnosti vyplývá, že převod bytu do vlastnictví člena u družstva se ztrátovým hospodařením nemusí zajistit tomuto členu klidný spánek. Je tedy v zájmu všech členů družstva sledovat hospodářské výsledky právě svého družstva.

Někdy se letité problémy podaří vyřešit jednorázově, celkem šetrným způsobem. Jako v Liberci. Jenže i správné řešení může být předmětem trestního oznámení. Nechme hovořit předsedu družstva Sever Jaromíra Djakova: "Naše družstvo po vzniku ztráty hospodaření v roce 1993 ve výši - 15,1 mil. Kč vykazovalo neuhrazenou ztrátu minulých let, která se snižovala či zvyšovala v závislosti na hospodářských výsledcích družstva v jednotlivých letech.

V roce 1997 ztráta dosahovala - 22,1 mil. Kč. V roce 1998 schválilo shromáždění delegátů úhradu části ztráty minulých let ve výši - 15,4 mil. Kč z nedělitelného fondu družstva.

Jelikož lidem záleží na jejich bydlení, podařilo se prosadit v rámci zprůhlednění hospodaření družstva současnému představenstvu v roce 2000 kontrolu stavu majetku družstva a zdrojů jeho krytí. Provedenou kontrolou se zjistilo, že dlouhodobé zálohy na opravy byly kryty pouze do výše 72 % finančními prostředky a rozdíl představoval více než 12,5 mil. Kč. Proto v r. 2000 předložilo představenstvo návrh shromáždění delegátů na úhradu ztráty minulých let. Při stanovení návrhu uhrazovací povinnosti postupovalo představenstvo v souladu se zněním § 222 Obchodního zákoníku a stanov družstva. Shromáždění delegátů byly předloženy tři varianty úhrady ztráty minulých let. Představenstvo upozornilo delegáty na skutečnost, že pokud by uhrazovací povinnost nebyla schválena, dostalo by se družstvo časem do platební neschopnosti.

Shromáždění delegátů schválilo úhradu ztráty minulých let z dlouhodobých záloh na opravy ve výši 1000 Kč na člena družstva. Kladný hospodářský výsledek družstva za rok 2000 potom umožnil vrátit část uhrazovací povinnosti, ve výši 59,30 Kč na člena, zpět na účty dlouhodobých záloh na opravy."

Přeloženo do jazyka všedního dne: bylo rozhodnuto mínusové hospodaření spláchnout tisícikorunou od každého člena družstva. Skončily tím dlouholeté problémy, které by se mohly se záporným hospodařením družstva hrozivě zvětšovat.

K tomu je třeba dodat, že vedení družstva patřilo v uplynulých letech k nejméně "veselým" činnostem na Liberecku, protože za posledních devět let se ve funkcích členů představenstva vystřídalo již 40 členů družstva. Úhrada ztráty měla být jednou z teček za tímto rozpačitým obdobím.

"Někteří lidé nepochopili, že vyřešit dlouhodobé problémy se ztrátou hospodaření pomocí jednotisícové injekce od každého člena družstva je rychlé a zároveň nejjednodušší a naprosto přehledné. Reakcí bylo naopak podání trestního oznámení šesti vlastníky na představenstvo družstva a proto probíhá v současné době i vyšetřování mojí osoby Policií ČR. Doufám, že až vyšetřování nebo soudní jednání potvrdí, že provedená úhrada ztráty minulých let byla v souladu se zákonem, že se ti, kteří podali trestní oznámení omluví nejen mě, ale i dvěma tisícovkám vlastníků - členů družstva, kteří se také podílejí na řízení družstva prostřednictvím zvolených delegátů, kteří měli hlasovací právo i při schvalování tisícikorunové úhrady a návrh odsouhlasili," tvrdí Djakov.

Djakov poukazuje, že ti, kdo psali trestní oznámení nepochopili, že pokud by se uhrazovací povinnost neuskutečnila, vznikem společenství vlastníků s právní subjektivitou v roce 2000 na bývalých domech družstva, a s tím spojenou povinností družstva tyto domy finančně vypořádat, by se dostalo družstvo časem do platební neschopnosti. A doplatili by na to všichni. Představenstvo družstva úhradou ve výši 1000 Kč chránilo nejen nájemníky bytů, kteří by v případě prohlášení konkurzu na družstvo mohli o své byty přijít, ale i vlastníky bytů, kteří by také mohli přijít o své byty v případech převodu bytu do vlastnictví uskutečněných v době šesti měsíců před prohlášením konkurzu. Říčanský případ je toho jasným příkladem.

"Největší vinou představenstva, a tím také mě, je, že dnes již nemá družstvo žádnou neuhrazenou ztrátu minulých let a od roku 1999 dosahuje kladných hospodářských výsledků," říká předseda představenstva Djakov.

Podle Karla Jedličky, předsedy Rady severočeských bytových družstev, se umí liberecké bytové družstvo Sever efektivně vypořádat s problémy, a to, za co je vedení družstva dnes kritizováno, lze považovat, mírně řečeno, za omyl...

Ústecký dovětek

Monika Sobotková, předsedkyně představenstva největšího bytového družstva Družba v Ústí nad Labem, na problémy tohoto typu reagovala ústeckou přítomností: "Když představenstvo našeho družstva skládalo letos 25. dubna účty na shromáždění delegátů, mohli jsme říci, že rok 2001 dopadl pro bytové družstvo Družba dobře. Ačkoli nemáme ze zákona povinný audit hospodaření, nechali jsme ho nezávislými účetními a daňovými auditory provést, aby bylo jasné, že výsledky hospodaření jsou v souladu se zákony! To je nejúčinnější prostředek, jak předejít možným dohadům," uvedla Sobotková.

Podle jejího názoru někteří lidé dokáží vytvořit svými nepodloženými obviněními a obavami až takřka nedýchatelné ovzduší. Jedinou obranou proti hysterii neopodstatněných trestních oznámení je naprosto transparentní hospodaření družstev.

                 
Obsah vydání       14. 5. 2002
14. 5. 2002 Fukuyama: Zničí věda lidstvo?
14. 5. 2002 Historikové proti znásilňování dějin Jaroslav  Pánek, Jiří  Pešek
14. 5. 2002 Co je nového v České republice
14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek
14. 5. 2002 Tmavomodrý svět jde v Británii do kin
13. 5. 2002 Zdravotnícka katastrofa už klope na dvere Lubomír  Sedláčik
14. 5. 2002 Sú Slováci naozaj na úrovni egyptských felahov? Daniel  Krajcer
14. 5. 2002 Mobilní telefony a benzínové pumpy
14. 5. 2002 Bytové družstvo: trestní oznámení za vyřešení problému František  Roček
13. 5. 2002 Erste spořitelna a jiné špatné vtipy, aneb volte koho chcete Tomáš  Horyna
14. 5. 2002 Výstava k výročí heydrichiády
13. 5. 2002 Pim Fortuyn: jeho smrt by měla probudit evropské politiky ze samolibosti
13. 5. 2002 Znovu diskuse: jaké jsou hranice demokracie v Evropě? Jan  Čulík
14. 5. 2002 Den matek jinak Daniela  Pilařová
14. 5. 2002 Ministerstvo kultury na mezinárodní divadelní festival Setkání 2002 - Stretnutie v "pohraničí" nepřispělo ani korunou Jarmila  Trávníčková
14. 5. 2002 Zeman for president Jan  Trávníček
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 5. 2002 Bytové družstvo: trestní oznámení za vyřešení problému František  Roček
14. 5. 2002 Fukuyama: Zničí věda lidstvo?   
14. 5. 2002 Mobilní telefony a benzínové pumpy   
14. 5. 2002 Historikové proti znásilňování dějin Jaroslav  Pánek, Jiří Pešek
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
13. 5. 2002 Sedánka v hudební škole Lukáš  Bárta
13. 5. 2002 Pim Fortuyn: jeho smrt by měla probudit evropské politiky ze samolibosti   
13. 5. 2002 Znovu diskuse: jaké jsou hranice demokracie v Evropě? Jan  Čulík
13. 5. 2002 Bude Čechům, žijícím v zahraničí, přece vrácen komunisty zabavený majetek? Jan  Sammer
13. 5. 2002 Svět knihy 2002: Selhání pokusu o veletrh světového formátu? Daniela  Pilařová
10. 5. 2002 O historii českého tisku - první informace   
10. 5. 2002 Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej Karel  Čermák
10. 5. 2002 Nacionalismus, přistěhovalectví a rasismus: Evropa neví, co si o sobě myslet   
10. 5. 2002 Zpověď pedofilního kněze Jan  Lipšanský