28. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2001
"Bylo to jako když vstoupíte do filmového studia. Voskové, zohavené mrtvoly, rozházené po zemi, ležící v groteskních pózách. Tisíce nábojnic od střel, granátů, a další munice kolem nich. Na jednom poli leželi mrtví koně z kavalérie generála Dostuma. Země doutnala. Ale on to nebyl filmový ateliér. Byla to skutečnost. Bylo to, co zůstalo po třech dnech neuvěřitelného násilí, kdy se jednotky Severní aliance a americké bombardéry snažily potlačit povstání zajatců z Talibánu. Tady v Mazar-i-Sharifu se nikdo moc neznepokojuje tím, zda byl útok proti zajatcům přiměřený. Viděli jsme, jak někteří vojáci Severní aliance dnes házejí kamením na hlavu zohaveného, ale ještě dýchajícího vojáka z Talibánu. General Dostum navštívil pevnost a shlédl situaci. Popřel tvrzení, že bylo s vězni zacházeno špatně. Viděl jsem, že některé mrtvoly měly svázané ruce. Ale nebylo možné z toho vysoudit, proč a kdy se to stalo." Ze svědectví reportéra BBC, který ve středu odpoledne vstoupil na místo masakrů ve vybombardované pevnosti.
Sloupek
Jirka

USA se chovají naprosto stejně jako teroristé. Když ponecháme stranou důvody, které vedly obě strany k tomu, aby svoje problémy řešily zbraněmi (protože o těch víme všichni stejně málo), stejně jako původní hledání prvopočátku opravdových problémů Blízkého a Středního východu (neklidný region to byl vždycky), tak jedna z nejhorších věcí, které to s sebou nese, je to, že světová velmoc (ať už jí skutečně USA jsou, nebo si to jen myslí), používá stejných (a nebo ještě horších) prostředků, jako lidé, jimž spílají do teroristů a pro něž mají jen slova opovržení.

Útok z 11. září nebyl naprosto tím, zač ho USA vydávají a bez ohledu na rétoriku pana Bushe se nejednalo o žádné vyhlášení války. Válku vyhlašuje pouze suverénní stát, nikoliv skupina teroristů. Naopak USA se rozhodly po ultimátu (nešlo o žádné vyjednávání) zaútočit na suverénní stát (jehož vláda ovšem byla uznána jen několika málo státy - třemi nebo čtyřmi, nikoliv OSN). Tento stát se v dotyčném útoku nijak neangažoval, ani vládnoucí hnutí se na něm nijak nepodílelo. Jediná vina tohoto státu tkví v tom, že umožnil pobyt na svém území člověku, který je podezřelý z organizace útoku. Přesto USA začaly s bombardováním. Aniž by předložily jediný důkaz proti tomuto člověku, aniž by se snažily získat alespoň formální souhlas mezinárodních organizací, nebo se pokusily dostat teroristy před soud. Já vím, že uvést tohle do reality je velmi obtížná, dlouhodobá záležitost, u které jsou vyhlídky na úspěch mizivé, ale vypadalo by to, že USA mají alespoň respekt k mezinárodnímu právu.

Všichni víme, že zásah NATO v bývalé Jugoslávii byl porušením mezinárodního práva. Dodnes se za něj nikdo ani neomluvil! Část zemí západní demokracie a zejména USA se snaží v poslední době prosadit mezinárodní universalitu lidských práv. Ale když nedodržují ani současné standardy (např. státní suverenitu) a jejich ozbrojené složky zasahují všude, kde se to USA (nebo NATO) hodí, je velmi snadné si představit, jak v budoucnosti budou zasahovat do vnitřních záležitostí kteréhokoliv státu, jen s poukazem na porušování lidských práv. Pro tuhle dobu (a není to až tak vzdálená budoucnost) by měly mít mezinárodní organizace (dnes bezzubé) daleko větší pravomoci. Ovšem v první řadě by to měla být společenství partnerských států - nikoli jeden, dva nebo pět velkých států a zbytek světa jejich protektorát. K tomu ovšem musíme respektovat u ostatních obyvatel zeměkoule stejná práva, která si uzurpujeme sami.

A já se ptám, pokud se část muslimů cítí být neustále napadána a rezoluce OSN nestačí, co mají dělat? Násilí nikdy nic neřeší, ale neuchylují se k němu zhusta právě velmoci (USA, svého času SSSR)? Proč by se k němu nepřipojily i země, jež označujeme jako třetí svět? Copak je nedodržování smluv, nerespektování suverenity ostatních, jen výsadou silnějších? Neměli bychom spíše zapracovat na tom, aby mezinárodní organizace měly skutečnou moc, a neodkývaly nebo neodsoudily jen zpětně agresi? A když ji odsoudí, proč není žádný postih? Proč má mít právo veta jen pár států? Nejde náhodou o diskriminaci ostatních? Tak kde je ta slavná demokracie? Neměly by mít náhodou všechny státy stejonu možnost spolurozhodovat?

Můj osobní názor je, že USA místo aby využívaly svého vlivu a postavení pro blaho celé Země, starají se jen o svůj prospěch a zneužívají svého postavení (vzpomeňme dohodu z Kjóto). Myslím, že stejný postoj mají v současné době i k ostatním národům. Pokud se přestěhuješ do USA a staneš se naším občanem, rozhodl ses správně a prozíravě, a my ti zaručíme všechna práva a svobody. Nebo alespoň šiř naši velikost a slávu ve světě! Pokud ale nechceš opustit rodné (třeba afgánské) údolí, můžeš si za to sám, že ti padají na hlavu bomby. Abych nebyl nařčen z antiamerikanismu podotýkám, že obdobné uvažování měl svého času SSSR. A obávám se, že je to uvažování většiny velmocí. Když nejsi s námi, jsi proti nám!

Tento sloupek byl převzat z včerejšího diskusního fóra Britských listů.

Poznámka JČ: Novináři mezitím ovšem odhalili řadu nepřímých důkazů, že al-Qaeda skutečně zřejmě zorganizovala atentáty proti USA. Talibán byl nesmírně brutální a vražedný režim: jsem přesvědčen, že lidé mají za své spoluobčany v jiných zemích zodpovědnost a nelze tolerovat hromadnou brutalitu či vraždění, proti tomu je nutno zasáhnout. Nebo je možné bez hnutí prstem přihlížet třeba ke genocidě lidí v koncentračních táborech? Režim Talibánu měl být dávno svržen, stejně jako bylo správné zasáhnout proti vraždění obyčejných lidí na obou stranách v Srbsku a v Kosovu. Jiná věc je, jak pozdě a jak neefektivně a jak neohrabaně západní mocnosti v obou případech intervenovaly. Proti legalistickému argumentu "Jirky" (viz výše) lze namítnout, že je nepraktický: Osamu bin Ladena či al Qaedu by se nikdy nepodařilo bez vojenské akce dostat před mezinárodní tribunál. Jirka má však pravdu, že Spojené státy bohužel nehájí v Afghánistánu ani demokracii, ani lidská práva, ale prosazují svůj sobecký státní zájem: to, že při tom svrhly vražedný talibánský režim, je skutečnost bohužel jen mimoběžná. Přitom je nutno mít na paměti, že "zázračné" hypermoderní inteligentní americké zbraně působí značné "vedlejší škody" - zabíjejí civilisty i děti.

28. 11. 2001

Amnesty International, mezinárodní organizace na obranu lidských práv, požaduje naléhavé vyšetření masakru stovek příslušníků Talibánu, k němuž od neděle došlo v pevnosti u města Mazar-i-Sharif. K vzbouření válečných zajatců údajně došlo, když zajatci z Talibánu přemohli své stráže a zmocnili se střelných zbraní.

"Naléhavé vyšetřování musí zkoumat, co vyvolalo tento násilný incident. Je nutno také zjistit, k jakým nedostatkům docházelo při zadržování zajatců a zda byla reakce na vzbouření přiměřená," konstatovala ve středu v oficiálním prohlášení Amnesty International.

Amnesty International také kritizuje skutečnost, že s lidmi, kteří jsou zadržovaní v amerických věznicích po 11. září, je špatně zacházeno. Egypťan Mohammed Maddy se stal terčem útoků vězeňských stráží, konstatovala Amnesty International, a starší dvojice manželů z Malty, kteří přicestovali do Spojených států, byla zadržována přes noc ve vazbě, kde jim prý byly odepřeny potraviny a voda, navzdory tomu, že žena byla diabetička.

Amnesty International konstatuje, že shromáždila své informace od rodinných příslušníků, právníků i z tiskových zpráv a apelovala na amerického generálního prokurátora Johna Ashrofta, aby zaručil bezpečné zacházení se zadržovanými.

27. 11. 2001

(Ze zpravodajství rozhlasu BBC v úterý v 18 hodin)

Moderátor: Vzpoura několika stovek vojenských zajatců Talibánu v městě Mazar-i-Sharif byla potlačena. Velitel posádky v pevnosti, kde k vzpouře došlo, konstatoval, že poslední dva vzbouřené zajatce usmrtila palba z tanků. Potlačit vzpouru pomohli Severní alianci příslušníci britských speciálních jednotek. Z města Mazar-i-Sharif informuje náš korespondent Angus Roxburgh.

Reportér: Ještě za rozbřesku v úterý ráno nad cimbuřími z nepálených cihel pevnosti a navzdory těžkému celonočnímu bombardování americkými letadly pokračoval odpor Talibánu. (střelba) Používali zbraní, kterých se v neděli zmocnili od Severní aliance. Tito zahraniční bojovníci vzdorovali až do samotného konce. Když do oblasti dorazily americké a britské speciální jednotky, projevily značnou nervozitu z přítomnosti novinářů. (Panovačný hlas s americkým přízvukem: Vypněte tu kameru! Vypněte tu kameru!) Speciální jednotky pomohly Severní alianci při konečném útoku na pevnost. Bojovníci Severní aliance znovu a znovu stříleli na těla, ležící na nádvoří pevnosti, aby nikdo nepřežil. Počet mrtvých zhodnotí pracovníci Červeného kříže, kteří vejdou do pevnosti ve středu, ale je už nyní zjevné, že bylo usmrceno nejméně 300 bojovníků Talibánu. Bylo jim přislíbeno humánní zacházení jako s válečnými zajatci, ale rozhodli se zemřít, jak by to oni charakterizovali, jako mučedníci.

28. 11. 2001
"Vojákům poradili příslušníci britských a amerických speciálních jednotek, aby nalili ropu do budovy, kde se bojovníci Talibánu skrývali. Ropu pak zapálili. Poslední tři bojovníci, kteří nyní měli už jen kulomet a samopal, museli vyjít do vyšších pater. V 15.30 přijel hlučně do citadely tank, rozdrtil těla několik pákistánských a arabských bojovníků, která mu ležela v cestě. Vypálil rychle na úkryt příslušníků Talibánu čtyři salvy, ze vzdálenosti jen 20 metrů. Střely budovu zlikvidovaly - pak bylo ticho." - Jak skončila vzpoura zajatců v pevnosti u Mazar-i-Sharif, svědčil v pozoruhodném článku ve středečním listu Guardian jeho reportér na místě.
28. 11. 2001
Publikujeme podrobné vysvětlení, jak došlo k rebelii talibánských zajatců pevnosti Qala-i-Jangi na předměstí města Mazar-i-Sharif, z pera reportéra listu Guardian, který je na místě. - Primitivnější čtenáře, kteří na Forech BL vyjadřují názor, že je správné, že Severní aliance v Afghánistánu masakruje zajatce, upozorňujeme, že zabíjení zajatců je podle mezinárodního práva válečný zločin.
28. 11. 2001
Když jsme dospěli do středu města, vojáci Talibánu stále ještě leželi v ulicích, kde byli zastřeleni. Vysoký, vousatý muž ležel nedaleko hlavního kruhového objezdu, ruce a nohy zkroucené smrtelnou agonií. Z čela se mu vinul potůček krve a třpytil se ve slunci. Shromáždil se dav lidí a dívali se, jak jeden voják Talibánu umírá. Ležel na zemi a třásl se, navzdory tomu, že bylo teplo. Dívalo se na něj nejméně padesát mužů. Nikdo mu nenabídl slova útěchy. Zemřel pod jejich nepřátelským pohledem. Vyvedli podsaditého člena Talibánu do davu a vojáci Severní aliance ho začali bít zbraněmi, drželi je za hlaveň a bili ho pažbou. Křičel a lila se mu z úst krev, ale bili ho dál. Přidalo se i mnoho místních lidí - pravděpodobně to byli do včerejška loajální stoupenci Talibánu - kopali ho do hlavy. Nakonec ho vojáci naložili na korbu náklaďáku, který s ním rychle odjel. Nikdo neočekával, že ho uvidí ještě živého. Publikujeme svědectví reportéra Justina Hugglera, které vyšlo ve včerejším listě Independent.
28. 11. 2001
Nemůžeme jim v tom nijak zabránit, argumentoval v Guardianu komentátor Hugo Young: Hlavním cílem prezidenta Bushe je nyní připravit Ameriku na širší válku. "Neskončilo to. Neskončilo to," řekl týdeníku Newsweek, znepokojen, že by si to snad lidi mohli myslet. "Afghánistán, to je teprve začátek," burácel Bush na shromáždění vojáků ve Fort Campbell v Kentucky. "Amerika chce něco sdělit státům světa. Poskytujete-li potraviny teroristovi anebo financujete-li teroristu, jste sám terorista." Tak intenzivní výrazivo není slyšet od žádného evropského politického představitele. Dokonce i Tony Blair, který pravidelně vzývá globální boj proti terorismu, hovoří málokdy o nepříteli s touto vášnivostí, kdy Bush slintá po likvidaci konkrétních osob.
28. 11. 2001
Nová satelitní televizní stanice, financovaná americkou vládou, má být zaměřena na "pozitivní ovlivňování" protiamerické muslimské mládeže, informoval list Guardian. Potíž je, že rozhlasové a televizní stanice, financované americkou vládou, se stávají terčem nátlaku politiků, kteří požadují, aby tato média vládu USA nekritizovala, když je platí.
28. 11. 2001
Kontroverze vznikla kolem amerického generálního prokurátora Johna Ascrofta a ministerstva spravedlnosti, které zadržovalo ve vazbě v souvislosti s vyšetřováním útoků z 11. září nejméně 60 Izraelců, napsal internetový časopis Drudge Report.
Josef Nejedlý, úředník, který zatajuje informace
27. 11. 2001

Pro jednání s českými úřady typický dopis, jehož obsah lze nejlépe charakterizovat větou "Trhni si nohou, občane!", přišel tentokrát z Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Josef Nejedlý (na snímku) nám v něm sděluje, že nám ÚOOÚ neposkytne text žaloby Českého statistického úřadu. S přemýšlením si arogantní úředník nedal práci a vzal prostě první paragraf, který v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím našel: dokument se prý netýká činnosti jeho úřadu, ačkoli právě k jeho rozhodnutí se žaloba vztahuje...

Proti rozhodnutí jsme se ihned odvolali a po uplynutí patnáctidenní lhůty podáme na ÚOOÚ správní žalobu.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2001 Američané chtějí zaútočit na Irák   
28. 11. 2001 Americký generální prokurátor zadržoval bez soudu Izraelce   
28. 11. 2001 Mazar-i-Sharif: Jak Američané zabili ve vězení i zajatce, kteří neměli s rebelií nic společného   
27. 11. 2001 Internetová stávka učitelů: Provokatéři, vtipálci nebo naivisté? Ivo V. Fencl
27. 11. 2001 Demokracie blbých otázek a ještě blbějších odpovědí Štěpán  Kotrba
27. 11. 2001 Poslanci britské Horní sněmovny protestují proti autoritářskému protiteroristickému zákonu   
26. 11. 2001 O jedné zvláštní demonstraci Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 V ČR není k dispozici - jako v jiných evropských zemích - ženám zdarma mamogram prsu   
26. 11. 2001 Hrubé porušení Kodexu pro reklamu: Dobrý důvod, proč nepoužívat Paegas Jan  Paul
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2001 Část zmasakrovaných zajatců v Mazar-i-Sharif měla spoutané ruce   
28. 11. 2001 Amnesty International naléhavě požaduje vyšetření afghánského masakru   
28. 11. 2001 Při pádu Kunduzu došlo ke krvavé pomstě   
28. 11. 2001 Konec vzpoury: Přijel tank, vypálil čtyři salvy a pak bylo ticho   
28. 11. 2001 Americký generální prokurátor zadržoval bez soudu Izraelce   
28. 11. 2001 Mazar-i-Sharif: Jak Američané zabili ve vězení i zajatce, kteří neměli s rebelií nic společného   
27. 11. 2001 Vzpoura zajatců Talibánu krvavě potlačena - všichni jsou mrtví   
27. 11. 2001 Američtí vojáci "zaútočili na kolonu vojáků Talibánu"   
27. 11. 2001 Napadnou Američané nyní Irák?   
27. 11. 2001 Jak Američané bombardovali obytné domy a civilní silniční provoz   

O českých tajných službách RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2001 Spy university: Historie tajných služeb v podání amatérského čtenáře detektivek - díl 1. Štěpán  Kotrba
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
13. 11. 2001 Spy School: Czech spies run recruitment courses at Prague's Charles University Jan  Čulík
12. 11. 2001 Přijdeme ve čtvrtek na "seminář" BIS na Karlově univerzitě zas Štěpán  Kotrba
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Britské listy vyloučeny ze semináře BIS Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Kritika semináře BIS je útokem na akademickou svobodu Tomáš  Kovařík
9. 11. 2001 BIS: Jiný příběh Tomáš  Pecina
8. 11. 2001 BIS na Karlově univerzitě: byl to úplně normální seminář Petr  Boldiš
2. 11. 2001 Své alma mater s láskou: BIS Tomáš  Pecina