20. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Tanky Severní aliance na snímku Joela Robina
20. 11. 2001
Známkou rostoucího chaosu v Afghánistánu bylo včera mj. to, že na "osvobozeném" území byli zavražděni čtyři západní novináři. Severní aliance nechce v Afghánistánu zahraniční vojska. Rekonstrukce země však nemůže podle odborníků probíhat bez přítomnosti mírových sborů: nikdo nebude investovat do země, kde hrozí nebezpečí, že se začnou znesvářené místní frakce zase zabíjet. Obrátí se Západ navzdory svému příslibu k Afghánistánu zády? To bylo hlavním tématem včerejšího bloku o Afghánistánu, který se vysílal v Channel Four News.
Sloupek

Na základní škole jsme se v 50.letech z legrace častovali výrokem: "Neraď! Není ti šedesát a nebyl jsi v Rusku". Dnes by se mohlo říci: "Neraď! Není ti pětadvacet a nebyl jsi v USA". Dalo by se tak soudit alespoň z toho, co se vidí a slyší v tisku, televizi a rádiu. Jednadvacetiletá modelka nám sděluje, co si myslí o televizní krizi a pětadvacetiletý hokejista nám zase vykládá, jak on vidí islámský terorismus. Jaká jsou česká média?

Na radiových vlnách zní na většině pásem mladá moderní hudba a vemlouvavý hlas komentátorů, který je samozřejmě mladistvý a dynamický. Čím více obecné a hovorové češtiny, rádoby upřímné familiárnosti, banalit a bezobsažnosti, tím lépe.

Mladý posluchač se chce přece bavit a tak mu musíme vyjít vstříc. Mladí chtějí oslovovat mladé. Dokonce musejí.

Když totiž rádio a to i veřejnoprávní zjistí, že neoslovuje dostatečné mladé, ihned je z toho mela. Jak to zjistí, je tak trochu záhada. Zpravidla se vedení ohánějí zavedenými metodami průzkumu veřejného mínění. Monotónní je pak i způsob, jak se to řeší. Zkracují se zprávy a potřeba senzací a anekdot stoupá. Jen, proboha, neztratit mladé.

A proč taková touha oslovovat mladé? Na tříměsíčních kurzech ve Spojených státech se přece současní šéfredaktoři a zástupci šéfredaktorů dozvěděli, že cesta k úspěchu vede přes mládí, jeho nezatíženost minulostí a zbytečným přemýšlením.

Akční, klipové viděné světa, upoutat a rychle prodat. To je prý zaručený návod k úspěchu.

Možná, že to opravdu funguje a nikoliv špatně. Ale se životem to má málo co společného. V Čechách demografická křivka povážlivě stagnuje. Počet narozených se zmenšuje a logicky narůstá stárnoucí populace. Co s ní?

Média se rozhodla tu rostoucí část veřejnosti pokládat za méně zajímavou a hodnotnou? Nebo si představují, že přes diktát vkusu či nevkusu po svém přimějí všechny věkové vrstvy společnosti nezestárnout ?

Snad po vzoru amerických důchodců na Floridě, jejich náboženstvím je zůstat věčně mladými? Bohužel už před padesáti lety se modlilo na mládí a z rozhlasu zněly písně v duchu věty: "Mladý je každý komunista".

Výhodou každého mládí je vskutku nezatíženost minulostí. Kunderův hrdina kdysi pravil: "Lidé zapomněli a vnuci nevědí nic".

20. 11. 2001
Spojené státy nepodpořily úsilí Velké Británie vyslat o minulém víkendu do Afghánistánu mezinárodní mírové sbory. Nejde jim o budoucnost Afghánistánu, ale o chycení bina Ladena. Tony Blair přitom slíbil Afgháncům, že se tentokrát Západ na jejich zemi nevykašle. Příležitost k tomu, aby Západ pozitivněji ovlivnil humanitární a politickou situaci v Afghánistánu, tak byla možná ztracena, alespoň podle čelných britských vojenských poradců. Informoval o tom rozhlas BBC v pondělí v poledne. Přinášíme z jeho zpravodajského bloku k tomuto tématu výňatek.
20. 11. 2001
Předložením nového, rozsáhlého protiteroristického zákona britskému parlamentu zřejmě vytvoří ministr vnitra David Blunkett ostrý konflikt mezi parlamentem a soudnictvím. Právnické organizace protestují, že nový zákon nesmí rušit právo soudů na nezávislou revizi všech rozhodnutí státních úředníků. Je to totiž základní právo občanské obrany před vládou, které existuje v Británii už "mnoho set let".
19. 11. 2001

19. 11. 2001
"Jak chce Česká republika vstoupit do EU, když porušuje jednu smlouvu za druhou?" ptá se Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel společnosti CME. "Jak londýnská, tak stockholmská arbitráž shledala, že Česká republika zahraniční investice dostatečně nechránila. A teď navíc ještě nehodlá respektovat ani ustanovení newyorské Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958. Zaplacení částky, kterou ČR z rozhodnutí tribunálu dluží CME, na účet vlastních právních zástupců Českou republiku před zabavováním českého majetku v zahraničí neochrání. Jde o další zřejmé porušení pravidel, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala," uvedl dále Klinkhammer.
20. 11. 2001
Páteční "Události" i "Jednadvacítka" České televize dokumentovaly přetrvávající rezervy zpravodajství televize veřejné služby a pokračující stagnaci jejího vedení . Oba pořady se nejspíš stanou školními příklady neprofesionality, kterou by část odborníků mohla vnímat jako pokus autorů o zásah do nezávislosti soudů. Zvláště, když z rozhovoru s vyšetřovatelem Vladimírem Machalou vyplynulo, že další návrh na vzetí do vazby Vladimíra Železného není vyloučen.
20. 11. 2001
A summary of the current state of affairs in the Czech media - detailing the story of Vladimír Železný and Nova TV, problems within Czech TV and the situation within the Czech newspapers, with examples of work by some of the Czech media (the text comprises some 17 000 words) by Jan Čulík in English.
20. 11. 2001
Petr Štěpánek, rocker okresního významu, neúspěšný kandidát na senátora a stále ještě místopředseda Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, poněkud nepřípadně pálí od boku hlava nehlava. Zastupitelé a radní, kteří ho do funkce zvolili, by se měli zajímat, zda svým vystupováním nesnižuje vážnost vysokého úřadu, který zastává. Jeho otrávený šíp zamířil tentokrát na občana Martina Vadase, který se opovážil požádat zastupitele - poslance a senátory, aby se pokusili v demokratické společnosti obvyklou formou veřejného slyšení vnésti nám občanům více světla do situace na českém mediálním trhu, aby zjistili více o motivech jimi volených radních RČR RTV, kteří jim nedávno své funkce hodili na hlavu, přestože byli k jejich výkonu motivováni nemalým platem.
20. 11. 2001
Původní dopis Martina Vadase Senátu Poslanecké sněmovny ČR, na nějž reagoval Petr Štěpánek.
Nina Krásenská a Marie Königová
18. 11. 2001

Ve čtvrtek se konal další seminář BIS pro studenty Filosofické fakulty UK. Zpočátku to vypadalo, že se organizátoři semináře poučili z minulých chyb. "Rozvědčice" Nina (jinak personalistka BIS PhDr. Nina Krásenská) opustila obvyklé místo a posadila se do jedné z lavic mezi studenty a semináři byla od začátku až do konce přítomna zástupkyně fakulty, prof. Marie Königová z pořádajícího Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Nakonec to všechno dopadlo jinak: poté, co se Nina Krásenská začala rozplývat nad platovými vyhlídkami zaměstnanců BIS v porovnání např. s knihovníky (právě ten obor většina posluchačů semináře studuje), přiznali soukromě někteří ze studentů, kteří dosud výhrady Britských listů odmítali a seminář BIS hájili, že zde nešlo o nic jiného než o náborovou agitaci a že budou od nynějška názory prezentované pracovníky služby přijímat daleko kritičtěji.

Pro zájemce přinášíme zvukový záznam téměř celého semináře ve formátu Real Media 28.8K (přehrávač je ke stažení zde). Proslov N. Krásenské je v závěru nahrávky.

Zde je komentovaná fotogalerie Štěpána Kotrby.

19. 11. 2001

Komentář k vládní předloze zákona o svobodě shromažďování

Před časem jsme na tomto místě komentovali mimořádně restriktivní návrh shromažďovacího zákona, který - pod vlivem nálady panující po zasedání MMF/SB vloni v září - připravilo ministerstvo vnitra. Předloha nyní dorazila do Sněmovny. Tato verze upouští od některých sporných a potenciálně nebezpečných ustanovení, např. od přímé hmotné odpovědnosti svolavatele za jednání účastníků, avšak objevilo se v ní několik zcela nových prvků. Výsledkem má být právní úprava, která bude představovat vážný zásah do demokratického práva občanů na pokojné shromažďování a která na několika místech koliduje s ústavním pořádkem České republiky a odchyluje se od praxe běžné v demokratických zemích.
17. 11. 2001

Poněkud symbolicky - 7. listopadu 2001 - schválila vláda návrh zákona, jímž má být v této zemi omezena svoboda shromažďování (stručný rozbor viz zde). Protože jsme chtěli mít k dispozici přesné znění této předlohy, obrátili jsme se s dotazem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na Úřad vlády. Přišla nám tato odpověď: paní Jitka Vodrážková sděluje, že zákon-nezákon, informace nám neposkytne a máme se obrátit na ministerstvo vnitra, tam nám možná vyhoví.

Protože se zdráháme uvěřit, že by vláda opravdu neměla text dokumentu, který minulý týden schválila, podáváme proti rozhodnutí o neposkytnutí informací odvolání a zároveň chceme vědět, jak bude autorka dopisu za své skandální jednání s žadateli o informace potrestána. Připomínáme, že každý úřad (stejně jako všechny další instituce, které hospodaří s veřejnými prostředky) je za zákona povinen poskytnout žadateli všechny informace, které má k dispozici a u nichž to zákon č. 106/1999 Sb. nebo jiné předpisy (zákon o ochraně utajovaných skutečností, zákon o ochraně osobních údajů apod.) výslovně nezakazuje.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2001 Poruší Západ slib a obrátí se k Afghánistánu zády?   
20. 11. 2001 The Czech media now - a postcommunist model? Jan  Čulík
19. 11. 2001 Svoboda shromažďování má být podstatně omezena Tomáš  Pecina
19. 11. 2001 Země, která kriminalizuje názory, je Absurdistán   
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
17. 11. 2001 Úřad vlády: Zákon o svobodném přístupu k informacím pro nás neplatí! Tomáš  Pecina
16. 11. 2001 O nejnovější české próze Lubomír  Machala
16. 11. 2001 Američané vybombardovali kancelář televize al Jazeera   
16. 11. 2001 BBC záměrně nenazývá útoky z 11. září "terorismem"   
16. 11. 2001 Jak reaguje ČT na rychle se měnící svět: Bude Nemocnice na kraji města! Jan  Čulík

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2001 Poruší Západ slib a obrátí se k Afghánistánu zády?   
20. 11. 2001 The Czech media now - a postcommunist model? Jan  Čulík
20. 11. 2001 "Boj proti terorismu": Britští právnici protestují proti omezování lidských práv   
19. 11. 2001 Bush zabránil Blairovi vyslat do Afghánistánu mezinárodní vojenskou koalici   
19. 11. 2001 Neděle večer: nejnovější informace z Afghánistánu   
19. 11. 2001 Jaké to je dnes v Afghánistánu   
19. 11. 2001 "Vrátili se mudžahídové a budou nás okrádat a bít"   
19. 11. 2001 Jak to dopadne s mocenským vakuem v Kábulu? OSN nechce vyslat mírové sbory   
18. 11. 2001 Nahradí Západ v Afghánistánu jednu diktaturu druhou?   
17. 11. 2001 Osvobození neznamená konec obavám Luboš  Kreč