20. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 11. 2001

Železný do tepláků, Monsport k lopatě ?

Páteční "Události" i "Jednadvacítka" České televize dokumentovaly přetrvávající rezervy zpravodajství televize veřejné služby a pokračující stagnaci jejího vedení . Oba pořady se nejspíš stanou školními příklady neprofesionality, kterou by část odborníků mohla vnímat jako pokus autorů o zásah do nezávislosti soudů. Zvláště, když z rozhovoru s vyšetřovatelem Vladimírem Machalou vyplynulo, že další návrh na vzetí do vazby Vladimíra Železného není vyloučen.

Zneužívání veřejnoprávní obrazovky k manipulaci příp. prosazování partikulárních zájmů dle všeho nejsou v ČT minulostí. Někteří žurnalisté se této "drogy" asi nemohou zbavit. Nic proti osobním představám redaktorů ČT disponujících vizí Vladimíra Železného "v teplácích". Nic proti jejich znechucení profesionalitou obhájce Josefa Monsporta, i jejich podivení, že tento bývalý prokurátor je členem advokátní komory. Rovněž nic proti jejich sympatiím k neohroženým kriminalistům a vyšetřovatelům odolávajícím tlakům a protitlakům různých zájmových skupin. To všechno je pochopitelné, pokud se emoce reportérů, redaktorů i některých dalších televizních pracovníků neprojevují v latentní nebo zcela otevřené podobě do jejich tvůrčího přístupu.

Prosazování veřejného zájmu je pro novináře ušlechtilým posláním vyžadujícím talent podložený orientaci v problematice a v neposlední řadě charakter. Ten se u lidí, novináře nevyjímaje, skutečně odhalí až ve stresových situacích. V těch se někteří pracovníci ČT zcela jistě nacházejí už delší dobu a zřejmě nejen vlastním přičiněním. To však není omluvou pro autorský a realizační tým pátečních večerních zpravodajských pořadů ČT, jejichž společným jmenovatelem bylo jakési podivení spojené s rozhodnutím soudkyně, která neakceptováním stanoviska státního zástupce resp. vyšetřovatele asi měla znehodnotit dosavadní úsilí orgánů činných v trestním řízení. Autoři však svá podezření nedokázali přesvědčivě doložit.

Zpochybnění neakceptování vazby totiž postrádalo především vyjádření soudkyně, která se neztotožnila s názorem vyšetřovatele potažmo státního zástupce. Nevyváženost přístupu redakce umocnil exkluzivní rozhovor s vyšetřovatelem, který odhalil jeho nedostatečnou orientaci v problematice. Pokračování v trestné činnosti totiž shledával v nezadatelném právu obviněného jakožto účastníka exekučního řízení činit kroky z toho vyplývající. Vyšetřovatel se zřejmě neorientuje v oblasti civilního práva procesního speciálně v kategorii exekucí.

Relevance reportáže věnovaná minulosti obhájce Josefa Monsporta byla rovněž nevysoká. Oba reportéři se pokusili srovnávat nesrovnatelné. Pozice prokurátora v totalitním režimu s pozicí obhájce v demokracii skutečně nelze srovnávat. Snad jen v jakési emotivní jam-session, o níž zřejmě šlo.

Snaha pracovníků redakce zpravodajství o diskreditaci šéfa nejpopulárnější televize, jenž se netají svými pochybnostmi o jejich profesionalitě, je snad jakousi zvrácenou logikou pochopitelná. To však neopravňuje vedení redakce k poskytnutí obrazovky televize veřejné služby k účelové manipulaci, která je pro některé reportéry ČT příznačná.

                 
Obsah vydání       20. 11. 2001
20. 11. 2001 Poruší Západ slib a obrátí se k Afghánistánu zády?
20. 11. 2001 Bush nepodpořil úsilí Británie vyslat do Afghánistánu mírové sbory
20. 11. 2001 "Boj proti terorismu": Britští právnici protestují proti omezování lidských práv
19. 11. 2001 Válečná lest
20. 11. 2001 Mládí vpřed! Zdeněk  Müller
19. 11. 2001 Zpráva společnosti CME: V lednu 2002 se bude konat další jednání arbitráže
20. 11. 2001 Železný do tepláků, Monsport k lopatě ? Radim  Hreha
20. 11. 2001 The Czech media now - a postcommunist model? Jan  Čulík
20. 11. 2001 Bláto Britských listů: Martin Vadas polemizuje s Petrem Štěpánkem Martin  Vadas
20. 11. 2001 Žádám veřejné slyšení RRTV: Ať objasní, pod jakými byli její členové tlaky Martin  Vadas
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
19. 11. 2001 Svoboda shromažďování má být podstatně omezena Tomáš  Pecina
17. 11. 2001 Úřad vlády: Zákon o svobodném přístupu k informacím pro nás neplatí! Tomáš  Pecina