16. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 11. 2001
BBC World Service, rozhlasové a televizní zahraniční vysílání BBC, učinilo už před časem rozhodnutí, že jeho reportéři a moderátoři nebudou zásadně charakterizovat útoky z 11. září jako "terorismus". Mark Damazer, náměstek ředitele zpravodajství BBC uvedl na novinářské konferenci "Newsworld" v Barceloně, že by bývala BBC přišla o svou mezinárodní pověst nestrannosti a objektivity, kdyby používala takový subjektivní výraz. Na konferenci se za nedostatek objektivity staly terčem ostré kritiky americké televizní stanice. Bylo to, jako by BBC a americká média informovaly o dvou úplně odlišných válkách, zdůraznil tam ředitel kanadské rozhlasové a televizní společnosti CBC.
Nina Krásenská a Marie Königová
18. 11. 2001

Ve čtvrtek se konal další seminář BIS pro studenty Filosofické fakulty UK. Zpočátku to vypadalo, že se organizátoři semináře poučili z minulých chyb. "Rozvědčice" Nina (jinak personalistka BIS PhDr. Nina Krásenská) opustila obvyklé místo a posadila se do jedné z lavic mezi studenty a semináři byla od začátku až do konce přítomna zástupkyně fakulty, prof. Marie Königová z pořádajícího Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Nakonec to všechno dopadlo jinak: poté, co se Nina Krásenská začala rozplývat nad platovými vyhlídkami zaměstnanců BIS v porovnání např. s knihovníky (právě ten obor většina posluchačů semináře studuje), přiznali soukromě někteří ze studentů, kteří dosud výhrady Britských listů odmítali a seminář BIS hájili, že zde nešlo o nic jiného než o náborovou agitaci a že budou od nynějška názory prezentované pracovníky služby přijímat daleko kritičtěji.

Pro zájemce přinášíme zvukový záznam téměř celého semináře ve formátu Real Media 28.8K (přehrávač je ke stažení zde). Proslov N. Krásenské je v závěru nahrávky.

Zde je komentovaná fotogalerie Štěpána Kotrby.

17. 11. 2001

Proti ostré kritice amerických sdělovacích prostředků, které podle názoru mnohých v nynější válce jen nacionalisticky pochlebují Georgi Bushovi, se na stránkách BlueEar Forum ohradil jeden čtenář z Londýna a poukázal na to, že např. známá reportérka CNN Christiane Amanpour odvysílala z Kábulu tuto reportáž:

"Jistěže jsou všichni rádi, že byl režim Talibánu svržen. Ale bylo tohle účelem této války? Protože PRÁVĚ NA TOTO chci poukázat, tato válka byla podvod. Jak ukončí tato válka, kterou nevyhrála na zdejším území [mezinárodní] koalice, ale Severní aliance, mezinárodní terorismus? Věříte skutečně, že Afghánistán za Talibánu byl jediným či hlavním hnízdem terorismu? Věříte, že bin Laden potřebuje ke své existenci Talibán? Je to spíše obráceně. Bez jeho peněz by se Talibán neudržel u moci tak dlouho? A o jakém terorismu tady hovoříme? Démonizace bina Ladena, to je další chyba Spojených států, která bude mít v budoucnosti děsivé následky. Po dobu pěti let se nikdo o Talibán nezajímal a po dobu předchozích pěti let se nikdo nezajímal o Severní alianci, když byla u moci. Zajímavé je, že tehdy prý teroristé byli v Iráku a v Sýrii a v Libyi a dokonce i v Pákistánu. Kdypak se ale všichni přestěhovali do Afghánistánu..."

"I am sure that everybody is happy that the Taliban regime has been overthrown. But was that the point of this war? Because THAT is my point, meaning that this war is a fraud. How is this war, not won by the coalition on the ground but by the Northern Alliance, going to put and end to international terrorism? Do you believe that Taliban's Afghanistan is THE terrorist nest? Do you believe that Bin Laden needs the Taliban to exist? It was more the other way round. Without his money they wouldn't have stayed for very long in power. And what terrorism are we talking about here? Demonising Bin Laden is another of the mistakes of the US which will prove to have deadly consequences in the future. For 5 years nobody cared about the Taliban and for the 5 previous years nobody cared about the Northern Alliance then in power. Funnily enough the Terrorists were then in Iraq and in Syria and in Libya, even in Pakistan. I wonder when they all moved to Afghanistan..."

16. 11. 2001
Reportér televize BBC, který se dostal do popředí veřejného zájmu, protože informoval jako první o tom, co se stalo 11. září ve Světovém obchodním středisku v New Yorku, kritizoval opakované vysílání záběrů, jak letadla narazila do věžáků střediska, jako "pornografické". Steven Evans, který čekal v přízemní hale Světového obchodního střediska na schůzku s jedním jeho pracovníkem, když do budovy narazilo letadlo, konstatoval, že byl šokován tím, že byly záběry katastrofy posléze opakovaně užívány jako pozadí pro rozhovory a dokonce i v upoutávkách na zpravodajské vysílání během dne.
16. 11. 2001
"Jedna z amerických inteligentních bomb shozených v Kábulu zničila tamější kanceláře televize al Jazeera, jediné skutečně nezávislé významné televizní stanice v arabském světě. Al Jazeera systematicky vysílala hlasy muslimů, kteří se stavěli proti americké vojenské intervenci v Afghánistánu a také bin Ladenova podvratná videa. Před několika týdny se Colin Powell pokusil přesvědčit katarského emíra, aby tuto stanici zlikvidoval, ale bezúspěšně. Zničení kábulské redakce al Jazeery americkou bombou ukazuje, že svoboda projevu a odlišné názory jsou nyní na stejné úrovni jako terorismus. Druhou ztrátou pro Západ je triumf války nad vyjednáváním. Zdá se, že toto částečné vítězství v Afghánistánu přesvědčilo vlády i komentátory, že je možné bombardováním dosáhnout světového míru. Nikdo neučinil před začátkem bombardování ani pokus rozlišit mezi spravedlivou a nespravedlivou válkou. Spravedlnost ve válce, jak souhlasí snad všichni filozofové od Tomáše Akvinského dál, vyžaduje, aby byly nejprve vyčerpány všechny mírové alternativy. Spravedlnost byla nyní nově definována jako úspěch, a válka jako jediná možná cesta k míru. Tento nový triumfalismus se rychle mění v nový imperialismus. Plete to dohromady vojenské a etické úspěchy, munici a morálku. Jestliže je toto vítězství pro civilizaci, jsem rád, že jsem nezažil její porážku." Argumentaci Georga Monbiota z včerejšího Guardianu shrnujeme.
17. 11. 2001
V posledních hodinách a dnech je Západ prosycen nadšením z postupu Severní aliance v Afganistánu. Když Taliban opustil Kábul a začal se stahovat hlouběji na jih státu, euforie nekráčela pouze ulicemi afgánského hlavního města, ale také mnohým městem Afganistánu na hony vzdáleným. "Bombardování mělo úspěch, všechno je zapomenuto! Co jsme si, to jsme si!" Dozajista znělo, a stále zní, v hlavě nejednomu (ještě před nedávném) pochybovači. To je naprosto pochopitelné, protože zájem médií se v současnosti přesouvá na "pouliční frontu", mezi obyvatele dříve okupovaných měst, kteří slaví nově nabytou svobodu. Jak říká staré české přísloví "sejde z očí, sejde z mysli." Ale i přes nezvratitelnou pravdivost zmíněné pranostiky je zde stále čeho se obávat, a to přímo v Kábulu a dalších městech, která byla uzmuta z područí Talibanu.
16. 11. 2001
Vracíme se ještě k rozhovoru, který poskytl v pondělní Mladé frontě Dnes ředitel ČT Jiří Balvín Jindřichu Šídlovi. Nehoráznost Balvínových odpovědí je pozoruhodná: "Ať nám platí občané více, budeme je bavit seriály z českého prostředí." [Jak přesně jejich peněz budeme užívat, to je nemusí zajímat, to je tajné.] "A co zpravodajství? Naše první zpráva trvá tři minuty, to je příliš dlouhé. Chce to větší dynamiku." - Byl skutečně tento člověk jmenován ředitelem České televize, aby zlikvidoval její veřejnoprávní funkci, zakonzervoval ji v dnešním stavu, vyhovujícím jejím interním strukturám, a přivedl ji stagnací k likvidaci?
17. 11. 2001

Poněkud symbolicky - 7. listopadu 2001 - schválila vláda návrh zákona, jímž má být v této zemi omezena svoboda shromažďování (stručný rozbor viz zde). Protože jsme chtěli mít k dispozici přesné znění této předlohy, obrátili jsme se s dotazem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na Úřad vlády. Přišla nám tato odpověď: paní Jitka Vodrážková sděluje, že zákon-nezákon, informace nám neposkytne a máme se obrátit na ministerstvo vnitra, tam nám možná vyhoví.

Protože se zdráháme uvěřit, že by vláda opravdu neměla text dokumentu, který minulý týden schválila, podáváme proti rozhodnutí o neposkytnutí informací odvolání a zároveň chceme vědět, jak bude autorka dopisu za své skandální jednání s žadateli o informace potrestána. Připomínáme, že každý úřad (stejně jako všechny další instituce, které hospodaří s veřejnými prostředky) je za zákona povinen poskytnout žadateli všechny informace, které má k dispozici a u nichž to zákon č. 106/1999 Sb. nebo jiné předpisy (zákon o ochraně utajovaných skutečností, zákon o ochraně osobních údajů apod.) výslovně nezakazuje.

16. 11. 2001
V rozhovoru s literárním historikem Jiřím Holým v těchto dnech jsem se dozvěděl, že od nejnovějších vydání děl moderních českých klasiků (Františka Langera, Vladimíra Holana) se v současnosti v ČR prodá 100 výtisků (!) Přesto má prý cenu ty knihy pracně připravovat k vydání - alespoň budou k dispozici. Přesně tak argumentovali Zdena a Josef Škvoreckých, když vydávali v Torontu v letech 1971 - 1989 nezávislou českou literaturu - je lepší, aby byla kniha, rukopis se ztratí... (Ti ovšem vydávali - v cizině - knihy v nákladu kolem 2000 výtisků...) - Mám pocit, že lidi v ČR trochu pozapomněli, na co je literatura. Je na něco úplně jiného, než je biflování jmen, názvů knih a dat ve špatných hodinách češtiny. Lubomír Machala z olomoucké univerzity připravil vysoce zajímavý přehled nejnovější české prózy, který tímto publikujeme. Lidé, čtěte! (JČ)
Jan Paul: Hráč, vystřižená reklama,15 x 10cm, 2001
15. 11. 2001

"Přiznal jsem jen literárnost a konjunkturalitu"

"Já se nebudu podřizovat většině a nehodlám se s ní ani ztotožňovat, pokud nebudu sám přesvědčen o tom, že je pro mě vůbec něčím zajímavá. Mám stejné právo na tento vzduch i na tuto zemi, jako mám stejné právo myslet si o ní své. Mám stejné právo být chráněn ve své jinakosti jako ti, kteří se sdružují ve své uniformitě. Odpovědnost je nedělitelná, jsem připraven dodržovat zákony jen tehdy, budu-li mít stejná práva. Ne deklarovaná, ale vynutitelná. Nejsem ovce a budu hájit v rámci možností svůj životní prostor, neboť vnější tlaky které nás omezují, jsou už citelné."
14. 11. 2001

Na vysychajícím Aralském jezeře číhají hrozivé bacily

Krzszytof Keciek
"Toto místo si můžete splést s peklem" - konstatoval Andy Weber, účastník tajné mise Ministerstva zahraničí Spojených států na ostrově Vozrožděnie (Obrození) v Aralském jezeře. Weber a další účastníci mise se tam pohybovali ve vzduchotěsných kombinézách. "Cítili jsme se, jako bychom přistáli na Měsíci", vzpomíná tento americký mikrobiolog. Ostrov Vozrožděnie byl totiž v letech 1954 - 1988 největším sovětským cvičištěm pro biologické zbraně. V komplexu Aral-7 probíhaly zkoušky na "čerstvém" vzduchu. Podle Kena Alibeka, jednoho z tvůrců sovětského programu "zbraní B", který v roce 1992 emigroval do Spojených států, se tam "zdokonalovaly" bacily neštovic, horečky Q, moru, venezeulského zánětu mozkových blan, botulotoxinu a především antraxu.
Jiří Lobkowicz
14. 11. 2001

Ve čtvrtek se konal on-line rozhovor Britských listů s knížetem Jiřím Lobkowiczem o straně, kterou nikdo nepotřebuje - nejen o směřování Cesty změny, ale také o jejím možném konci hned na začátku, o korupci a Evropské unii bez referenda, o sto ukradených podpisech i šlechtictví, které je zakázáno zákonem.

Žije Jiří Lobkowicz ve vysněném světě? V on-line rozhovoru Britských lisů tvrdí, že najdeme program jeho strany na doméně www.cestazmeny.cz. Chtěli jsme se přesvědčit a takhle to dopadlo... A pak věřte politikům.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
17. 11. 2001 Úřad vlády: Zákon o svobodném přístupu k informacím pro nás neplatí! Tomáš  Pecina
16. 11. 2001 O nejnovější české próze Lubomír  Machala
16. 11. 2001 Američané vybombardovali kancelář televize al Jazeera   
16. 11. 2001 BBC záměrně nenazývá útoky z 11. září "terorismem"   
16. 11. 2001 Jak reaguje ČT na rychle se měnící svět: Bude Nemocnice na kraji města! Jan  Čulík
15. 11. 2001 Jak John Simpson z BBC "osvobodil Kábul"   
15. 11. 2001 To je překvapení, že "naši" vojáci v Afghánistánu páchají zvěrstva!   
15. 11. 2001 Zbigniew Brzezinski: Vyvolal jsem v roce 1979 sovětskou invazi do Afghánistánu   
15. 11. 2001 Stanislav Lem: Všechno má svůj konec   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2001 Nahradí Západ v Afghánistánu jednu diktaturu druhou?   
17. 11. 2001 Osvobození neznamená konec obavám Luboš  Kreč
16. 11. 2001 Američané vybombardovali kancelář televize al Jazeera   
16. 11. 2001 Opakované vysílání záběrů WTC kritizováno jako "pornografie"   
16. 11. 2001 BBC záměrně nenazývá útoky z 11. září "terorismem"   
15. 11. 2001 Jak John Simpson z BBC "osvobodil Kábul"   
15. 11. 2001 To je překvapení, že "naši" vojáci v Afghánistánu páchají zvěrstva!   
15. 11. 2001 Zbigniew Brzezinski: Vyvolal jsem v roce 1979 sovětskou invazi do Afghánistánu   
14. 11. 2001 BBC: Obrátil se Talibán proti bin Ladenovi?   
14. 11. 2001 Živý vstup: Jak to vypadalo včera večer v Kábulu