1. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2001

Pro osvěžení paměti: Jak je to s Vladimírem Železným

Při příležitosti "vstupu Vladimíra Železného na Slovensko" požádal Jana Čulíka o rozhovor slovenský časopis Domino. V odpovědích JČ rekapituluje Železného televizní "podnikání" od samého začátku.
  • V čom je podstata sporu medzi Vladimírom Železným a CME?
Doporučuju každému, aby si prostudoval závěry mezinárodní arbitráže CME versus Železný, CME versus Česká republika a Ronald Lauder versus Česká republika. Jsou volně k dispozici v češtině i v angličtině na internetových stránkách www.cnts.cz. To jsou sice stránky společnosti CME, ale ta nijak nezasahovala do právních dokumentů zveřejněných mezinárodním arbitrážním soudem v Amsterodam. Dokumenty v podrobnostech přirozeně obsahují i výroky, nepříznivé vůči CME. Úkolem novinářů pracujících ve prospěch demokracie v každé zemi je nezávisle, analyticky zhodnotit všechny závažné skutečnosti, které hrozí ovlivnit vývoj v dané zemi, jejich složitější aspekty občanům vysvětlit jasně a srozumitelně a rozumně předvídat, co se může stát. Považuji za alarmující, že se toto v případě vstupu Vladimíra Železného na Slovensko nestalo.

V kostce se sága Železný, CME, televize Nova a Česká republika dá shrnout asi takto:

V roce 1993 získala skupina šesti slovenských a českých intelektuálů původně společně s americkými investory, firmou CEDC (předchůdcem CME) televizní licenci na provozování značně kulturní komerční televizní stanice (něco jako je ve Velké Británii kulturní komerční stanice Channel Four). (V původní dokumentaci, kterou zveřejnily v létě 2000 internetové Britské listy (viz zde), jsou jako uchazeči o licenci jmenováni společně CEDC i CET 21.) Ve skupině těchto šesti intelektuálů rychle získal vrch svou praktičností a svým ředitelským talentem Vladimír Železný, který původně členem skupiny ani nebyl. V těsné spolupráci s americkými investory převzal Železný řízení nové televizní stanice, televize Nova. Okamžitě po udělení televizní licence rezignoval na veškeré právní ustanovení licence a namísto kulturní stanice vytvořil brutálně bulvární televizi Nova.

Toto mělo být pro každého pozorovatele varující: ukazovalo, to, že Železný zásadně nehodlá respektovat právní podmínky dohod, které uzavřel s partnery, a bude se svévolně chovat tak, jak v danou chvíli uzná, že je to pro něho podnikatelsky a osobně nejvýhodnější: zradí pro svůj osobní prospěch kohokoliv. V západním podnikatelském prostředí je nesmírně významným rysem podnikání důvěryhodnost a osobnostní integrita: těžko se na podnikatelském trhu dlouhodoběji uplatňují osoby, které porušují smlouvy, lžou a podvádějí.

To, že se Vladimíru Železnému podařilo ve spolupráci s Američany rychle vytvořit z bulvární televizní stanice Nova obrovský finanční úspěch, je zaslepilo (tím, jak rychle začala Nova vytvářet zisky, stala se nejúspěšnější televizní stanicí v celé historii světového televizního podnikání). Najednou měli k dispozici husu, která snáší zlatá vejce. Např. za rok 1996, tj. v třetí rok svého vysílání, zaznamenala TV Nova provozní zisk 45 milionů dolarů na základě obratu ve výši 109 milionů dolarů. Už v roce 1995 vyplatila Nova dividendu ve výši 12 milionů dolarů. (Údaje jsou vybrány ze čtvrtletních a výročních zpráv společnosti CME, předkládaných americkému kapitálovému dohledu Securities and Exchange Commission, www.sec.gov, kde jsou k dispozici každému volně na internetu.) Američané si neuvědomili že jde o výjimečné podmínky: 1. Nova dostala licenci zadarmo a pak podmínky licence porušila, nikdo se v ČR nezmohl na efektivnější protest, 2. české nezkušené, "bezvědomé" (jak ho charaterizoval jeden západní analytik) publikum neznalo postupy "kapitalistické" televize a nechalo se lehce zmanipulovat bezostyšnou bulvárností Novy.

Na Američany nepůsobilo varovně, že Železný dosáhl tohoto spektakulárního úspěchu porušením původních podmínek licence, a že tedy může použít obdobných postupů ve svůj prospěch v budoucnosti i vůči nim. Naopak, v zaslepené chtivosti po penězích šli činitelé firmy CME ve srozumění s Železným často až na samou hranu zákona. Zastrašovali Radu České televize a od roku 1996 provedli protiprávně majetkové změny v držiteli vysílací licence, firmě CET 21, tak, aby televizi Nova za pomoci Vladimíra Železného plně ovládli.

Vysílací licenci pro televizi Nova vlastnila skupina šesti slovenských a českých intelektuálů ve společnosti CET 21. Americký podnik CME vlastnil vysílací stanici, televizi Nova, tedy firmu ČNTS ("Českou nezávislou televizní stanici"), a během roku 1996 zvýšil svůj vlastnický podíl v ČNTS (televizi Nova) z původních 66 na 88 procent, posléze pak v dalších krocích zvýšil své vlastnictví ČNTS až na 99 procent - chtěl prostě plně ovládnout onu "husu, snášející zlatá vejce". Jenže vysílací licenci zřejmě především vlastnili Češi a Slováci sdružení ve společnosti CET 21, účast původního podniku CEDC (posléze CME) poklesla v účast formální. Tak firma CME poskytla v roce 1996 Železnému tajně 5,22 milionů dolarů, aby od společníků CET 21 odkoupil pro ni jednak jejich podíly v televizi Nova (ČNTS), a jednak pro sebe podíly českých a slovenských vlastníků v držiteli licence CET 21. V důsledku této transakce umožnila firma CME Železnému, aby ovládl 60 procent podniku CET 21, držitele vysílací licence, a stal se tak rozhodujícím vlastníkem firmy, která držela vysílací licenci. Američané doufali, že jim za to Železný prokáže svou loajalitu a snažili se ho také k sobě pevně zavázat různými právními normami. To se však nevyplnilo. Zvýšením jeho podílu v držiteli licence CET 21 na 60 procent mu do budoucna umožnili, aby je zradil tak, jako v roce 1993-4 hodil do koše podmínky vysílací licence pro TV Nova. Právě toto měl ředitel podniku CME Klinkhammer na mysli, když uvedl: "Sami jsme z Železného vytvořili monstrum."

  • Kde sú korene tohto sporu? V českej tlači som si prečítala, že v zmluvách medzi CME, ČNTS a CET21. Je to podľa vás tak?

Cynikové argumentují, že jádro sporu Železný - CME spočívá v tom, že Železný Američanům televizi Nova dvakrát prodal a pak jim ji ukradl. Konkrétně to začalo tak, jak to popisuji v předchozí odpovědi. Mělo to tři etapy:

1. V roce 1996 měli Američané zájem zvýšit své vlastnictví televize Nova (ČNTS) z 88 na 93,22 procent, to jim Železný umožnil, když mu dali oněch výše zmíněných 5,22 milionů dolarů a on zprostředkoval prodej 5,22 procent podílů ČNTS od svých českých a slovenských společníků v podniku CET 21, zatímco sám zvýšil své vlastnictví podniku CET 21, a tedy televizní licence, na majoritních 60 procent.

2. O rok později, v srpnu 1997 prodal Železný a někteří jeho partneři Američanům ve společnosti CME dalších 5,2 procent akcií televize Nova (společnosti ČNTS), za 28 537 000 dolarů, takže Američané zvýšili svůj podíl v televizi Nova na 99 procent.

3. V srpnu 1999 Železný po neshodách s firmou CME (Američané zjistili, že jako ředitel ČNTS podniká akce, které jim jako vlastníkům firmy škodily, a tak ho v dubnu 1999 z ředitelské funkce vyhodili) televizi Nova (ČNTS) od vysílání odpojil a vytvořil na pražském Barrandově za podpory neprůhledného konsorcia českých finančních magnátů, sdružených v podniku nazvaném Česká produkční, novou televizi Nova, která vysílá dodnes.

Původní verze televize Nova, vlastněná Američany, byla sice bulvární a šla často agresivně až na hranici českých zákonů a české regulační orgány před ní často bojácně ustupovaly, jenže podnik CME podléhal americkému kapitálovému dozoru a tomu musel předkládat až stopadesátistránkové výroční zprávy, které si mohl pak kdokoliv v ČR dohledat na internetu - jeho činnost byla tedy do značné míry průhledná a prostřednictvím zpráv CME bylo možno korigovat Železného lži, pronášené v Praze pro české sdělovací prostředky.

Od vzniku druhé, domácí TV Nova je zájmová skupina, která ji financuje, a její provázanost na jiné české podnikatele a politiky zcela neprůhledná. Vliv TV Nova na českou politickou scénu je snad nejzávažnější hrozbou české demokracii, jaká vznikla od roku 1989. Letos na jaře se například TV Nova podařilo prosadit v ČR lobbováním mediální zákon, formulovaný výrazně v její prospěch, takže jí bude televizní licence, až nyní vyprší, prodloužena o dalších 12 let, tedy v podstatě donekonečna...

Vladimír Železný a Česká republika prohráli ve sporu s CME tři mezinárodní arbitráže. Všechny tři daly za pravdu odpůrcům Vladimíra Železného, dvě ze tří arbitráží zároveň požadují rozsáhlé finanční odškodné.

Arbitráž u mezinárodní obchodní komory v Amsterodamu CME versus Železný zjistila, že při prodeji 5,8 procent akcií podniku ČNTS společnosti CME za 28 537 000 dolarů, tedy cca 1 miliardu korun (viz bod 2 této odpovědi) porušil Železný své přísliby, že nebude provádět konkurenční činnost, která by firmu CME poškozovala. Jinými slovy, nemohu prodat část podniku partnerovi za miliardu českých korun a zároveň zahájit akce, které mu ten podnik zničí. Arbitráž nařídila, aby byla tato transakce anulována: Železnému bylo nařízeno, aby vrátil podniku CME podstatnou část z výše uvedené částky, tj. 23,35 milionů dolarů, podnik CME mu vrátí akcie ČNTS. Železný dosud nesplatil nic, takže soudy v různých zemích světa začaly postupně konfiskovat jeho majetek. K tomu se v minulých dnech připojil i Městský soud v Praze. Dlužná suma je navíc rozhodnutím arbitrážního řízení zatížena pokutou z prodlení ve výši 3200 dolarů denně, takže v současnosti dluží Železný společnosti CME cca 27,915 milionů dolarů.

Obě arbitráže CME versus Česká republika a Lauder versus Česká republika dopadly pro Českou republiku nepříznivě. Arbitráž rozhodla, že Česká republika neochránila americké investice do televize Nova v ČR a ČR bude muset za to zaplatit pokutu půl miliardy dolarů. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání, i když se činitelé české vlády snaží vytvářet jiný dojem.

  • Dá sa v tejto chvíli povedať na koho strane je pravda?

Ano, dá. Vladimír Železný je sice mistr mlžení; využívá toho, že historie jeho "podnikání" je relativně složitá a české sdělovací prostředky se v podrobnostech neumějí orientovat, tak Železný šíří ve svůj prospěch zmatek, demagogii a polopravdy. Avšak ať říká cokoliv, skutečnost je taková, že všechny arbitráže Železný i ČR prohráli. V mezinárodním podnikatelském prostředí je pro pověst podnikatele a pro jeho zemi vážnou ranou už to, když ho někdo k mezinárodní arbitráži požene, natož když ji prohraje.

  • Dá sa pomenovať, čo Železný porušil?

Železný pohrdá právními dohodami a zákonem. Vždycky se je snaží překrucovat a manipulativní interpretací ve svůj prospěch měnit jejich význam. Hraje na to, že většina lidí není seznámena s podrobnostmi a nemůže do detailů sledovat, o co ve skutečnosti jde. Také v jeho prospěch působí to, že čeští novináři neumějí nebo nechtějí veřejnosti jasně vysvětlit složité otázky.

Tak, jako Železný porušil ustanovení vysílací licence, kterou dostal pro provoz televize Nova v roce 1993, porušil i obchodní dohodu ze srpna 1997 o prodeji 5,8 procent ČNTS společnosti CME. Nerespektoval její ustanovení, že nebude podnikat konkurenční akce, které by CME poškodily. Arbitrážní řízení to přesvědčivě dokázalo, stejně tak, jako dokázalo, že zejména v důsledku chabé a v některých ohledech i zaujaté činnosti české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tento správní orgán nejednal dostatečně efektivně, aby ochránil americkou investici před vytunelováním.

  • Riaditeľ TV Markíza Železného nazval kriminálnikom. Je to opodstatnené?

Přestože se ředitel TV Markíza jistě dívá na Železného zaujatě, protože prismatem pohledu CME, obávám se, že vzhledem k tomu, co jsem vylíčil v předchozích odstavcích, je charakteristika Železného jako "kriminálníka" dost opodstatněná, pokud je kriminálníkem ten, kdo nerespektuje dohody a zákony a jedná bez ohledu na cokoliv ostatního vždy jen ve svůj krátkodobý prospěch.

  • TV Nova má na českom trhu dominantné postavenie, zneužíva ho?

Jde o problém chabé mediální regulace. Není naprosto nic špatného na tom, aby TV Nova vydělávala velké peníze. Jenže terestrických televizních okruhů je v každé zemi jen omezené množství. Běžně se na Západě považují terestrické vysílací frekvence za národní "rodinné stříbro". Dostat takovou vysílací frekvenci je obrovskou výsadou - ne každý se může "chovat tržně" a založit si vlastní televizní stanici - na to není dostatek frekvencí. Proto se považuje v zavedených demokraciích za normální, že i komerční stanice za právo vydělávat televizním vysíláním bude plnit určité požadavky veřejné služby: že bude vyrábět nezávislé a kriticky analytické, investigativní televizní zpravodajství, že bude investovat do výroby domácích pořadů a nebude vysílat jenom levné americké seriály, že bude vyrábět a vysílat pořady pro děti, že bude investovat do podtitulků pro neslyšící, atd. To všechno mají vynucovat Rady po rozhlasové a televizní vysílání. V ČR si Železný s televizí Nova dělá, co chce.

Zpravodajství televize Nova je zejména v době od 11. září vysoce manipulativní, dryáčnické a neobjektivní. I v normálnějších dobách pracuje se zavedenými stereotypy, které TV Nova sama vytvořila a pak je už odmítá rozbít. Nedávno jsme se dověděli, že TV Nova nemůže odvysílat reportáž na určité téma. Přesto, že šlo o nové a závažné informace, nebylo je možno v TV Nova zveřejnit, protože by to porušilo virtuální pohled na svět, který předtím Nova po mnoho týdnů vytvářela a upevňovala.

  • Neupevní sa toto postavenie vstupom Železného na Slovensko?

Vladimír Železný je v nynějším konsorciu, financujícím českou televizi Nova, jen velmi malým pánem, je loutkou, kde za nitky tahají daleko vlivnější a na veřejnosti nevystupující osoby. Je velmi pravděpodobné, že Železného kariéra končí: proti záporným verdiktům mezinárodní arbitráže se bude bránit jen s velkými obtížemi. Závažnější je, že rozhodnutím vpustit na Slovensko Železného si tam vpouštíte jeho mocné, vlivné a neznámé společníky, o jejichž plánech a preferencích nikdo nic neví. A nemyslím, že bude slovenská mediální rada schopna jejich vliv ve slovenské společnosti efektivně regulovat.

  • Je spravodajstvo TV Nova naklonené Václavovi Klausovi?

Zpravodajství TV Nova je často podstatně profesionálnější než neschopné zpravodajství veřejnoprávní České televize: podrobným srovnáním jednotlivých zpravodajských reportáží obou stanic vyjde najevo, že zpravodajství TV Nova je sice na první pohled dryáčničtější a například jeho reportéři mívají velmi primitivní a násilně emocionální dikci, je však srozumitelnější a všestrannější a přístupnější formou přináší větší množství informací než Česká televize. Toto však platí pouze o zprávách, na nichž nemá Vladimír Železný nebo lidé, kteří za ním stojí, zájem. Takové zprávy jsou pak hrubě manipulativní. Železný a jeho podnikatelé nepodporují v první řadě žádnou politickou stranu, podporují svůj vlastní, osobní podnikatelský prospěch a v zájmu tohoto prospěchu se spojí s kýmkoliv, kdo je ochoten jim pomáhat. Ano, dnes mají blízko ke Klausově ODS.

  • Exekútori zablokovali účty a majetok súvisiaci so Železným, je schopný zabezpečiť niekoľko sto miliónovú investíciu do TV Global na Slovensku?

Závisí to na tom, jak silné je zázemí českého podnikatelského konsorcia, které Železného podporuje. Nezdá se mi pravděpodobné, že by podnikatel s dobrou pověstí ze Západu byl ochoten investovat do podniku, v jehož čele stojí člověk, který poslednímu západnímu investorovi vytuneloval jeho zisky.

                 
Obsah vydání       1. 11. 2001
31. 10. 2001 Rada ČT zvolila ředitelem České televize Jiřího Balvína Tomáš  Pecina, Jan  Čulík
1. 11. 2001 Britské listy žalují Radu ČT Tomáš  Pecina
1. 11. 2001 Britský vojenský historik: "Al Qaeda ve válce vítězí"
1. 11. 2001 Spojené státy by se měly chovat razantněji jako imperialistická velmoc
1. 11. 2001 Televize BBC: Blaira ostře kritizovali během návštěvy v Sýrii
1. 11. 2001 Zlé znamení pro jaderné odzbrojení
1. 11. 2001 Válka v Afghánistánu: Bude to dlouhodobé úsilí
1. 11. 2001 Jan Keller dokončil odpovědi čtenářům Britských listů
1. 11. 2001 Pro osvěžení paměti: Jak je to s Vladimírem Železným
1. 11. 2001 Kotrbův článek o Březinovi byl bulvární Ondřej  Fér

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2001 Pro osvěžení paměti: Jak je to s Vladimírem Železným   
1. 11. 2001 Zlé znamení pro jaderné odzbrojení   
1. 11. 2001 Britský vojenský historik: "Al Qaeda ve válce vítězí"   
31. 10. 2001 Rada ČT zvolila ředitelem České televize Jiřího Balvína Tomáš  Pecina, Jan Čulík
31. 10. 2001 Tariq Ali: Byl jsem zatčen v Německu, protože jsem měl knihu od Marxe   
31. 10. 2001 Spojené státy provádějí výcvik teroristů   
30. 10. 2001 Použijí Američané v Afghánistánu jaderné zbraně?   
30. 10. 2001 Pane Pecino, neprovokujte justici! Eugen  Haičman
30. 10. 2001 V hlavě se nám rodí pošetilé myšlenky - Zavřít!! Jan  Čulík
30. 10. 2001 "Tato válka je podvod"   
29. 10. 2001 Co to je, tahle "civilizace"?   
28. 10. 2001 Útoky antraxem proti USA "organizují místní neonacistické skupiny"   
26. 10. 2001 Střela, která těsně minula americké stihačky   
25. 10. 2001 BBC: Civilní oběti afghánského bombardování hledají pomoc