Žadatelé o azyl v Německu: Kapesné pro uprchlíky a fakta

31. 8. 2015

Německo je pro uprchlíky atraktivní. Právě to je důvodem pro politiky, kteří se nyní zabývají s tím, jak snížit výhody poskytované žadatelům o azyl. Ministr vnitra Thomas de Maizière (CDU) má zájem místo hotovosti poskytovat poukázky na služby. Politik z CSU Joachim Herrmann chce snížit kapesné pro uprchlíky z Balkánu. "Příspěvky poskytované pro tuto skupinu jsou zatížením pro německé daňové poplatníky," uvádí Herrmann. Dostalo se mu i souhlasu z Unie - a hodně kritiky ze strany politické konkurence. Je to možné snižovat uprchlíkům kapesné? A kolik opravdu dostanou žadatelé o azyl v Německu? Ze Spiegelu přeložil pro Britské listy Milan Lelek.

Jakou pomoc obdrží uprchlíci?

Za prvních 15 měsíců dostanou uprchlíci podle zákona o „Žádosti o azyl“ (AsylbLG) pomoc ve dvou komponentech: Za prvé, je to částka na úhradu „nezbytných potřeb", na druhé straně peněžní částku „na pokrytí osobních potřeb každodenního života" - hovorově se jedná o kapesné.

Podle zákona, musí všichni žadatelé o azyl během prvních několika měsíců v Německu, obvykle to jsou až tři měsíce, zůstat v zařízení pro příjem (uprchlíků). Tam jsou pro ně zajišťovány "základní životní potřeby" ve formě přístřeší, oblečení a společného stravování. Kromě toho, dostanou uprchlíci peníze v hotovosti, pro dospělého jedince je to 143 Euro za měsíc.

Poté, co žadatelé o azyl opustí přijímací středisko, mají nárok na dávky v celkové výši 287 - 359 Euro za měsíc, vycházeje z pravidel Hartz IV. Kapesné je do této částky zahrnuto. Samoživitelé dostanou větší částku, než dospělí, kteří sdílejí společnou domácnost. Pro děti až do šesti let věku je obnos odstupňován, a je to cca 84 Euro.

Náklady na ubytování přebírá přímo úřad. Každý, kdo získá povolení pro privátní ubytování, může si takové ubytování vyhledat. Můžete být maximálně tak drahé, jak to umožňuj maximální nájemné v rámci Hartz IV omezení v příslušných obcí. V městských aglomeracích jako Mnichov, mohou být proto nájmy mnohem dražší než v oblastech s vysokou mírou neobsazenosti bytů. V Bavorsku, ale jen velmi málo žadatelů o azyl dostane možnost odstěhovat ze sběrných středisek, jak informuje Zemská rada pro uprchlíky.

Je možné snížit dávky?

Méně peněz nebo nižší dávky pro žadatele o azyl? To není tak jednoduché: aby vláda držela sazby pro žadatele o azyl na výrazně nižší úrovni, než je tomu v systému Hartz IV bylo 2012 zakázáno Ústavním soudem. Sazby se musí orientovat na důstojné bytí pro člověka, uvádí se v rozhodnutí. Proto by bylo v rozporu s německou ústavou, kdyby žadatelé o azyl neobdrželi tuto minimální částku.

Výslovně také soud prohlásil, že při migraci nesmí hrát politické úvahy při stanovení náhrad žádnou roli „Úroveň pevně stanoveného životního minima nesmí být snižována, aby byli lidé (utečenci) odrazováni od úmyslu příchodu do země," říká Hannes Schammann, profesor migrační politiky na univerzitě v Hildesheimu.

Může být kapesné převedeno na formu poukázek v závislosti na určitých zemích původu?

V zákonu pro žadatele o azyl se jasně říká, že kapesné musí být zaplaceno jako částka v hotovosti. „To by byla nezbytné změna zákona," řekl Bernd Mesovic, náměstek generálního ředitele společnosti „Pro Asyl“. Všechno ostatní by představovalo formu nezákonných administrativních postupů. "Vyloučit některé skupiny z určitých zemí původu z oblasti peněžitých dávek, by představovalo porušení zákazu diskriminace."

Poukázky nebo věcné dávky namísto hotovosti pro každodenní potřeby by také být značně komplikované. Co byste měli těmto lidem dát? Vstupenku do kina, krabičku cigaret, pár jízdenek, kupón na zmrzlinu? Kupony pro konkrétní supermarket? Každý člověk má jiné potřeby. „V případě, že kapesné by bylo distribuováno v naturáliích, to by podporovalo vzájemnou výměnu", uvádí vědec Schammann.

Kromě toho, by měli mít uprchlíci možnost podílet se do určité míry na formě jejich každodenního života. Také kapesné může v integraci pomáhat. Bez kapesného by uprchlík nemohl jít na nákupy a měl by méně kontaktů s německou společností.

Otázkou je také to, zda by nebylo vydávání věcných dávek nebo poukázek dražší, protože vytváření balíčků by znamenalo mnohem větší administrativní zátěž - je to důvod, proč mimochodem uprchlíci nyní často dostávají peníze na oblečení a jídlo, poté, co opustí ubytovací zařízení pro utečence.

Je pravda, že žadatelé o azyl zde dostanou víc, než vydělají ve svých domovských zemích?

"Úroveň našich azylových služeb je částečně vyšší než příjmy z výdělečné činnosti v Albánii a Kosovu," jak vypočítal ministr vnitra Thomas de Maizière. Hesenský premiér Volker Bouffier řekl: Učitel z Albánie dostane v Německu "za tři, čtyři, pět měsíců, více peněz, než by mohl doma vydělat za dva nebo tři roky."

Podle ministerstva zahraničí, byl průměrný roční příjem v Kosovu v roce 2014 cca 3 500 Euro, stejně jako v Bosně a Hercegovině. Podle německé obchodní komory v Albánii byl průměrný příjem v roce 2013 přibližně s částkou 3 000 Euro mírně nižší.

Takže je pravda, že mnoho lidí na Balkáně žije v chudobě, ale srovnání přesto kulhá. Koneckonců, druh a výše peněžních příspěvků, které se dostanou v Německu, je závislé na tom, že zde jsou životní náklady mnohem vyšší. Pokud nemají žádný jiný zdroj příjmů, budou si s tím muset vystačit. "Samozřejmě, že úroveň životního minima je vždy závislá na zemi, kam uprchlíci dorazí," říká Bernd Mesovic. Srovnání s platem policisty na Balkáně nejsou proto příliš smysluplná.

"A určité služby dostanou v každém případě, i když se nebude jednat o peníze. Mohli takové služby prodat," říká vědec Schammann. "V podstatě je možno říci. Dokud existují jasné ekonomické rozdíly v určitém regionu, bude zde vždy migrace."

Faktem je, že i když uprchlíci z Balkánu dostávají kapesné řadu měsíců, je to také dáno tím, že zpracování žádosti trvá příliš dlouhou dobu. O věci samé, tj. žádosti o azyl, je skutečně možno rozhodnout během několika dní, ale Spolkový úřad pro migraci není schopen zpracováním dokončit.

Ministr vnitra de Maizière uvedl na začátku víkendu, že peníze pro uprchlíky byly často vypláceny měsíce předem. Alexander Thal z bavorské rady pro uprchlíky to považuje za zkazku. Peníze se skutečně platí předem, ale jen na jeden měsíc: „Pouze ti, kteří jsou tady a kteří jsou v nouzi, dostanou peníze."

Kompletní text v němčině ZDE

Vytisknout

Související články

Zoufalí uprchlíci se stejně dostávají do Maďarska

27.8. 2015

Maďarsko se stalo novým ohniskem evropské uprchlické krize. Přijíždí tam nyní denně více než 2000 osob, většinou uprchlíků ze Sýrie a z Afghánistánu. V úterý zatkla maďarská policie 2330 osob, většinou Syřany, Afghánce a Pákistánce, z nichž byl...

Obsah vydání | Pondělí 31.8. 2015